II Niedziela Wielkanocy

Niedziela Bożego Miłosierdzia

Modlitwa o Miłosierdzie Boże dla Świata

O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże wołamy potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie – przeto Cię błagamy: uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko wiadomy. I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą; przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba (Dz 1570).

WIELKA SOBOTA

To szczególny dzień ciszy całego Kościoła, która ma nas wszystkich skoncentrować na grobie Chrystusa i przygotować na radość Zmartwychwstania. Nawiedzamy w tym dniu Grób Pański i czuwamy na modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Nie można tego dnia sprowadzić tylko do wizyty w kościele w celu poświęcenia pokarmów. Niech będzie ona okazją do osobistej modlitwy przed grobem Zbawiciela. W wieczornej zaś celebracji Wigilii Paschalnej winniśmy licznie wziąć udział.

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

Wigilia Paschalna to celebracja przejścia (paschy) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Odprawiana powinna być przed północą, tj. w sobotę późnym wieczorem i należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Nabożeństwo składa się z pięciu zasadniczych części:

1. Obrzęd światła, na który składają się: poświęcenie ogniska, zapalenie paschału i uroczyste wniesienia go do świątyni z trzykrotnym oznajmieniem: ŚWIATŁO CHRYSTUSA .

Na koniec tej części śpiewa się Exultet – przepiękną pieśń na cześć światła, którym jest Chrystus.

2. Liturgia Słowa – szczególnie bogata w tym dniu (8 czytań) – ma nam przypomnieć najważniejsze momenty z historii zbawienia, zwłaszcza przejście ludu Izraela przez Morze Czerwone (Wj 14-15). Ewangelia opowiada o odkryciu w wielkanocny poranek przez niewiasty pustego grobu Chrystusa.

3. Po homilii następuje poświęcenie wody chrzcielnej, które kończy się odnowieniem przyrzeczeń sakramentu chrztu św. W niektórych parafiach w tym momencie udziela się chrztu św., zwłaszcza osobom dorosłym.

4. Liturgia Eucharystyczna tej nocy jest wielkim dziękczynieniem za wydarzenia paschalne, do Komunii św. winni przystąpić wszyscy.

5. Po Mszy św. wyrusza procesja rezurekcyjna, która jest uroczystą proklamacją zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do wielbienia Go za wszystko, co dla nas uczynił.

WIELKI PIĄTEK

Dobranoc, Głowo święta Jezusa mojego, Któraś była zraniona do mózgu samego. Dobranoc Kwiecie różany, Dobranoc Jezu kochany, dobranoc!
***
Dobranoc, włosy święte, mocno potarganę, Które były najświętszą Krwią zafarbowane.
***

Dobranoc, szyjo święta, w łańcuch uzbrajana, Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona.
***

Dobranoc ręce święte, na krzyż wyciągnione, Jako struny na lutni, gdy są wystrojone.

***

Dobranoc, boku święty, z którego płynęła Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła.
***

Dobranoc, Serce święte, włócznią otworzone, Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.
***
Dobranoc, nogi święte, na wylot przeszyte, I tępymi gwoździami do krzyża przybite.
***
Dobranoc, Krzyżu święty, z którego złożony, Jezus; w prześcieradło białe uwiniony.
***
Dobranoc, grobie święty, najświętszego Ciała, Który Matka Bolesna łzami oblewała. Niech Ci będzie cześć w wieczności, Za Twe męki, zelżywości, Mój Jezu! Niech Ci będzie cześć i chwała Za Twą boleść którąś miała, Maryjo.

————————-—********—————————

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek Jezus ustanowił Eucharystię, a więc najdoskonalszą formę modlitwy w jakiej człowiek może uczestniczyć.

Bowiem Eucharystia łączy Niebo z Ziemią; Człowieka z Bogiem. W tym dniu Jezus powołuje Kapłana; człowieka z Ludu Bożego i posyła go na wzburzone morze na połów dusz.

Polecajmy w tym dniu wszystkich Kapłanów jakich Pan Bóg postawił na naszej drodze a także tych którzy posługują w naszej Parafii.

PLENEROWA DROGA KRZYŻOWA

Już tradycją staje się Nasza Szykowska Plenerowa Droga Krzyżowa . Droga , wiodąca na wzgórze, na którym znajduje się kapliczka z III Upadkiem Pana Jezusa. Wielka Środa w naszej Parafii to dzień , który wprowadza nas w Święte Triduum Paschalne. W tym roku w tej drodze towarzyszyła nam Rodzina Ulmów oraz nasi Bracia z Ukrainy, którzy dla współczesnego Świata stali się autentycznymi świadkami Chrystusowego Cierpienia.

NIEDZIELA PALMOWA

Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy. Hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy. Hosanna, hosanna Synowi Bożemu, Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!