ODPUST KU CZCI ŚW.BARBARY

Święta Barbaro, która dla wiary w Chrystusa przyjęłaś prześladowania i wzgardę świata, a miłość do Niego ukoronowałaś męczeństwem, poprowadź nas drogą ufnego ofiarowania się Panu i wierności w codziennym szukaniu Jego woli. Naucz nas życia w czystości serca i wyproś siłę ducha dającą wolność od wszelkich pożądań i uzależnień. W trudnych chwilach cierpień, pokaż jak jednoczyć się z Ukrzyżowanym, aby czerpać Jego siłę. Święta Wspomożycielko, otaczaj nas opieką w niebezpiecznej pracy, chroń przed żywiołami i nie dopuść, abyśmy umarli bez sakramentów świętych.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Barbaro błogosławiona,
Męczennico uwielbiona,
Niech, którzy cię pozdrawiają,
Łaskę Bożą przez cię mają.
Barbaro, kwiecie czystości,
Śliczna nad miesiąc w jasności.
Wszelkiej zmazy niewiadoma,
Łaską Boską utwierdzona.
Wejrzyj, Panno, któraś w niebie,
Na nas, którzy zdobią ciebie
Różańca co dzień koroną.
Bądź nam przed Bogiem obroną.
Barbaro, kwiecie czystości,
Śliczna nad miesiąc w jasności.
Wszelkiej zmazy niewiadoma,
Łaską Boską utwierdzona.
Którzy ci wiernie służymy,
Niech na wieki nie zginiemy.
Uproś pokutę prawdziwą,
Miłość, ufność, wiarę żywą.
Barbaro, kwiecie czystości,
Śliczna nad miesiąc w jasności.
Wszelkiej zmazy niewiadoma,
Łaską Boską utwierdzona.