MIŁOSIERDZIE WOBEC ZMARŁYCH

Tradycyjnie, nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada, od południa) oraz w Dniu Zadusznym (2 listopada), możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Jak uzyskać odpust zupełny dla zmarłych?

1. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz trzeba wypełnić inne (ogólne) warunki, takie jak: stan łaski uświęcającej (spowiedź sakramentalna*), Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Odpust ten można uzyskać od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny.

2. Również wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w ciągu roku cząstkowy.

Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego:

• brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego

• stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna

• przyjęcie Komunii świętej

• odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec Święty

• odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.

RODZINA BOGIEM SILNA

KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY

W naszej parafii odbył się konkurs literacko – plastyczny pod hasłem: „Rodzina Bogiem silna , staje się siłą człowieka i całego narodu „ / św. Jan Paweł II/ zorganizowany przez naszą parafię oraz SP W Szyku . Konkurs ten cieszył się dużym powodzeniem, o czym świadczą licznie prace, a do udziału w nim zaangażowały się całe Rodziny. W tym roku konkurs przyczynił się do pogłębienia wiedzy na temat błogosławionej rodziny Ulmów. Aby świadomie wziąć w nim udział, Dzieci wraz ze starszym rodzeństwem i Rodzicami nie tylko poznawały historię tej wyjątkowej rodziny, ale też wiele rodzin naszej parafii pielgrzymowało do Markowej, aby uczestniczyć w beatyfikacji. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 02.10.2023r. we wspomnienie Aniołów Stróżów. Organizatorami konkursu był Ksiądz Proboszcz z Radą Duszpasterską oraz Szkoła Podstawowa w Szyku. Każde uczestniczące dziecko dostało nagrodzone za udział w konkursie.

Relacje można śledzić również na stronie: https://tarnow.gosc.pl/doc/8518690.Najwazniejsze-skojarzenie-rodzina

XXVI Niedziela Zwykła

🙏🏻PATRON DNIA:
św. Teresa z Lisieux ,dziewica, doktor Kościoła

Ojcze Niebieski,
który przez świętą Teresę od Dzieciątka Jezus raczyłeś przypomnieć światu miłość najlitościwszą, przepełniającą boskie Twe serce, i obudzić w nas dziecięcą ufność ku Tobie. Dzięki pokorne Ci składamy, żeś tak wielką chwałą nagrodził tę, która przez całe życie była wiernym Twym dzieckiem,
i żeś Jej udzielił cudownej mocy pociągania wielkiej liczby dusz, które będą Cię chwalić przez wieczność całą.
O święta Mała Teresko, pamiętaj, żeś obiecała dobrze czynić na ziemi; spuść obficie Twój deszcz róż na tych, którzy Cię wzywają,
i wyjednaj nam u Boga łaskę, której za przyczyną Twoją od Jego nieskończonej dobroci oczekujemy. Amen.