CARITAS

„Miłość daje światło
 Im bardziej kochamy, tym więcej rozumiemy.
Im konkretniej służymy, tym jaśniej świeci prawda.
Im prościej wspieramy człowieka, tym głębiej doświadczamy Boga.”

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS to grupa wolontariuszy, która w sposób systematyczny i zorganizowany jest bezpośrednio zaangażowana w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest realizowanie inicjatyw stawianych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej.

SZKOLNE KOŁO CARITAS jest organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Celem Koła jest kształtowanie postaw duchowych i społecznych młodego pokolenia oraz podejmowanie przez nie dzieł miłosierdzia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Akcja „Dar Serca”

Podziękowania…. „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Szkolne Koło Caritas serdecznie dziękuje za złożone w czasie zbiórki do puszek ofiary na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zebraliśmy 1478 zł. Zebrane środki zostaną przekazane na kształcenie szczególnie uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.
Zdjęcia>>>
„Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz” 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PAPIESKI

 W najbliższą niedzielę – 16 października, będziemy obchodzić kolejny XXII Dzień Papieski pod hasłem: „Blask prawdy”. W całej ojczyźnie przeprowadzona będzie zbiórka do puszek na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Także i u nas Szkolne Koło Caritas po każdej Mszy Św. będzie zbierać ofiary na ten cel. 
Zapraszamy do wsparcia