Rekolekcje przed Sakramentem Bierzmowania kl. VIII w Ośrodku Rekolekcyjnym na Śnieżnicy 05-07.II.2023r.

W dniach 5-7 luty Uczniowie kl. VIII SP Szyk uczestniczyli w Dniach Skupienia przed Sakramentem Bierzmowania. Konferencje prowadził kapelan ośrodka Ks. Maciej Ścibor. Towarzyszyli im Rodzice i Ks. Proboszcz Grzegorz Ochał. Młodzież chętnie uczestniczyła w zaplanowanych na ten czas zajęciach, pomagała w przygotowaniu nabożeństw, nie brakło też czasu na wspólne wyjście na szczyt Śnieżnicy.

Spotkanie Opłatkowe

28 stycznia w naszym kościele parafialnym odbyło się spotkanie opłatkowe dla wszystkich Wspólnot , które działają przy naszej parafii. Wydarzenie poprzedziła uroczysta Eucharystia , następnie każdy z Uczestników złożył sobie życzenia a na zakończenie wszyscy wspólnie kolędowali.

Obraz dodany za zgodą na udostępnienie wizerunku.

„Gdzie człowiek spotyka Boga, tam samo słowo już nie wystarcza…” 

Benedykt XVI

”Duch liturgii”

Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve…”

Dziś przed południem odszedł do Domu Pana emerytowany papież Benedykt XVI. Polecajmy w modlitwie tego wielkiego papieża, wybitnego teologa ,kontynuatora wielkich dzieł Papieża Polaka św. Jana Pawła II.

Benedykt XVI (wł. Joseph Ratzinger), urodzony 16 kwietnia 1927, niemiecki kardynał, prefekt Kongregacji Nauki i Wiary, od 19 kwietnia 2005 roku papież. Ratzinger na świat przyszedł w Bawarii, już w dzieciństwie religia pełniła doniosłą rolę w jego życiu, swoje dalsze losy zawsze wiązał z kapłaństwem. W czasie II wojny światowej został przymusowo wcielony w szeregi wojsk niemieckich (służył w zapleczu logistycznym, nigdy nie został wysłany na front), przez krótki okres był internowany w obozie jenieckim w pobliżu Ulm. Po wojnie Ratzinger wstąpił do seminarium duchownego we Freiburgu, podjął też studia na Uniwersytecie w Monachium. W 1953 otrzymał święcenia kapłańskie, dwa lata później zdobył stopień doktora za pracę o św. Augustynie. W 1957 Ratzinger uzyskał habilitację za rozprawę o św. Bonawenturze. W kolejnych latach kontynuował swoja karierę naukową (wykładał na uniwersytetach, współpracował z katolickimi czasopismami). W 1977 roku Ratzinger został ustanowiony arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. W 1981 roku Jan Paweł II mianował go prefektem Kongregacji Nauki i Wiary. Od tego czasu Ratzinger pełni służbę w Stolicy Apostolskiej, był bliskim współpracownikiem św.Jana Pawła II. Po śmierci polskiego papieża Ratzinger przewodniczył uroczystościom pogrzebowym. 19 kwietnia 2005 roku został wybrany na 265 papieża. W 2013 roku ustąpił z tronu papieskiego.