ODNALEŹĆ BOGA…

W Betlejem ludzkiego serca pastuszkowie prości co gwiazdę zobaczyli bo patrzyli w niebo

Witają Boga Zbawcę Który w swej wielkości stal się Ciałem maleńkim zamieszkał w kruszynie Chleba

Maryja i Józef nad żłóbkiem czuwają osiołek Dziecię ogrzewa bo serc ludzkich mało

Już Trzecie Tysiąclecie a nie wszyscy przyszli pokłonić się Zbawcy zasłużyć na niebo

Wali się Wieża Babel współczesnego świata bez Boga budowana nie wzniesie się w niebo

Trzecia Tajemnica Radosna Różańca uratuje świat jeśli nie zabraknie wiary jaką mieli pastuszkowie

W. A. Jamróz