Miłosierni Samarytanie z Markowej

Wszechmogący Boże, Ty wzbudziłeś w błogosławionej rodzinie Ulmów miłość do prześladowanych i udzieliłeś im męstwa do niesienia pomocy aż do męczeństwa. Pomnażaj w nas gotową do poświęceń miłość Boga i bliźnich, abyśmy odważnie dawali świadectwo naszej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W Diecezji Tarnowskiej odbywa się Peregrynacja Relikwi Błogosławionej Rodziny Ulmów. Jutro w poniedziałek 15.IV. Relikwie przybędą do Bazyliki MB Bolesnej w Limanowej, nabożeństwo rozpocznie się o godz. 17:00, a o godz. 18:00 zostanie odprawiona Uroczysta Msza Św. Pożegnanie Relikwi Bł. Rodz. Ulmów we wtorek 16.IV. o godz. 14:00.

Podziękowania i prośby za przyczyną bł. Rodziny Ulmów i ich Dzieci :

https://ulmowie.pl/