ODNALEŹĆ BOGA…

W Betlejem ludzkiego serca pastuszkowie prości co gwiazdę zobaczyli bo patrzyli w niebo

Witają Boga Zbawcę Który w swej wielkości stal się Ciałem maleńkim zamieszkał w kruszynie Chleba

Maryja i Józef nad żłóbkiem czuwają osiołek Dziecię ogrzewa bo serc ludzkich mało

Już Trzecie Tysiąclecie a nie wszyscy przyszli pokłonić się Zbawcy zasłużyć na niebo

Wali się Wieża Babel współczesnego świata bez Boga budowana nie wzniesie się w niebo

Trzecia Tajemnica Radosna Różańca uratuje świat jeśli nie zabraknie wiary jaką mieli pastuszkowie

W. A. Jamróz

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE…

W Noc Wigilijną nazywaną Pasterką , o godz. 23:00 Młodzież naszej parafii ,zaprasza wszyskich Parafian do wspólnego kolędowania oraz adoracji narodzonego dla Świata Dzieciątka Jezus.
Zapraszamy do wspólnego kolędowania 😇

I NIEDZIELA ADWENTU

„Barbaro Święta, Perło Jezusowa…”

Dzisiejsza niedziela to przede wszystkim odpust w naszej Parafii, której patronuje św. Barbara. Pomimo tego, że co roku przypomniany zostaje życiorys Świętej oraz jej męczeńska śmierć ; warto przypominać o wielkim wstawiennictwie naszej Patronki w godzinie śmierci ,a więc w najważniejszym momencie dla każdego człowieka.
Módlmy się przez wstawiennictwo św. Barbary o to abyśmy byli przygotowani na godzinę śmierci, wolni od tego wszystkiego co stanowi ziemskie przywiązania, które mogą zasłaniać nam wieczność. Polecajmy naszych bliskich zmarłych, kapłanów pracujących w naszej parafii, ludzi którzy poświęcili swoje życie w służbie dla parafii ; w tym szczególnym dla naszej wspólnoty dniu .
Święta Barbara – ciesząca się wielkim kultem zarówno w Kościołach wschodnich, jak i Kościele zachodnim – jest patronką górników i ludzi, którym grozi nagła śmierć podczas pracy. W czasie tortur, zanim jeszcze własny ojciec ściął jej głowę, pobożna dziewczyna z Nikomedii prosiła Boga, aby wszyscy, którzy w przyszłości uczczą jej pamięć, dostąpili w godzinę swojej śmierci łaski przyjęcia Komunii Świętej.

Od wieków wierzono zatem, że kto żywi wielkie nabożeństwo do świętej Barbary – patronki dobrej śmierci, nie opuści tego świata nieopatrzony świętymi sakramentami i dlatego większość cudów i łask przypisywanych jej wstawiennictwu dotyczy właśnie pociechy, którą święta przynosi umierającym.