I NIEDZIELA ADWENTU

„Barbaro Święta, Perło Jezusowa…”

Dzisiejsza niedziela to przede wszystkim odpust w naszej Parafii, której patronuje św. Barbara. Pomimo tego, że co roku przypomniany zostaje życiorys Świętej oraz jej męczeńska śmierć ; warto przypominać o wielkim wstawiennictwie naszej Patronki w godzinie śmierci ,a więc w najważniejszym momencie dla każdego człowieka.
Módlmy się przez wstawiennictwo św. Barbary o to abyśmy byli przygotowani na godzinę śmierci, wolni od tego wszystkiego co stanowi ziemskie przywiązania, które mogą zasłaniać nam wieczność. Polecajmy naszych bliskich zmarłych, kapłanów pracujących w naszej parafii, ludzi którzy poświęcili swoje życie w służbie dla parafii ; w tym szczególnym dla naszej wspólnoty dniu .
Święta Barbara – ciesząca się wielkim kultem zarówno w Kościołach wschodnich, jak i Kościele zachodnim – jest patronką górników i ludzi, którym grozi nagła śmierć podczas pracy. W czasie tortur, zanim jeszcze własny ojciec ściął jej głowę, pobożna dziewczyna z Nikomedii prosiła Boga, aby wszyscy, którzy w przyszłości uczczą jej pamięć, dostąpili w godzinę swojej śmierci łaski przyjęcia Komunii Świętej.

Od wieków wierzono zatem, że kto żywi wielkie nabożeństwo do świętej Barbary – patronki dobrej śmierci, nie opuści tego świata nieopatrzony świętymi sakramentami i dlatego większość cudów i łask przypisywanych jej wstawiennictwu dotyczy właśnie pociechy, którą święta przynosi umierającym.

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

🇵🇱11 LISTOPADA 🇵🇱

W tych dniach Polacy uświadomili sobie, że po latach niewoli odzyskali niepodległość.
Atmosferę tej wyjątkowej chwili tak opisywał Jędrzej Moraczewski: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma <<ich>>. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…)

https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci