Miłosierni Samarytanie z Markowej

Wszechmogący Boże, Ty wzbudziłeś w błogosławionej rodzinie Ulmów miłość do prześladowanych i udzieliłeś im męstwa do niesienia pomocy aż do męczeństwa. Pomnażaj w nas gotową do poświęceń miłość Boga i bliźnich, abyśmy odważnie dawali świadectwo naszej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W Diecezji Tarnowskiej odbywa się Peregrynacja Relikwi Błogosławionej Rodziny Ulmów. Jutro w poniedziałek 15.IV. Relikwie przybędą do Bazyliki MB Bolesnej w Limanowej, nabożeństwo rozpocznie się o godz. 17:00, a o godz. 18:00 zostanie odprawiona Uroczysta Msza Św. Pożegnanie Relikwi Bł. Rodz. Ulmów we wtorek 16.IV. o godz. 14:00.

Podziękowania i prośby za przyczyną bł. Rodziny Ulmów i ich Dzieci :

https://ulmowie.pl/

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do Mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła – zbawcza i uświęcająca” (Dz 1777).

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA !

Z okazji Świąt Wielkanocnych niech radość zmartwychwstania Pana Jezusa napełni Wasze serca nadzieją, miłością i pokojem. Niech ta radosna tajemnica umocni Waszą wiarę i przyniesie obfitość błogosławieństw w Waszym życiu oraz w życiu Waszych bliskich. Wesołego Alleluja!