PLENEROWA DROGA KRZYŻOWA

Już tradycją staje się Nasza Szykowska Plenerowa Droga Krzyżowa . Droga , wiodąca na wzgórze, na którym znajduje się kapliczka z III Upadkiem Pana Jezusa. Wielka Środa w naszej Parafii to dzień , który wprowadza nas w Święte Triduum Paschalne. W tym roku w tej drodze towarzyszyła nam Rodzina Ulmów oraz nasi Bracia z Ukrainy, którzy dla współczesnego Świata stali się autentycznymi świadkami Chrystusowego Cierpienia.

NIEDZIELA PALMOWA

Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy. Hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy. Hosanna, hosanna Synowi Bożemu, Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!

Moja Matka Ziemia POLSKA!

#MuremzaŚwJanemPawłemII

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” Hbr 4,12

(Mt 10,16-23) „Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.

„ O usłysz Panie skargi nasze; O usłysz nasz tułaczy śpiew ;Z nad Warty Wisły Sanu Bugu Męczeńska do Cię woła krew…”

„Wszyscy są zatwardziałymi wrogami władzy sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego (…). Sprawy należy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia” – pisał o polskich oficerach szef NKWD Ławrientij Beria.

Ekshumacja zwłok polskich oficerów zamordowanych w Katyniu w 1943 roku.

Ekshumacja zwłok polskich oficerów zamordowanych w Katyniu w 1943 roku.Foto: PAP/Archiwum

5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. W wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tys. obywateli polskich.