„Witaj nam witaj Boża Dziecino Święty Józefie Panno Maryjo…”

„A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwalę,
chwalę, jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca
pełen łaski i prawdy…” 

Radosnego oczekiwania i gotowości
na przyjęcie Bożego Syna do swego życia,
mocy Ducha Świętego, który pomoże nam
uwielbiać Boga i zasiewać ziarno pokoju w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej.

Gloria in excelsis Deo!!!