NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Serce Moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na świat cały. Żadna dusza, która się do Mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w Moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła – zbawcza i uświęcająca” (Dz 1777).

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA !

Z okazji Świąt Wielkanocnych niech radość zmartwychwstania Pana Jezusa napełni Wasze serca nadzieją, miłością i pokojem. Niech ta radosna tajemnica umocni Waszą wiarę i przyniesie obfitość błogosławieństw w Waszym życiu oraz w życiu Waszych bliskich. Wesołego Alleluja!

WIELKA SOBOTA

30.03.2024r

Wielka Sobota: Święcenie pokarmów, Wigilia Paschalna,

To szczególny dzień ciszy całego Kościoła, która ma nas wszystkich skoncentrować na grobie Chrystusa i przygotować na radość Zmartwychwstania. Nawiedzamy w tym dniu Grób Pański i czuwamy na modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Nie można tego dnia sprowadzić tylko do wizyty w kościele w celu poświęcenia pokarmów. Niech będzie ona okazją do osobistej modlitwy przed grobem Zbawiciela. W wieczornej zaś celebracji Wigilii Paschalnej winniśmy licznie wziąć udział.

WIELKI PIĄTEK

29.03.2024r.
Wielki Piątek: Wspomnienie Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa

+ + +

„Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów,
dla sąsiadów przedmiotem odrazy,
postrachem dla moich znajomych;
ucieka, kto mnie ujrzy na drodze.”

(31,2.6.12-13.15-17.25)

+ + +

W dzisiejszy Wielki Piątek, chrześcijanie na całym świecie gromadzą się, aby wspominać mękę i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jest to jeden z najbardziej doniosłych dni w kalendarzu liturgicznym, gdy wierni zanurzają się w głębokiej refleksji nad tajemnicą zbawienia. Wielki Piątek przypomina nam o ofierze miłości, jaką Jezus złożył za grzechy ludzkości, oddając swoje życie na krzyżu. To dzień, w którym modlitwa, pokora i skrucha prowadzą do głębszego zrozumienia znaczenia zbawienia. W obliczu tej świętej okazji, zapraszamy wszystkich do modlitwy i zadumy, abyśmy mogli doświadczyć zbawiennej mocy męki i śmierci Jezusa Chrystusa na nowo w naszym życiu.

WIELKI CZWARTEK

28 marca 2024r.
Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej Ustanowienie Kapłaństwa

W dniu 28 marca 2024 roku, wierni na całym świecie uczestniczą w uroczystości Wielkiego Czwartku, obchodzącym Mszę Wieczerzy Pańskiej. W ten dzień Kościół katolicki upamiętnia ostatnią wieczerzę Jezusa Chrystusa z jego uczniami, podczas której ustanowił Eucharystię. Msza Wieczerzy Pańskiej nie tylko przypomina o miłości i pokorze, ale także podkreśla znaczenie kapłaństwa. Jezus, będąc kapłanem wieczystym według porządku Melchizedeka, w czasie tej ostatniej wieczerzy powierzył swoim apostołom kapłaństwo sakramentalne, które ma być kontynuowane w Kościele przez biskupów i kapłanów aż do dziś. Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne, czyli trzydniowe obchody męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dla chrześcijan jest to czas głębokiego duchowego zanurzenia się w tajemnicę zbawienia. Z okazji Wielkiego Czwartku, Kościół katolicki wzywa wiernych do modlitwy, pokuty i kontemplacji, przygotowując ich na obchody Wielkanocy, najważniejszego święta chrześcijańskiego.