NIEDZIELA PALMOWA

Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy. Hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy. Hosanna, hosanna Synowi Bożemu, Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!