Wspomnienie św. Andrzeja Boboli Męczennika Patrona Polski

Modlitwa poranna

Już dzień chwalebny jaśnieje 
I nową radość przynosi, 
Bo Andrzej oddal swe życie 
Za zjednoczenie Kościoła.

O ciesz się, polska kraino, 
Że zasłużyłaś na syna, 
Którego śmierć opromienia 
Prawdziwej wiary wspólnotę!

Przez winę pychy rozdarto 
Jedyną szatę Chrystusa, 
Niech krew i miłość Andrzeja 
Wybłaga jej połączenie.

Bo ileż poniósł on trudów, 
By do jednego Pasterza 
Zwiedzionych przywieść na powrót 
I w jednej wierze zachować!

Andrzeju, Boży rycerzu, 
Gdy dziś sławimy hymnami 
Pamiątkę twego męczeństwa, 
Oręduj w niebie za nami!

***********************************

Film dokumentalny powrotu relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski 1938r