ODPUST KU CZCI ŚWIĘTEJ BARBARY

Patronki naszej parafii

4 grudnia 2022r

https://youtu.be/Q2AhgrrJvkM