WIELKI PIĄTEK

Dobranoc, Głowo święta Jezusa mojego, Któraś była zraniona do mózgu samego. Dobranoc Kwiecie różany, Dobranoc Jezu kochany, dobranoc!
***
Dobranoc, włosy święte, mocno potarganę, Które były najświętszą Krwią zafarbowane.
***

Dobranoc, szyjo święta, w łańcuch uzbrajana, Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona.
***

Dobranoc ręce święte, na krzyż wyciągnione, Jako struny na lutni, gdy są wystrojone.

***

Dobranoc, boku święty, z którego płynęła Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła.
***

Dobranoc, Serce święte, włócznią otworzone, Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.
***
Dobranoc, nogi święte, na wylot przeszyte, I tępymi gwoździami do krzyża przybite.
***
Dobranoc, Krzyżu święty, z którego złożony, Jezus; w prześcieradło białe uwiniony.
***
Dobranoc, grobie święty, najświętszego Ciała, Który Matka Bolesna łzami oblewała. Niech Ci będzie cześć w wieczności, Za Twe męki, zelżywości, Mój Jezu! Niech Ci będzie cześć i chwała Za Twą boleść którąś miała, Maryjo.

————————-—********—————————