Nowi Ceremoniarze i Animatorzy.

Nowi Ceremoniarze i Animatorzy.

KnC. W dniu dzisiejszym nasi lektorzy: Dawid Kasprzyk i Dominik Kubas zdali egzaminy końcowe na kursie ceremoniarza i animatora liturgicznego. Cieszymy się licząc na ich wiedzę i pomoc .Króluj nam Chryste!