Ogłoszenia

Ogłoszenia

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

25.X.2020r.

I. Dzisiaj:

1)  376 Rocznica Poświęcenia naszego kościoła.

2)  Niedziela Synodalna.

3)  Niedziela Chrzcielna.

4)  Na sumie Msza Św. w intencji Młodzieży naszej Prf.

5)  Adoracja dla Młodzieży o godz. 10:00 i Suma za Młodzież o godz. 11:00.

6)  Różaniec przed sumą prowadzi Młodzież.

7)  Różaniec i Msza Św. o godz. 15:00, prowadzi KSM.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Środa – Święto ŚŚw. Szymona i Judy Tadeusza, Ap.

 •   Różaniec Fatimski o godz. 16:30, prowadzi LSO.
 •  Msza Św. Różaniec i Nowenna i o godz. 17:00.

2)  Piątek – Adoracja, Spowiedź i Koronka do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 16:00.

 •   Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza Św. i Różaniec o godz. 17:00.

3)  Sobota – Zakończenie Nabożeństw Różańcowych.

 •   Msza Św. i Różaniec o godz. 17:00.
 •   Dzieci systematycznie uczestniczące w Różańcu otrzymają niespodzianki.

III. W przyszłą Niedzielę:

1)  Uroczystość Wszystkich Świętych.

2)  Rozpoczynamy Tydzień Modlitw za Zmarłych.

3)  I niedziela listopada.

4)  Różaniec przed sumą prowadzi V RO.

5)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

6)  Składamy ofiary w kopertach na Organistę i nasze inwestycje prf.

7)  Składka przeznaczona jest na  potrzeby Diec. Tarnowskiej.

8)  Msza Św. na cmentarzu o godz. 11:00 i 14:00 z różańcem i wyp. Listopadowymi.

9)  Składka na cmentarzu przeznaczona na wywóz śmieci i ogrodzenie cmentarza.

10)  LSO zbiera na cmentarzu ofiary do puszek na WSD w Tarnowie.

11)   Po nabożeństwach błogosławieństwo lampek, zniczy i kwiatów na groby.

IV.  Ogłoszenia Różne:

Intencja papieska na listopad:„ Aby postęp naukowy w dziedzinie robotów i sztucznej inteligencji zawsze służył ludziom ”.

1)  Zachęcamy do udziału w kończących się nabożeństwach różańcowych, codziennie o godz. 17:00.

2)  Bóg zapłać X RM i Uczniom kl. VIII za opiekę w październiku nad Grobem Ks. Kanonika i Pomnikiem Niepodległościowym. W listopadzie prosimy XI RM i Uczniów kl.VII.

3)  Zachęcamy do spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich ŚŚw., codziennie przed różańcem, szczególnie w piątek w czasie adoracji o godz. 16:00.

4)  Spotkanie PZS w czwartek o godz. 19:00.

5)  Decyzją Papieża, odpust zupełny za naszych Zmarłych możemy zyskać w dowolne osiem dni miesiąca listopada, spełniając następujące warunki:

 •   Wyspowiadać się,
 •   Nawiedzić cmentarz i odmówić dowolną modlitwę za Wszystkich Wiernych Zmarłych,
 •   Przyjąć Komunię Św.,
 •   Odmówić „Wierzę w Boga…”,
 •   Odmówić „Ojcze nasz…”,
 •   Odmówić dowolną modlitwę w intencji Papieża,
 •   Oderwać się od przyzwyczajeń do grzechów ciężkich i lekkich,
 •   Odpust zupełny możemy zyskać raz dziennie i ofiarować za jedną duszę w czyśćcu cierpiącą,
 •   Osoby Chore, Starsze po 70 roku życia albo Ci którzy z poważnych powodów nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach, mogą ten odpust zyskać w domu, odmawiając przed wizerunkiem P. Jezusa lub Matki Bożej, jutrznię albo nieszpory za zmarłych lub różaniec lub Koronkę do Bożego Miłosierdzia lub inną modlitwę za zmarłych i przyjmą Komunię Św. Duchową oraz wzbudzą sobie Akt Żalu Doskonałego z mocnym postanowieniem że w najbliższym możliwym czasie przystąpią do Sakr. Spowiedzi i Komunii Św.

6)  Prosimy Strażaków o pokierowanie ruchem w czasie Mszy Św. na cmentarzu o godz. 11:00 i 14:00.

7)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na  sobotę prosimy Rodz.: Piotr Lizak, Małgorzata Łabuz, Józef Kotara i Marek Kotara.

8)  Serdeczne Bóg zapłać wszystkim Parafianom którzy śmieci z cmentarza biorą do domu i ponawiamy prośbę by śmieci z grobów swoich bliskich zabierać ze sobą. Bóg zapłać!

9)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Są jeszcze kalendarze na 2021r.

 

WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ NASZYM BLISKIM ZMARŁYM DAĆ PANIE!

 

 

Dekret Penitencjarii Apostolskiej o warunkach uzyskania w czasie pandemii odpustu zupełnego dla wiernych zmarłych

Rok: 2020
Autor: Kard. Mauro Piacenza

DEKRET 

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

 

 

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Poznań, dn.23.X.2020r.

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych.

Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią.

W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji.

W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

18.X.2020r.

I. Dzisiaj:

1)  Światowy Dzień Misyjny i rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego.

2)  Ofiara na tacę przeznaczona na Misje Św.

3)  Dzień Służby Zdrowia.

4)  Różaniec i Msza Św. o godz. 15:00, prowadzi KSM.

II. W Ciągu Tygodnia:                                                                                           1)Poniedziałek – Wsp. bł. Jerzego Popiełuszki, kapł i m.

 •  Kapelan Splidarności.

2)  Wtorek – Wsp. Św. Jana Kantego, kapł.

 •   Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.

3)  Środa – Różaniec Fatimski o godz. 17:30, prowadzi DSM

 •   Msza Św., Różaniec i Nowenna o godz. 18:00.

4)  Czwartek – Wsp. Św. Jana Pawła II, pap.

 •   Zakończenie Nowenny  do Św. J.P.II za Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wydającego wyrok w sprawie Dzieci Nienarodzonych.

5)  Piątek – Adoracja, Spowiedź i Koronka do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.

 •   Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.

6)  Sobota – Zmiana czasu na zimowy.

 •   Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.

III. W przyszłą Niedzielę:

1)  376 Rocznica Poświęcenia naszego kościoła.

2)  Na sumie Msza Św. w intencji Młodzieży naszej Prf.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi Młodzież.

4)  Różaniec i Msza Św. o godz. 15:00, prowadzi KSM.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, codziennie o godz. 18:00, w niedzielę o godz. 15:00.

2)  Zgodnie z Dekretem Bp Ordynariusza opublikowanym poniżej, w naszym kościele może przebywać równocześnie nie więcej niż 30 osób, w maseczkach, zachowując dystans 7m2, chyba że jest to Rodzina , która nie musi zachowywać dystansu. Na zewnątrz kościoła również obowiązują maseczki . Bardzo prosimy o dostosowanie się do zarządzenia Ks. Bp Ordynariusza Andrzeja Jeża.

3)   Serdeczne Bóg zapłać Szkolnemu Kołu Caritas z Opiekunem P. Beatą Wilczek za przeprowadzenie zbiórki na Fundację „ Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia ” i Wam Drodzy Prf. za udział w tej akcji. Zebraliśmy 1172 zł. Bóg zapłać!

4)  Pobożną formą niesienia pomocy naszym bliskim zmarłym są Wypominki. Karteczki na wypominki można zabrać gratis przy wyjściu z kościoła.

5)  Prosimy o uporządkowanie grobów, także kapłańskich a Firmę Pogrzebową „Lilia” o posprzątanie cmentarza i otoczenia.

6)  Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych, codziennie przed Różańcem, szczególnie w piątki w czasie Adoracji o godz. 17:00.

7)  W minionym tygodniu w naszej Diec. Tarnowskiej zmarło na coronawirusa 5 kapłanów, w tym Proboszcz Prf. Męcina Ks. Antoni Piś.  „Wieczne odpoczywanie…”

8)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na  sobotę prosimy Rodz.: Krzysztof Kotara, Tomasz Satoła, Tomasz Kotara i Antoni Smoter.

9)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Są kalendarze na 2021r.

 

   DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO

W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

        W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe postanowienia:

 1. Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji.
 2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54).
 3. Przypominam, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos. Ten obowiązek dotyczy także członków LSO asystujących przy ołtarzu, osób zbierających składkę, a także kapłanów uczestniczących w większych koncelebrach (np. podczas pogrzebów). Wskazane byłoby również zakładanie maseczki na czas posługi w konfesjonale i udzielania Komunii św., jednak nie ma takiego obowiązku, gdyż osoby sprawujące kult religijny są z niego wyłączone. Przypominam, że osoby przyjmujące interesantów w kancelarii parafialnej oraz posługujące w ramach parafialnych bibliotek, poradni itp. również powinny mieć zasłonięte usta i nos.
 4. Proszę, aby przy wejściach do kościoła umieścić informację dotyczącą ilości osób, które mogą w nim przebywać oraz o obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji winny być umieszczone w kancelarii parafialnej oraz przy wejściach do kościoła, przy konfesjonałach, w zakrystii a także na kredencji w prezbiterium (lecz nie na ołtarzu) tak, aby wszyscy udzielający Komunii św. mogli zdezynfekować dłonie przed tym obrzędem.
 6. Choć tradycyjną formą przyjmowania Komunii św. jest Komunia do ust, to jednak nadal należy umożliwiać wiernym przyjmowanie jej na rękę, zapraszając w pierwszej kolejności tych, którzy pragną ją przyjąć w taki sposób, lub – jeśli to możliwe – wyznaczając do tego osobnego szafarza. Proszę, by często podawać wiernym informację na ten temat (np. przed Mszą św. lub bezpośrednio przed obrzędem Komunii), zwłaszcza w niedziele i święta.
 7. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcam do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości, z którą związana jest możliwość zyskiwania odpustu zupełnego.
 8. Bardzo proszę, aby w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz bliźnich, stosować się do zaleceń wydawanych przez władze państwowe i służby sanitarne.
 9. Decyzja dotycząca organizacji tegorocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy zostanie podjęta w późniejszym terminie w oparciu o analizę stanu epidemicznego.

 

Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą modlitwą oraz życzliwością. Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii.

 

Z pasterskim błogosławieństwem:

BISKUP TARNOWSKI

+ Andrzej Jeż

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE NA CAŁY TYDZIEŃ!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

11.X.2020r.

I. Dzisiaj:

1)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

2)  Dzień Papieski. Caritas Szkolna zbiera ofiary do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

3)  Różaniec i Msza Św. o godz. 15:00, prowadzi KSM.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Wtorek – Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, kapł.

 •   Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.

2)  Środa – Wsp. Św. Marii Małgorzaty Alacoque, zak., Ap. I piątków miesiąca.

 •   Dzień Nauczyciela. Modlimy się za Katechetów, Nauczycieli i Wychowawców, także zmarłych.
 •   Różaniec Fatimski o godz. 17:30, prowadzą Ceremoniarze.
 •   Msza Św., Różaniec i Nowenna o godz. 18:00.

3)  Czwartek – Wsp. Św. Teresy od Jezusa, zak. i dr Kośc.

 •   Patronka Telewizji i Mediów.
 •   Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.
 •   Solenizantkom życzymy Bożego bł. i zapraszamy na Eucharystię.
 •   Dzień Dziecka Poronionego.
 •   Dzień Niewidomych.

4)  Piątek – Wsp. Św. Jadwigi Śląskiej.

 •   Adoracja, Spowiedź i Koronka do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.
 •  Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.
 •   Rocznica Wyboru Św. Jana Pawła II na Papieża.
 •   Solenizantkom życzymy Bożego bł. i zapraszamy na Eucharystię.

5)  Sobota – Wsp. Św. Ignacego Antiocheńskiego, bp. i m.

 •   Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.

III. W przyszłą Niedzielę:

1)  Światowy Dzień Misyjny i rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego.

2)  Ofiara na tacę przeznaczona na Misje Św.

3)  Dzień Służby Zdrowia.

4)  Różaniec przed sumą prowadzi VIII RM.

5)  Różaniec i Msza Św. o godz. 15:00, prowadzi KSM.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, codziennie o godz. 18:00, a w niedzielę o godz. 15:00.

2)  W tym tygodniu prosimy o poprowadzenie różańca z rozważaniami:

 •   Pon. – I,II i III RM,
 •   Wt. – IV,V i VI RM,
 •   Śr. – VII, VIII i IX RM,
 •  Czw. – X,XI RM i I RMis.,
 •   Pt. – II RMis. i I,II RO,
 •   Sob.- III, IV i V RO.

3)  Pobożną formą niesienia pomocy naszym bliskim Zmarłym są Wypominki. Karteczki na wypominki można zabrać gratis przy wyjściu z kościoła.

4)  Prosimy o uporządkowanie grobów także kapłańskich, a Firmę Pogrzebową „Lilia” o posprzątanie cmentarza i otoczenia.

5)  Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Świętych, codziennie przed Różańcem.

6)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na  sobotę prosimy Rodz.: Krzysztof Tokarz, Andrzej Baniak, Stanisław Bieda i Jerzy Kapera.

7)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W „Gościu…” jest płyta DVD z filmem „Ziemia Maryi”, jest nowy „Promyczek”, są kalendarze na 2021r.

8)  Zbiórki:

 •   Czwartek – godz. 17:00, Ministranci i Aspiranci.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE NA CAŁY TYDZIEŃ!

………………………………………………………………………………………………………………………………

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

04.X.2020r.

I. DZISIAJ:

1)  I niedziela października, adoracyjna.

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

3)  Składka przeznaczona jest na potrzeby Diec. Tarnowskiej.

4)  Składamy ofiary w kopertach dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

1)  Różaniec i  Msza Św. o godz. 15:00. Prowadzi KSM.

2)  Rozpoczyna się Tygodniowy Odpust w Sanktuarium MB Różańcowej w Bochni (plakat)

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek – Wsp. Św. Faustyny, zak., Ap. Bożego Miłosierdzia.

 •   Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.

2)  Środa – Wsp. NMP Różańcowej.

 •   Różaniec Fatimski o godz. 17:30, prowadzą Szafarze Komunii Św.
 •  Msza Św., Różaniec i Nowenna o godz. 18:00.
 •  Zapraszamy Dzieci Pierwszokomunijne z kl. III. z Rodz.

3)  Czwartek – Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.

 •   Zapraszamy Dzieci z kl. IV. z Rodz. i prosimy o poprowadzenie Różańca z rozważaniami.

4)  Piątek – Adoracja, Spowiedź i Koronka  do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.

 •   Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.
 •   Zapraszamy Uczniów kl. V. z Rodz. i prosimy o poprowadzenie Koronek i Różańca z rozważaniami.

5)  Sobota – Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.

 •   Zapraszamy Uczniów kl. VI. z Rodz. i prosimy o poprowadzenie Różańca z rozważaniami.
 •  Wyjazd na Pielgrzymkę do Wadowic i Oświęcimia, z parkingu przy kościele o godz. 06:30.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Dzień Papieski Św. Jana Pawła II i zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

2)  Prosimy Caritas Szkolną o przeprowadzenie zbiórki.

3)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

4)  Różaniec przed sumą prowadzi VII RM.

5) Różaniec i Msza Św. o godz. 15:00. Prowadzi KSM.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Zachęcamy Wszystkich Parafian do udziału w nabożeństwach różańcowych, codziennie o godz. 18:00, w niedzielę o godz. 15:00.

2)  Bóg zapłać KSM i Młodzieży oraz Chórowi za liczny, pobożny udział i oprawę muzyczną na Sumie w zeszłą niedzielę.

3)   Kurs Przedmałżeński w Dobrej. Rozpoczęcie w sobotę 10.X. o godz. 19:00. Spotkania w sobotę o godz. 19:00 i w niedzielę o godz. 12:00.

4)   Kurs Lektorski w Dobrej. Rozpoczęcie w sobotę 24.X. o godz. 10:00, zapisy do 10.X.

5)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz.: Karolina Majda, Zofia Opach, Krzysztof Opach i Waldemar Bartosz.

6)  Zbiórki:

 •   Aspiranci: środa godz. 17:00,
 •   Ministranci: czwartek godz. 17:00,
 •   Lektorzy i Ceremoniarze: sobota godz. 09:00.
 •   DSM: sobota godz. 10:00.

7)   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej aby umocnić naszą wiarę. Są kalendarze na 2021r.: rolnicze-23 zł., duże-6 zł., dożynkowe i średnie-4 zł., małe-2 zł.

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE NA CAŁY TYDZIEŃ!

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

27.IX.2020r.

I. DZISIAJ:

1)   Niedziela Synodalna.

2)   Niedziela Chrzcielna.

3)   Światowy Dzień Emigranta i Uchodźcy.

4)   Składamy ofiary do puszek na pomoc Emigrantom spalonego obozu na wyspie Lesbos w Grecji.

5)   Dzień Modlitw o Trzeźwość i Diec. Pielgrzymka Przebłagalna do Szczepanowa (plakat)

6)   Można jeszcze składać podpisy pod „STOP LGBT”.

7)   Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)   Poniedziałek – Wsp. Św. Wacława, m.

 •   Wsp. bł. Michała Sopoćko, kapł, Ap. Bożego Miłosierdzia.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.

2)   Wtorek – Święto ŚŚw. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.

 •   Msza Św. o godz. 07:00.

3)   Środa – Wsp. Św. Hieronima, kapł. i dr Kośc.

 •   Różaniec Fatimski o godz. 17:30, prowadzi Rada Prf.
 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.
 •   Spowiedź dla Dzieci i Młodzieży przed I piątkiem o godz. 17:00.

4)   Czwartek – I miesiąca października.

 •   Wsp. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zak. i dr Kośc.
 •   Modlimy się za Kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 •   Rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe.
 •   Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.

5)   Piątek –  I miesiąca października

 •   Wsp. ŚŚw. naszych Aniołów Stróżów.
 •   Msze Św. o NSPJ o godz. 07:00 i 18:00 z Wyp. Rocznymi i Różańcem.
 •   Modlimy się za misjonarzy i składamy ofiary na Misje Św.
 •   Adoracja, Spowiedź dla Starszych i Koronka  do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.
 •   Zapraszamy Uczniów kl. VII z Rodz. i prosimy o poprowadzenie Koronki, Nabożeństwa i Różańca.

6)   Sobota – I miesiąca października.

 •   Msze św. o NSNMP o godz. 07:00 i 19:00 z ostatnim Nabożeństwem Fatimskim i procesją z lampionami.
 •   Zapraszamy Uczniów kl. VIII z Rodz. i prosimy o poprowadzenie Nabożeństwa i  Różańca Fatimskiego z rozważaniami.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)   I niedziela października, adoracyjna.

2)   Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

3)   Składka przeznaczona jest na potrzeby Diec. Tarnowskiej.

4)   Składamy ofiary w kopertach dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

5)   Różaniec przed sumą prowadzi IV RO.

6)    Nabożeństwo Różańcowe i  Msza Św. o godz. 15:00, prowadzi KSM.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

Intencja papieska na październik: „Aby przez Sakrament Chrztu Św., wierni świeccy zwłaszcza kobiety, bardziej angażowali się w instytucjach Kościoła”.

1)   Przeżywamy miesiąc różańcowy, jesteśmy parafią Maryjną, dlatego zachęcamy wszystkich Parafian, szczególnie Dzieci i Młodzież do uczestniczenia w Nabożeństwach Różańcowych w Kościele, przy Kapliczkach lub w Rodzinie.

2)   Można zyskać odpust zupełny za każdy odmówiony różaniec publicznie w kościele.

3)   Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 18:00, w niedziele o godz. 15:00.

4)   Dzieci systematycznie uczestniczące w różańcu otrzymają na koniec niespodzianki.

5)   Bóg zapłać IX RM i Uczniom kl. VII za opiekę nad Grobem Ks. Kanonika i Pomnikiem Niepodległościowym. Na październik prosimy X RM i Uczniów kl. VIII.

6)   Bóg zapłać Radzie Prf. za zebranie podpisów pod „Stop LGBT” i wszystkim Parafianom, za ich złożenie.

7)   Bóg zapłać Sławomirowi Kaperze z ekipą za naprawienie podmytych chodników na naszym cmentarzu.

8)   P. Wójt informuje, że można składać wnioski do Gminy na dotacje do pieców CO, fotowoltaikę i termomodernizacji budynków. (plakat)

9)   Na cmentarzu został zamontowany automat ze zniczami po 5 zł. i 2 zł. Zachęcamy do korzystania.

10)  Pielgrzymka w 100 Rocznicę Urodzin Św. Jana Pawła II i 81 Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej do Wadowic i Oświęcimia w sobotę, 10.X.2020r., wyjazd z parkingu przy kościele o godz. 06:30, koszt 130 zł., zapisy do 01.X. w kancelarii prf. (plakat)

11)  „Msza Św. dla Kobiet” w ostatnią sobotę każdego miesiąca. Transmisja RDN-N.Sącz i Facebook, „Duszpasterstwo Kobiet Diec. Tarnowskiej” (plakat)

12)   Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz.: Maria Sewielska, Elżbieta Kaja, St. Mazur i Tadeusz Słowikowski..

13)   Zbiórki:

 •   Aspiranci: środa godz. 17:00,
 •   Ministranci: czwartek godz. 17:00,
 •   Lektorzy i Ceremoniarze: sobota godz. 09:00,
 •   DSM: sobota godz. 10:00.

14)   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej aby umocnić naszą wiarę. Są kalendarze na 2021r.: rolnicze-23 zł., duże-6zł., dożynkowe i średnie-4 zł., małe-2zł.

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE NA CAŁY TYDZIEŃ!

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

20.IX.2020r.

I. DZISIAJ:

1)  Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

2)  Składamy ofiary do puszek na Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie i Tarnowie.

3)  Kustosz Sanktuarium w Limanowej zaprasza naszą parafię z Wieńcem Dożynkowym na Uroczystą Sumę Dziękczynną za plony i zbiory o godz. 11:00.

4)  Rada Prf. zbiera podpisy pod projektem ustawy „STOP LGBT”.

5)  Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek – Święto Św. Mateusza, Ap. i Ew.

 •  Msza Św. o godz. 07:00.

2)  Środa – Wsp. Św. O. Pio, kapł.

 •   Różaniec Fatimski o godz. 17:30, prowadzi Caritas SP Szyk.
 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.

3)  Piątek – Adoracja, Spowiedź i Koronka  do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.

 •   Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. o godz. 18:00.
 •    Egzamin przed Sakr. Bierzmowania, Uczniów kl.VIII. z Rodzicami w Kościele o godz.16:00.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Niedziela Synodalna.

2)  Światowy Dzień Emigranta i Uchodźcy.

3)  Składamy ofiary do puszek na pomoc Emigrantom spalonego obozu na wyspie Lesbos w Grecji.

4)  Prosimy Caritas Prf. i Szkolną o przeprowadzenie zbiórki.

5)  Dzień Modlitw o Trzeźwość i Diec. Pielgrzymka Przebłagalna do Szczepanowa (plakat)

6)  Różaniec przed sumą prowadzi Młodzież.

7)   Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

Zmarła śp. Genowefa Jeż, Mama Bp Ordynariusza Diec. Tarnowskiej, Ks. Bp Andrzeja Jeża. Pogrzeb we wtorek 22.IX. o godz. 14:00 w Bazylice Limanowskiej. „Wieczne odpoczywanie…”

1)  W przyszłą niedzielę 27.IX. zapraszamy na Adorację od godz. 10:00 i Sumę, Młodzież naszej parafii, za którą będzie ofiarowana Msza Św.

2)  Serdecznie gratulujemy determinacji, uporu i wytrwałości oraz cieszymy się i modlimy za nowych ceremoniarzy naszej parafii: Dawid Kasprzyk i Dominik Kubas, których do tej posługi pobłogosławił w środę 16.IX. w WSD Tarnów Bp Ordynariusz Andrzej Jeż. Dziękujemy również za pomoc nowym Ceremoniarzom, Animatorowi Prf. i Ceremoniarzowi, Wojtkowi Zającowi.

3)  Bóg zapłać Wszystkim Parafianom, którzy w czwartek 17.IX. pielgrzymowali do MB Bolesnej w Limanowej.

4)  Bóg zapłać naszej Młodzieży za liczne i pobożne uczestnictwo w nabożeństwie w piątek ku czci swojego patrona Św. St. Kostki oraz za oprawę muzyczną.

5)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz.: Jacek Toporkiewicz, Robert Wąsowicz, Krzysztof Florek i Natalia Sobczak.

6)   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej aby umocnić naszą wiarę. Są kalendarze na 2021r.: duże-6zł., średnie-4 zł., małe-2zł.

7)   Zbiórki: Kandydaci na ministranta, Aspiranci środa godz.17:00, Ministranci piątek godz.16:00, DSM sobota godz.09:00, Lektorzy sobota godz.10:30.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE NA CAŁY TYDZIEŃ!

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

13.IX.2020r.

I. DZISIAJ:

1)   Rozpoczynamy Tydzień Wychowania i Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci, Młodzież i Nauczycieli.

2)   Na prośbę pap. Franciszka składamy ofiary do puszek dla Grobu Pańskiego w Jerozolimie i prosimy Caritas Prf. i Szkolną o ich zebranie.

3)   Koncert z naszego kościoła pt. „Muzyka Zaklęta w Drewnie” o godz.19:00 w Internecie na You Tube. https://www.youtube.com/channel/UCe-gaj5-UOAAB9fNz4OeWTA?fbclid=IwAR3jm605K52TIfPc_qfGoNQhyWhLT11aH0dZ7ljQuBhubxiq3VxAhjlbgDY

4)   Wsp. Św. Jana Chryzostoma, bp i dr Kościoła. Modlimy się za naszego Rodaka Ks. Dziekana Jana Zająca w dniu imienin.

5)   Odpust w N. Rybiu. Suma o godz. 11:00.

6)   Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)   Poniedziałek – Święto Podwyższenia Krzyża Św.

 •   Droga Krzyżowa i Msza Św. o godz. 18:00.

2)   Wtorek – Wsp. MB Bolesnej.

 •   Godzinki i Msza Św. o godz. 07:00.
 •   Rozpoczęcie Tygodniowego Odpustu  w Sanktuarium MB Bolesnej w Limanowej (plakat)
 •  Błogosławieństwo dwóch lektorów naszej parafii na Ceremoniarzy w Tarnowie o godz.17:00.

3)   Środa – Wsp. ŚŚw. Korneliusza, pap. i Cypriana, bp, Męczenników.

 •   Różaniec Fatimski o godz. 17:30, prowadzi Caritas Prf.
 •  Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.

4)     Czwartek – Dzień Golgoty Wschodu i Dzień Sybiraka.

 •  Układ Ribbentrop – Mołotow i Agresja ZSRR na Polskę – 17.IX.1939 r.
 •  Msza Św. o godz. 07:00.
 •   Parafialna Pielgrzymka do Sanktuarium MB Bolesnej w Limanowej. Uroczysta Suma ofiarowana za Rodziny naszej parafii o godz. 11:00. Pół godziny wcześniej Dróżki Matki Bożej Bolesnej.

5)   Piątek – Święto Św. Stanisława Kostki, zak.

 •   Patron Młodzieży Polskiej.
 •   Adoracja, Spowiedź dla Młodzieży i Koronka  do P. Jezusa Eucharystycznego za Młodzież naszej prf. o godz. 17:00, prowadzi Młodzież kl. VII SP Szyk.
 •   Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. o godz. 18:00.
 •  Zapraszamy Młodzież naszej parafii i prosimy o oprawę muzyczną nabożeństwa.
 •   Imieniny Ks. Bp. Sufragana St. Salaterskiego.
 •   Modlimy się za Solenizantów.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)   Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

2)   Składamy ofiary do puszek na Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie i Tarnowie.

3)   Kustosz Sanktuarium w Limanowej zaprasza naszą parafię z Wieńcem Dożynkowym na Uroczystą Sumę Dziękczynną za plony i zbiory o godz. 11:00.

4)   Różaniec przed sumą prowadzi VI RM.

5)    Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)   Piękne Bóg zapłać Sylwestrowi Smoleniowi i Michałowi Kołodziejczykowi za ufundowanie i założenie nowej flagi i napisu „Solidarność” na wieży naszego kościoła oraz nagłośnienie nabożeństwa przy Pomniku w 40 Rocznicę Solidarności, a Uczniom i Rodzicom kl. VII SP Szyk. za dekorację kwiatami i zniczami Pomnika na to nabożeństwo.

2)   Bóg zapłać Wszystkim Patriotom kochającym Ojczyznę, którzy tak licznie i pobożnie uczestniczyli we Mszy Św. za „NSZZ Solidarność” przy Pomniku Niepodległościowym.

3)   Spotkanie PZS – Prf. Zespołu Synodalnego w czwartek 17.IX. o godz. 19:30.

4)   Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „STOP LGBT”, która ma pełne poparcie Bp Ordynariusza Andrzeja Jeża, zbiera podpisy za ustawowym zakazem tzw.  „Marszów LGBT+”. W przyszłą niedzielę 20.IX. prosimy aby Rada Prf. po nabożeństwach zebrała podpisy pod tą ustawą. Należy mieć ze sobą dowód osobisty (plakat)

5) W sobotę 19.IX. o godz.10:00, wyjazd z parkingu przy kościele LSO i DSM na Odpustową Sumę w Sanktuarium MB Bolesnej w Limanowej. Zapisy do środy, koszt 5 zł. zgody Rodziców.

6) Próba Orkiesry w sobotę 19.IX. o godz. 17:00, a Chóru o godz. 19:00. Serdecznie zapraszamy chętnych nowych Członków!

7)   „Młodzież na Progu”, warsztaty dla Młodzieży, które odbędą się w WSD Tarnów, 19.IX. o godz. 09:00 (plakat)

8)   Komenda Powiatowa Policji w Limanowej ostrzega osoby starsze przed oszustami wyłudzającymi pieniądze: „na wnuczka”, „na policjanta”, „na wypadek”. W takim wypadku należy natychmiast zadzwonić na Policję pod nr tel.112 (plakat)

9)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz.: Aleksander Wąsowicz, Angelika Ranosz, Marcin Kałucki i Bogdan Niewidok.

10)   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej aby umocnić naszą wiarę. Są kalendarze na 2021r.: duże-6zł., średnie-4 zł., małe-2zł.

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE NA CAŁY TYDZIEŃ!

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

06.IX.2020r.

I. DZISIAJ:

1)   I niedziela września, adoracyjna.

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

3)  Składamy ofiary dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

4)  Składka przeznaczona jest na potrzeby Diec. Tarnowskiej.

1)  Msza Św. przy Pomniku Niepodległościowym o godz.15:00 za Umiłowaną Ojczyznę w 40 Rocznicę Powstania „NSZZ Solidarność”.

II. W TYGODNIU: 

1)  Wtorek – Uroczystość Narodzenia NMP.

 •   Urodziny Maryi.
 •   Matki Bożej Siewnej.
 •   Główna Patronka Diec. Tarnowskiej.
 •   Msze Św. z poświęceniem ziarna siewnego o godz. 08:00 i 18:00.
 •   Na Mszy Św. o godz. 18:00, Rocznica I Komunii Św. Uczniów kl. V SP Szyk.
 •  Prosimy o zachowanie dnia świątecznego i powstrzymanie się od prac niekoniecznych.
 •  Piękny film dokumentalny pt. ,,Ojciec i Pasterz” o Kardynale Stefanie Wyszyńskim, dziś w TVPI o godz.21:00.

2)  Środa – Różaniec Fatimski o godz. 17:30, prowadzi Domowy Kościół.

 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.

3)    Piątek – Adoracja, Spowiedź i Koronka  do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.

 •   Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. o godz. 18:00.

4)    Sobota – Wsp. Najświętszego Imienia Maryi.

 •   Imieniny Matki Bożej.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

2) Rozpoczynamy Tydzień Wychowania i Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci, Młodzież i Nauczycieli.

3) Na prośbę Pap. Franciszka składamy ofiary do puszek dla Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

4)  Różaniec przed sumą prowadzi V RM.

5)   Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

6)  Ponieważ jesteśmy w czerwonej strefie, koncert „Muzyka Zaklęta w Drewnie” odbędzie się o godz.19:00 w internecie, na stronie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCe-gaj5-UOAAB9fNz4OeWTA

7)  Wsp. Św. Jana Chryzostoma, bp i dr Kościoła. Modlimy się za naszego Rodaka Ks. Dziekana Jana Zająca w dniu imienin.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Módlmy się za nasze Dzieci i Młodzież, Katechetów i Nauczycieli, w Nowym Roku Szkolnym i Katechetycznym.

2) W związku z prośbą Papieża Franciszka o pomoc dla Grobu Pańskiego, ofiary które były zwyczajowo składane podczas Adoracji Krzyża, a które w tym roku z powodu pandemii nie były zbierane, należy zebrać do puszek w niedzielę 13.IX. po wszystkich Mszach Św. O przeprowadzenie zbiórki prosimy Caritas parafialną i szkolną.

3)  Zapraszamy dzisiaj na Mszę Św. za Umiłowaną Ojczyznę o godz. 15:00 przy Pomniku Niepodległościowym w 40 Rocznicę Powstania „NSZZ Solidarność”

4)  Powiat Limanowski, a więc i nasza Gmina jest w czerwonej strefie, dlatego w kościele może przebywać max. 50 osób, a na zewnątrz 150 osób. Wszyscy muszą mieć maseczki i zachować dystans 1,5 m. z wyjątkiem rodzin.

5)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz.: Jan Kubas, Stanisława Kubas, Kazimierz Kubas i Jan Wąsowicz.

6)   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej aby umocnić naszą wiarę. Są kalendarze na 2021r.: duże-6zł., średnie-4 zł., małe-2zł., flagi-7zł, uchwyty na flagi-16zł.

KONCERT W KOŚCIELE PRF. W SZYKU „MUZYKA ZAKLĘTA W DREWNIE”

13.09.2020, godz. 19.00 Łukasz Jemioła – gitara, wokal, Urszula Czerniak – kontrabas
Transmisja odbędzie się na kanale Youtube Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce: https://www.youtube.com/channel/UCe-gaj5-UOAAB9fNz4OeWTA

Łukasz Jemioła

– urodzony w Limanowej, związany z Lublinem, piosenkarz, gitarzysta, kompozytor
i autor tekstów, który odnosi sukcesy na międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach muzycznych.

Łukasz Jemioła jako wokalista wielokrotnie współpracował z Włodkiem Pawlikiem, z którym współtworzył projekty: „Wieczorem” – z muzyką do poezji Józefa Czechowicza, „Mów spokojniej”
– z poezją Adama Zagajewskiego oraz jazz-rockową kantaty „Myśląc Ojczyzna”. Występował także z: Marylą Rodowicz, Januszem Radkiem, Arturem Andrusem, Andrzejem Lampertem, Margaret, Piotrem Bałtroczykiem, Piotrem Fronczewskim, Małgorzatą Kożuchowską.

Łukasz Jemioła jest między innymi laureatem: nagrody Teatru Polskiego Radia w kategorii „Muzyka”,
I nagrody na Grechuta Festiwal w 2014 roku, głównej nagrody na 45. Studenckim Festiwalu Piosenki
w Krakowie w 2009 roku, nagrody za najlepszy recital z piosenkami retro na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro w 2015 roku, I nagroda Festiwalu Piosenki Filmowej w Toruniu w 2012 roku, dwukrotnie Grand Prix na Festiwalu OSPA w Ostrołęce.

Na swoim koncie ma płytę z autorską muzyką pod tytułem „Jemioła”, płytę live z koncertów „Wieczorem” oraz „Mów spokojniej”, „Kraina Łagodności vol. 3” czy płytę współtworzoną z Wojciechem Malajkatem „Tańcobajki. Kot w butach”.

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/2499563640304166

WSZYSTKIM ŻYCZYMY BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

W NOWYM ROKU SZKOLNYM I KATECHETYCZNYM!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

30.VIII.2020r.

I. DZISIAJ:

1)  Niedziela Synodalna.

2)  Niedziela Chrzcielna.

3)  Uroczysta Suma Odpustowa w Sanktuarium w Pasierbcu pod przewodnictwem Abp Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego.

4)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek – Ogólnopolski Dzień Solidarności i Wolności.

 •   Rozpoczęcie Roku Szkolnego i Katechetycznego Uroczystą Mszą Św. o godz. 18:00 z poświęceniem przyborów szkolnych.
 •  Spowiedź na rozp. roku nauki oraz przed I piątkiem i I sobotą o godz. 17:00.

2)  Wtorek – Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia.

 •   Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej. 23.VIII 1939r. Tajny Układ między Hitlerem a Stalinem o rozbiorze Polski: Hitler 01.IX.1939r., a Stalin 17.IX.1939r.
 •   Msza Św. o godz. 07:00

3)  Środa – Różaniec Fatimski o godz. 17:30, prowadzi DADP.

 •  Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.

4)  Czwartek – Wsp. Św. Grzegorza W.  pap. i dr Kośc.

 •   I czwartek września.
 •   Modlimy się za Kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii.
 •   Zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18:00 Kandydatów do Sakr. Bierzmowania z kl. VIII z Rodz. i prosimy o popr. nabożeństwa.

5)    Piątek – I miesiąca września

 •   Msze Św. o NSPJ o godz. 07:00 i 18:00.
 •   Adoracja, Spowiedź dla Starszych i Koronka  do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.
 •   Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. o godz. 18:00.
 •  Modlimy się za misjonarzy i składamy ofiary na Misje Św.

6)    Sobota – I miesiąca września.

 •   Wsp. Św. Matki Teresy z Kalkuty, zak.
 •   Msze Św. o  NSNMP godz. 07:00 i  19:00 z Różańcem Fatimskim i procesją z lampionami.
 •   Różaniec Fatimski z rozważaniami, prowadzi I RM.
 •   Zapraszamy Dzieci Pierwszokomunijne z kl. III z Rodz. na godz. 18:00 na plebanię.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  I niedziela września adoracyjna.

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

3)  Składamy ofiary dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

4)  Składka przeznaczona jest na potrzeby Diec. Tarnowskiej.

5)  Różaniec przed sumą prowadzi III RO.

6)  Msza Św. Patriotyczna o godz. 15:00, przy Pomniku Niepodległościowym za Ukochaną Ojczyznę i Wszystkich Bohaterów którzy cierpieli, byli prześladowani i oddali życie za naszą wolność w 40 Rocznicę Powstania Solidarności .

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

Intencja papieska na wrzesień: „Módlmy się aby dobra naszej planety nie były grabione, ale szanowane i dzielone sprawiedliwie”.

1)  Módlmy się za nasze Dzieci i Młodzież, którzy rozpoczynają Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny, aby Matka Boża Szykowska ochraniała Ich przed wszelką zarazą moralną i fizyczną.

2)  Piękne Bóg zapłać VIII RM i Uczniom kl. VIII za opiekę nad Grobem Ks. Kanonika i Pomnikiem Niepodległościowym. Na wrzesień prosimy IX RM i Uczniów kl. VII.

3)  Bóg zapłać Wszystkim Parafianom, którzy wczoraj pracowali na naszym cmentarzu oraz radnym Prf.  Zbigniewowi Mazurowi i Tomaszowi Zającowi, którzy pracami kierowali.

4)  W tym roku katechetycznym, katechezy w naszej szkole będą uczyli Ks. lic. Bogdan Mikołajczyk z prf. Skrzydlna i Ks. mgr Paweł Łebski z prf. N. Rybie.

5)  Z naszej wspólnoty prf. odeszła do wieczności + Stanisława Stanisz. „Wieczne odpoczywanie racz  Jej dać Panie…”.

6)  Wielki Odpust Tuchowski w Najważniejszym Sanktuarium Maryjnym w Diec. Tarnowskiej, 04.- 08.IX.2020r.

7)  Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie i Pielgrzymka Rolników, 05-06.IX.2020r.

8)   Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół, a Nowożeńcom za piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.: Marian Zając, Andrzej Pietroń, Tomasz Lejkowski i Małgorzata Sewiło.

9)   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej co pomaga pogłębić naszą wiarę i przyczynia się do utrzymania tych czasopism. Świeczki z lampionami na nabożenstwo fatimskie – 3 zł.

WSZYSTKIM PARAFIANOM I UCZNIOM

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE W N. ROKU SZKOLNYM I KATECHETYCZNYM !

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

23.VIII.2020r.

I. DZISIAJ:

1)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek – Święto Św. Bartłomieja, Ap.

 •   Zapraszamy Solenizantów na Eucharystię i życzymy obfitości łask Bożych.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.

2)  Środa – Uroczystość NMP Częstochowskiej.

 •   Różaniec Fatimski o godz. 17:30, prowadzi DSM.
 •   Odpust na Sadku. Suma o godz. 12:00.
 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.

3)  Czwartek – Wsp. Św. Moniki.

 •   Msza Św. o godz. 07:00.
 •   Zapraszamy Solenizantki na Eucharystię i życzymy obfitości łask Bożych.

4)    Piątek – Wsp. Św. Augustyna, bp i dr Kościoła.

 •  Adoracja, Spowiedź i Koronka  do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.
 •  Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. o godz. 18:00.

5)    Sobota – Wsp. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela.

 •   Msza Św. o godz. 07:00.
 •  Ślub Amelia Świątko – Wojciech Florek o godz.13:00.
 •   Pielgrzymka na Odpustową Pasterkę o godz. 24:00 do Sanktuarium MB Pocieszenia w Pasierbcu, Rodzinami, prywatnie własnym transportem. Zachęcamy!

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Niedziela Synodalna.

2)  Niedziela Chrzcielna.

3)  Uroczysta Suma Odpustowa w Sanktuarium w Pasierbcu pod przewodnictwem Abp Mieczysława Mokrzyckiego,   Metropolity Lwowskiego.

4)  Różaniec przed sumą prowadzi IV RM.

5)  Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Zachęcamy do abstynencji i trzeźwości w miesiącu sierpniu.

2)  Pamiętajmy o godnym stroju w kościele.

3)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół .Na sobotę prosimy Rodz.: Tomasz Hejmo, Henryk Drożdż, Marcin Drożdż  i Łukasz Drożdż.

4)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej w czasie urlopów i wakacji. Są breloczki i zawieszki ze Św. Krzysztofem po 3 zł., flagi po 7 zł., i metalowe uchwyty na flagi po16 zł.

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM I WCZASOWICZOM 

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE NA WAKACJE!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

16.VIII.2020r.

I. DZISIAJ:

1)  Odpust w Rupniowie. Suma o godz. 11:00.

2)   Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek – Wsp. Św. Jacka, kapł.

 •   Zapraszamy Solenizantów na Eucharystię i życzymy obfitych łask Bożych.
 •   Z Tarnowa wyrusza PPT na Jasną Górę. Można się jeszcze zapisać, szczegóły przy Prf. w Limanowej. Transmisja w RDN N. Sącz.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.

2)  Środa – Różaniec Fatimski o godz. 17:30, prowadzi LSO.

 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.

3)  Czwartek – Wsp. Św. Bernarda, opata i dr Kościoła.

 •   Msza Św. o godz. 07:00.

4)    Piątek – Wsp. Św. Piusa X, pap.

 •   Adoracja, Spowiedź i Koronka  do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.
 •   Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. o godz. 18:00.

5)    Sobota – Wsp. NMP Królowej.

 •   Uroczyste rozpoczęcie Tygodniowego Odpustu w Sanktuarium MB Pocieszenia w Pasierbcu o godz. 18:00.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)    Różaniec przed sumą prowadzi III RM.

2)   Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Zachęcamy do abstynencji i trzeźwości w miesiącu sierpniu.

2)  Pamiętajmy o godnym stroju w kościele.

3) Dziękujemy Rodzinom z Podkostrzy za wykonanie pięknego Wieńca Dożynkowego, Strażakom, SP Szyk, P. Dyrektor, Rodzicom i Uczniom kl VIII za udział i przygotowanie Patriotycznego Nabożeństwa przy Pomniku Niepodległościowym.

4)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół .Na sobotę prosimy Rodz.: Jan Natanek, Paweł Łazarczyk, Maciej Smoter i Zbigniew Natanek.

5)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej w czasie urlopów i wakacji. Są breloczki i zawieszki ze Św. Krzysztofem po 3 zł., flagi po 7 zł., i metalowe uchwyty na flagi po16 zł.

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM I WCZASOWICZOM

  ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE NA WAKACJE!

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

09.VIII.2020r.

I. DZISIAJ:

1)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów oraz Chłopców ze Szkolnego Kółka Różańcowego.

2)  Ofiara na tacę przeznaczona jest na Uniwersytet JP II w Krakowie i Tarnowie.

3)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek – Wsp. Św. Wawrzyńca, dk. i m.

 •   Drugorzędny Patron naszej Parafii.
 •   Msza św. o godz. 07:00.

2)  Wtorek – Wsp. Św. Klary, zak.

 •   Założycielka Zakonu Klarysek.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.

3)  Środa – Różaniec Fatimski o godz. 17:30 prowadzi Apostolstwo Modlitwy.

 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.

4)  Czwartek –  Całodniowa Diecezjalna Adoracja P. Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

 •   Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 07:00. Porządek Adoracji:

– 07:00 – 08:00; Barzyńskie

– 08:00 – 09:00; Zimna Woda

– 09:00 – 10:00; Podkostrza

– 10:00 – 11:00; Działy

– 11:00 – 12:00; Szyk Centrum

– 12:00 – 13:00; Dzieci

– 13:00 – 13:30; Lipińskie

– 13:30 – 15:00; Przerwa w Adoracji, pogrzeb śp. Kazimiera Drożdż

– 15:00 – 16:00; Bucówka, Rzeki

– 16:00 – 17:00; Szyk Dolny

– 17:00 – 18:00; Młodzież

 •   Zakończenie Adoracji Mszą Św. o godz. 18:00.
 •   Prosimy o przygotowanie i poprowadzenie Adoracji z chwilą ciszy na prywatną modlitwę.
 •   Adorację Dzieci prowadzą Dzieci Pierwszokomunijne z kl. IV, a adorację Młodzieży Kandydaci do Sakr. Bierzmowania z kl. VIII.
 •  Materiały do Adoracji wyłożone są na ołtarzu Św. Antoniego.

5) Piątek – Wsp. Św. Maksymiliana Marii Kolbego

 • Adoracja, Spowiedź i Koronka do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.
 • Wyp. Roczne, Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza Św. o godz. 18:00.

6) Sobota – Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej Zielnej.

 •   Msze Św. o godz. 08:00 i 11:00 z poświęceniem Wieńca Dożynkowego, ziół i kwiatów oraz Patriotyczna Msza Św. za Ojczyznę przy Pomniku Niepodległościowym o godz. 15:00 w 100 Rocznicę Cudu nad Wisłą – 15.VIII.1920r.
 •  Prosimy Uczniów kl. VIII. o przygotowanie i udekorowanie Pomnika, a naszego „Parafianina” Daniela o nagłośnienie i poprowadzenie po nabożeństwie śpiewu patriotycznych pieśni. (karaoke)
 •  Wywieszamy na naszych domach biało-czerwone, maryjne i papieskie flagi.
 •  Święto Wojska Polskiego.
 •   Odpust w Szczyrzycu. Suma o godz.. 11:00.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Zakończenie Tygodniowego Odpustu w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w N. Sączu.

2)  Różaniec przed sumą prowadzi II RM.

3)  Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Zachęcamy do abstynencji i trzeźwości w sierpniu i wpisywania swoich postanowień do Księgi Trzeźwości wyłożonej na ołtarzu Św. Antoniego.

2)  Pamiętajmy o skromnym ubiorze w Kościele!

3)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół . Na sobotę prosimy Rodz.: Karol Zając, Krzysztof Kurzeja, Marek Mazur i Tyberiusz Stalmach.

4)  Od 15.VIII. w kinach będzie wyświetlany piękny film pt. „Tajemnica Ojca Pio”. Zachęcamy do rodzinnego obejrzenia.

5)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej w czasie urlopów i wakacji. Są breloczki i zawieszki ze Św. Krzysztofem po 3 zł., flagi i drążki po 7 zł., uchwyty na flagi po 16 zł.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM I WCZASOWICZOM 

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE NA WAKACJE!

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

02.VIII.2020r.

I. DZISIAJ:

1)  I niedziela sierpnia-adoracyjna.

1)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon oraz Dziewcząt ze Szkolnego Kółka Różańcowego.

2)  Składamy ofiary w kopertach dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

3)  Składka przeznaczona jest na potrzeby Diec. Tarnowskiej.

4)  Można zyskać odpust zupełny „Porcjunkuli” pod zwykłymi warunkami.

5)  Rozpoczęcie Tygodniowego Odpustu w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w N. Sączu.

II. W TYGODNIU: 

1)  Wtorek – Wsp. Św. Jana, Marii Vianneya,  kapł.

 •   Święto Patronalne Księży Proboszczów.
 •  Msza Św. o godz. 07:00

2)  Środa – Różaniec Fatimski o godz. 17:30 prowadzą Grupy Modlitewne  „Margaretki”.

 •  Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.
 •   Rocznica poświęcenia Rzymskiej Bazyliki Matki Bożej Większej.
 •   Spowiedź dla Dzieci i Młodzieży przed I piątkiem o godz. 17:00.

3)  Czwartek – Święto Przemienienia Pańskiego.

 •  I czwartek sierpnia. Modlimy się za Kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne szczególnie z naszej prf.
 •   Msze Św. o godz. 08:00 i 18:00.
 •   Zaprzysiężenie wybranego przez Polaków Prezydenta Polski.
 •  Prosimy o zachowanie Dnia Świątecznego i powstrzymanie się od prac niekoniecznych.

4)  Piątek – I miesiąca sierpnia.

 •   Msze św. o NSPJ o godz. 07:00 i 18:00.
 • Adoracja, Spowiedź dla Starszych i Koronka  do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.
 •   Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. o godz. 18:00.
 •   Modlimy się za misjonarzy i składamy ofiary na  Misje Św.

5)  Sobota – Wsp. Św. Dominika, kapł.

 •   Założyciel Zakonu Dominikanów.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów oraz Chłopców ze Szkolnego Kółka Różańcowego.

2)  Różaniec przed sumą prowadzi I RM.

3)  Ofiara na tacę przeznaczona jest na Uniwersytet JP II w Krakowie i Tarnowie.

4)  Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Zachęcamy do abstynencji i trzeźwości w miesiącu sierpniu oraz wpisywania swoich postanowień do Księgi Trzeźwości wyłożonej na ołtarzu Św. Antoniego.

2)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół . Na sobotę prosimy Rodz.: Janusz Zadwórny, Andrzej Tabor, Robert Toporkiewicz, Bogdan Tabor.

3)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej w czasie urlopów i wakacji. Są srebrne szkaplerze po 8 zł., metalowe z rzemykiem po 3 zł., breloczki i zawieszki ze Św. Krzysztofem po 3 zł., flagi i drążki po 7 zł., uchwyty na flagi po16 zł.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM I WCZASOWICZOM

  ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE NA WAKACJE!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

26.VII.2020r.

I. DZISIAJ:

1)  Niedziele Synodalna.

2)  Niedziela Chrzcielna.

3)  Po sumie błogosławieństwo pojazdów z okazji Św. Krzysztofa. Składamy ofiary na pojazdy dla Misjonarzy.

4)  Odpust w Skrzydlnej. Suma o godz. 11:00.

5)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Wtorek – Wsp. Św. Charbela, kapł.

 •   Msza Św. o godz. 07:00.

2)  Środa – Wsp. Św. Marty.

 •   Różaniec Fatimski o godz. 17:30, prowadzą członkowie Duchowej Adopcji Dzieci Poczętych.
 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.

3)  Piątek – Wsp. Św. Ignacego Loyoli, kapł.

 •  Założyciel Zakonu Jezuitów.
 •  Adoracja, Spowiedź przed I sobotą sierpnia i Koronka  do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.
 •  Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. o godz. 18:00.

4)  Sobota – I miesiąca sierpnia.

 •   Wsp. Św. Alfonsa Marii Liguoriego, bp i dr Kośc.
 •   Założyciel Zakonu Redemptorystów.
 •   Msza Św. o NSNMP o godz. 19:00 z Różańcem Fatimskim i procesją z lampionami. Różaniec Fatimski z rozważaniami prowadzi II RMis.
 •  Rocznica Powstania Warszawskiego.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  I niedziela sierpnia – adoracyjna.

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon oraz Dziewcząt ze Szkolnego Kółka Różańcowego.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi II RO.

4)  Składamy ofiary w kopertach dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

5)  Składka przeznaczona jest na potrzeby Diec. Tarnowskiej.

6)  Można zyskać odpust zupełny „Porcjunkuli” pod zwykłymi warunkami.

7)  Rozpoczęcie Tygodniowego Odpustu w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w N. Sączu.

8)  Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

Intencja papieska na sierpień: „Módlmy się za Wszystkich, którzy pracują i żyją z morza, Marynarzy, Rybaków i Ich Rodziny”

1)  Za tydzień rozpoczynamy miesiąc sierpień – miesiąc trzeźwości. Zgodnie z prośbą Bp Polskich zachowajmy trzeźwość i abstynencję od napojów alkoholowych. Zachęcamy do wpisywania swoich postanowień do Księgi Trzeźwości wyłożonej na ołtarzu Św. Antoniego.

2)  Piękne Bóg zapłać VII RM i Uczniom kl. VII. za opiekę nad Grobem Ks. Kanonika i Pomnikiem Niepodległościowym. Na sierpień prosimy VIII RM i Uczniów kl. VIII. (przed wakacjami kl. VII.)

3)  Bardzo prosimy aby w tym roku na Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej Zielnej , Wieniec Dożynkowy wykonały Rodz. z Podkostrzy: Sewielska Daniela – Kolarz Maria.

4) Pogrzeb śp. Franciszka Gabrysia będzie w środę 29.VII. o godz. 13:00, pół godz. wcześniej różaniec za Zmarłego.

5)  Pamiętajmy o skromnym ubiorze w Kościele!

6)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół . Na sobotę prosimy Rodz.: Andrzej Kotara, Jan Kotara, Tomasz Zając i Krzysztof Syktus.

7)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej w czasie urlopów i wakacji. Są srebrne szkaplerze po 8 zł., metalowe z rzemykiem po 3 zł., breloczki i zawieszki ze Św. Krzysztofem po 3 zł., flagi i drążki po 7 zł., uchwyty na flagi po 16 zł.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM I WCZASOWICZOM

  ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE NA WAKACJE!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

19.VII.2020r.

I. DZISIAJ:

1)  Rozpoczynamy XXI Ogólnopolski Tydzień Św. Krzysztofa, Patrona Kierowców, pod hasłem „Umocnieni Eucharystią Niesiemy Chrystusa”

2)  Ofiara na tacę przeznaczona jest na WSD w Tarnowie.

3)  Odpust w Dobrej. Suma o godz. 11:00.

4)  Po Mszach Św. śpiewamy „ Te Deum ” za naszą Ojczyznę.

5)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Środa – Święto Św. Marii Magdaleny, Apostołki Apostołów.

 •   Modlimy się za Osoby Duchowne.
 •   Różaniec Fatimski o godz. 17:30, prowadzą Członkowie Szkaplerza Św.
 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00, prosimy o składanie podziękowań i próśb do MB Szykowskiej.

2)  Czwartek – Święto Św. Brygidy, zak.

 •   Patronka Europy.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.

3)  Piątek – Wsp. Św. Kingi, zak.

 •   Patronka Diec. Tarnowskiej.
 •   Adoracja, Spowiedź i Koronka  do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.
 •   Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. o godz. 18:00.

4)  Sobota – Święto Św. Jakuba, Ap.

 •   Wsp. Św. Krzysztofa, patrona kierowców.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.
 •   Zapraszamy na Mszę Św. Solenizantów i składamy Wam życzenia obfitości łask Bożych przez wstawiennictwo Waszych Patronów.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Niedziele Synodalna.

2)  Niedziela Chrzcielna.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi II RMis.

4)  Po sumie błogosławieństwo pojazdów z okazji Św. Krzysztofa. Składamy ofiary na pojazdy dla Misjonarzy.

5)  Odpust w Skrzydlnej. Suma o godz. 11:00.

6)  Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Piękne Bóg zapłać Wszystkim Parafianom za liczny udział w Wyborach Prezydenckich. Jestem dumny, że mam tak mądrych, odpowiedzialnych i głęboko wierzących Parafian. Niech Was Bóg błogosławi!

2)  Rodzina Edytki Sukiennik z Przyszowej, składa serdeczne podziękowania całej Parafii Szyk za złożone ofiary w wysokości 2763 zł, na leczenie Edytki. Bóg zapłać!

3)  Bóg zapłać Wszystkim Prf. za złożone w miesiącu lipcu ofiary w kopertach na ogrodzenie naszego cmentarza.

4) Zokazji XXI Tygodnia Św. Krzysztofa, akcja pod hasłem ” Noga z gazu w tym tygodniu”. Św. Krzysztofie, módl się za nami!

5)  Zachęcamy w okresie wakacyjnym Dzieci i Młodzież do licznego uczestnictwa w Nowennie w środę i Koronce do Bożego Miłosierdzia z Wypominkami w piątek, a Ministrantów i Lektorów do służenia w dni powszednie.

6)  Zachęcamy do zapisywania się na Pielgrzymkę do MB Ostrobramskiej w Wilnie. Ostatnie dni zapisów!(plakat)

7)  Pamiętajmy o skromnym ubiorze w Kościele!

8)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół . Na sobotę prosimy Rodz.: Janusz Miśkowicz, Marian Janik, Piotr Zając i Jan Zając.

9)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej w czasie urlopów i wakacji. Są srebrne szkaplerze po 8 zł., metalowe z rzemykiem po 3 zł., książeczki z Nowenną, litanią i modlitwami do MB Szkaplerznej po 4 zł., flagi i drążki po 7 zł., nierdzewne uchwyty na flagi po 16 zł., breloczki i zawieszki ze Św. Krzysztofem po 3 zł.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM, GOŚCIOM I WCZASOWICZOM  ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE NA WAKACJE!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

12.VII.2020r.

I. DZISIAJ:

1)  Wybory Prezydenckie.

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów oraz Chłopców ze Szkolnego Kółka Różańcowego.

3)  Składamy ofiary do puszek dla chorej Edytki Sukiennik z Przyszowej.

4)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek – Wsp. ŚŚw. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników, Patronów Diec. Tarnowskiej.

 •   Msza Św. o godz. 07:00.

2)  Środa – Wsp. Św. Bonawentury, bp i dr Kościoła.

 •  Różaniec Fatimski o godz. 17:30.
 •  Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.

3)  Czwartek – Wsp. NMP Szkaplerznej z Góry Karmel.

 •   Msza Św. o godz. 07:00 i nałożenie Szkaplerza Maryi.

4)  Piątek – Adoracja, Spowiedź i Koronka  do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.

 •   Wyp. Roczne, Koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza Św. o godz. 18:00.

5)  Sobota – Wsp. Św. Szymona z Lipnicy, kapł.

 •   Patron Chorych i Zarażonych.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Rozpoczynamy XXI Ogólnopolski Tydzień Św. Krzysztofa Patrona Kierowców, pod hasłem „Umocnieni Eucharystią Niesiemy Chrystusa”

2)  Różaniec przed sumą prowadzi I RMis.

3)  Ofiara na tacę przeznaczona jest na WSD w Tarnowie.

4)  Odpust w Dobrej. Suma o godz. 11:00.

5)  Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Bóg zapłać VI RM. i Uczniom kl.VIII. za opiekę nad Grobem Ks. Kanonika i Pomnikiem Niepodległościowym. Na miesiąc lipiec prosimy VII RM. i Uczniów kl. VII. (przed wakacjami kl.VI.)

2)  Bóg zapłać Wszystkim, którzy pomagali przy ogrodzeniu naszego cmentarza: Paweł Drożdż z samochodem dostawczym i synami: Mateusz, Patryk i Dominik, Tomasz Sewielski z koparką, Roman Sewielski z traktorem, Józef Drożdż z traktorem, Tomasz Lejkowski i Bogumił Grzyb.

3)  Bóg zapłać czworgu Dzieciom Pierwszokomunijnym za złożone ofiary, jako pomoc Dzieciom z krajów misyjnych.

4)  XXXVIII  PPT na Jasną Górę pod hasłem „Idźcie”, rozpocznie się 17. VIII. o godz. 07:30, Uroczystą Mszą Św. w Tarnowie. Zapisy w kancelarii prf. w Limanowej.

5)  MSWiA organizuje drugi konkurs pt. „Bitwa o Wozy Strażackie” na II turę Wyborów Prezydenckich dla miejscowości w których frekwencja wyborcza będzie najwyższa w danym województwie, jest to dodatkowa motywacja dla nas abyśmy wszyscy wzięli udział w wyborach!

6)  Ostatnie burze i opady deszczu zniszczyły częściowo chodniki i ogrodzenie na naszym cmentarzu, dlatego prosimy Wszystkich którzy mogą i chcą pomóc, w sobotę 18.VII. na godz. 08:00 z taczkami, grabkami i łopatami do rozwożenia wymytej ziemi. Przydałby się też ktoś, kto potrafi układać kostkę aby naprawić uszkodzone przez wodę chodniki.

7)  „Detoks cyfrowy”, akcja Caritas Diec. Tarnowskiej dla uzależnionych od Internetu i Smartfonów, Dzieci i Młodzieży.(plakat)

8)  Zachęcamy do zapisywania się na Pielgrzymkę do MB Ostrobramskiej w Wilnie i innych Sanktuariów.(plakat)

9)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół . Na sobotę prosimy Rodz.: Marek Palka, Leszek Stanisz, Andrzej Knap i Jerzy Pietrzak.

10)  Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej. Są flagi i drążki po 7 zł. oraz nierdzewne uchwyty na flagi po 16 zł., a także szkaplerze w formie srebrnego medalika po 8 zł., włoskie medaliki z łańcuszkiem po 3 zł., książeczki z nowenną do MB Szkaplerznej po 4 zł., oraz obrazki z MB Szkaplerzną po 50 gr.

BÓG, HONOR I OJCZYZNA!

…………………………………………………………………

DETOKS CYFROWY – PROJEKT CARITAS DLA RODZICÓW UZALEŻNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY!

Rzeczywistość wirtualna w życiu dzieci i młodzieży jest faktem, zwłaszcza w ostatnich 10 latach kiedy to smartfony weszły w powszechne użycie. Wiedza na wyciągnięcie ręki, możliwość szybkich kontaktów, rozwijanie zainteresowań i kreatywności, rozrywka – bez tak powszechnego jak obecnie dostępu do Internetu wiele aktywności byłoby nieosiągalnych. Wiemy jednak dobrze, że pozytywne możliwości, które daje Internet to tylko część wirtualnego świata w życiu młodych ludzi. Rodzice, nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą już w czasie przed lockdownem obserwowali narastające trudności w ich funkcjonowaniu, związane z nadmiernym, ryzykownym korzystaniem z wysokich technologii. Stan epidemii koronawirusa wymusił w ostatnich miesiącach przeniesienie nauki, kontaktów społecznych, praktyk religijnych i rozrywki w świat wirtualny. W tym czasie dzieci i młodzież spędzali przed ekranem średnio ok. 9 godzin dziennie. Wpływ takiej sytuacji na rozwój i zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży możemy po części już obserwować, zadajemy sobie również pytanie, jakie będą następstwa w dłuższej perspektywie czasowej.

Rodzicu,

czy twoje dziecko jest wciąż przemęczone, rozproszone, niewyspane i trudno je czymś zainteresować? Może pojawiły się lub znacząco nasiliły problemy z koncentracją uwagi, uczeniem się, wybuchy złości, lub apatia i depresyjność? Dziecko zgłasza bóle głowy, problemy ze snem, ogólne złe samopoczucie? A może te objawy obserwujesz również u siebie (np. pracujesz zdalnie i twój czas ekranowy jest o wiele dłuższy niż przed epidemią). Tak może ujawniać się zespół stresu elektronicznego.Można jednak temu zaradzić!Fundacja Auxilium z Tarnowa jest współorganizatorem DETOKSU CYFROWEGO – projektu Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii z Poznania. Przedsięwzięcie to zostało objęte patronatem Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Poprzez realizację tego projektu chcemy skutecznie pomóc rodzicom w zakresie:

odtrucia dzieci i młodzieży po przymusowym siedzeniu w domu i nadmiernym korzystaniu z nowych technologii,
zbudowania nowych (zdrowych) nawyków używania mediów elektronicznych i wyjścia z zachowań ryzykownych; ewentualnie pierwszych kroków wyjścia z uzależnienia,
przygotowania na nowe wyzwania, łącznie z planem awaryjnym na wypadek, gdyby ograniczenia związane z epidemią okazały się znów konieczne jesienią.

Rodzicu,

uważasz, że przyszedł czas, aby zapanować nad światem wirtualnym w którym żyje twoje dziecko i chciałbyś przeprowadzić cyfrowy detoks? Pamiętaj – nie wystarczy zabrać dziecku urządzeń elektronicznych. Detoks cyfrowy musi zostać starannie przygotowany i przemyślany. Niezbędne jest też wsparcie dla osób, które się go podejmują. Dlatego oferujemy bezpłatną, kompleksową pomoc w tym zakresie.Poniżej znajdziesz potrzebne informacje.

Co to jest detoks cyfrowy?

Detoks cyfrowy polega na wyeliminowaniu ekranów (smartfona, komputera, laptopa, tabletu) z życia dziecka lub nastolatka na 3 tygodnie. Pozwala to układowi nerwowemu i hormonalnemu na „reset” – powrócenie do stanu zdrowej równowagi po okresie przebodźcowania technologią. Celem dektoksu cyfrowego jest stworzenie warunków umożliwiających układowi nerwowemu powrót do optymalnego funkcjonowania, przywrócenie naturalnego poziomu wydzielania neuroprzekaźników i hormonów. Jest to niezmiernie ważne zwłaszcza w przypadku dzieci i nastolatków, u których układ nerwowy jest jeszcze niedojrzały i w związku z tym bardziej podatny na uzależnienia oraz inne zaburzenia funkcjonowania, które mogą się wyrażać np. chroniczną drażliwością, trudnościami ze skupieniem i nauką, apatią, ogólnym marazmem, stanem bycia jednocześnie pobudzonym i zmęczonym.

Co daje cyfrowy detoks?

poprawę samopoczucia, obniżenie poziomu niepokoju;
wzrost zdolności panowania nad emocjami, przeżywania radości;
przywrócenie umiejętności cieszenia się życiem bez konieczności sięgania po smartfon, laptop, komputer czy tablet;
zmniejszenie frustracji, mniejsze zniewolenie nudą.
Jak przeprowadzić detoks?

Całość trwa cztery tygodnie – tydzień przygotowania i trzy tygodnie detoksu właściwego. Po zakończeniu cyfrowego postu otrzymasz kolejne wskazówki – co zrobić po detoksie, by utrzymać jego pozytywne efekty.

Detoks można przeprowadzić na 3 sposoby:

Radykalne odcięcie dziecka od wszelkich ekranów, połączone ze zmianą środowiska – na przykład trzytygodniowy obóz harcerski. Jest to skuteczne w doprowadzeniu układu nerwowego i hormonalnego do równowagi, jednak po powrocie do codzienności łatwo wpaść na nowo w szkodliwą dla zdrowia rutynę nadmiernego korzystania z ekranów.
Radykalne odcięcie od ekranów bez zmiany środowiska – odebranie dostępu do ekranów na trzy tygodnie, w miejscu zamieszkania; sposób najtrudniejszy, ale o tyle skuteczniejszy od pierwszego wariantu, że wprowadzone pozytywne zmiany w codziennym życiu mają większą szansę na utrzymanie się po zakończeniu detoksu.
Odcięcie częściowe – wprowadzenie egzekwowanych limitów dziennych kontaktu z ekranem. Teoretycznie łatwiejsze do wprowadzenia niż sposób drugi, jednak w przypadku niektórych dzieci w praktyce niemożliwe do przeprowadzenia. Abstynencja jest wbrew pozorom łatwiejsza niż kontrolowane użytkowanie.
Jak będziemy Cię wspierać?

Czas trwania projektu DETOKS CYFROWY: 6 lipca – 2 sierpnia 2020 r., ale do projektu można dołączyć w dowolnym czasie
Na stronie www.rodzice.co już można się zapisać na newsletter wsparcia rodziców w przeprowadzeniu detoksu cyfrowego.
od 6 lipca 2020 r. – będziesz otrzymywać e-mailem planer rodzica, w którym opisane są wszystkie cztery tygodnie. Najważniejszy jest pierwszy tydzień, podczas którego przygotowujecie się do przeprowadzenia detoksu, bez wprowadzania dzieciom restrykcji w korzystaniu z mediów. Podczas tego tygodnia codziennie dostaniesz mailem kolejną pomocną wskazówkę. Między innymi zaproszenie do grupy rodziców na facebooku, gdzie będzie można poznać się i wymieniać doświadczeniami z innymi rodzicami, którzy zdecydowali się przeprowadzić detoks.
Można będzie skorzystać z bezpłatnych konsultacji telefonicznych psychologów z Poradni „Arka” w Tarnowie, którzy będą dostępni od środy do piątku w godzinach 18.00-21.00 pod numerem telefonu: (+48) 12 4447922.
W kolejnych tygodniach e-maili będzie mniej, bo wbrew pozorom wprowadzenie planów w życie jest łatwiejsze niż ich przygotowanie.
Na zakończenie otrzymasz kolejną część planera rodzica – wskazówki co robić po detoksie, by dziecko nie wpadło na stare tory przyzwyczajeń.

Plan działania w skrócie:

Zapisz się na newsletter, który pokieruje Cię podczas detoksu.
Otrzymasz planer dla rodzica.
Otrzymasz wskazówki i pomoc dostarczane e-mailem.
Będziesz mieć możliwość bezpłatnej konsultacji telefonicznej z psychologiem – dowolnego problemu związanego z dziećmi i mediami.
Dla chętnych – grupa wsparcia na facebooku.
Na koniec dostaniesz plan, co robić po detoksie.
Skorzystaj z naszej propozycji – zapraszamy!

Detoks cyfrowy to klucz do wolności w używaniu technologii.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

05.VII.2020r.

I. DZISIAJ:

1)  I niedziela lipca-adoracyjna.

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon oraz Dziewczynek ze Szkolnego Kółka Różańcowego.

3)  Składamy ofiary w kopertach na ogrodzenie naszego cmentarza i dla Organisty.

4)  Ofiara na tacę przeznaczona jest na potrzeby Diec. Tarnowskiej.

5)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek – Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziew.

 •  Patronalne Święto Apostolstwa Chorych.
 •   Diecezjalny Dzień Modlitw za Misje Św.

2)  Środa – Wsp. Św. Jana z Dukli, kapł.

 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.

3)  Piątek – Adoracja, Spowiedź i Koronka  do P. Jezusa Eucharystycznego za Ojczyznę o godz. 17:00.

 •   Wyp. Roczne, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. o godz. 18:00.

4)  Sobota – Święto Św. Benedykta, opata.

 •  Patron Europy.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Wybory Prezydenckie.

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów oraz Chłopców ze Szkolnego Kółka Różańcowego.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi XI RM.

4)  Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Za tydzień wybory Prezydenckie. Módlmy się o dobrego, mądrego i katolickiego Prezydenta oraz by wszyscy Polacy wzięli udział w wyborach. Królowo Polski. Módl się za nami!

2)  Zachęcamy do zapisywania się na Pielgrzymkę do Wilna, szczególnie Dzieci Pierwszokomunijne. (plakat)

3)  W przyszłą niedzielę 12.VII. zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na kosztowne (ok. 300 tyś. zł.), leczenie komórkami macierzystymi, chorej na „Miopatie” Edytki Sukiennik z Przyszowej. Prosimy o ofiarność!

4)  Bóg zapłać za ofiary złożone w czasie Mszy Św. na cmentarzu na ogrodzenie cmentarza w wysokości 1200 zł. Złożone na parkingu betonowe pustaczki ogrodzeniowe kosztują nas 15 tyś. zł.

5)  Bóg zapłać za posprzątanie, wykoszenie trawy i ofiarę na kościół . Na sobotę prosimy Rodz.: Marek Drożdż, Antoni Tabor, Zdzisław Biros i Stefan Palka.

6)  Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej. Jest nowe czasopismo dla Chorych „Apostolstwo Chorych”, ofiara dobrowolna. Są flagi i drążki po 7 zł. oraz metalowe uchwyty na flagi-16 zł.

 

BÓG, HONOR I OJCZYZNA!

                    

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 28.VI.2020 r.

I. DZISIAJ:

1)  Niedziela Synodalna.

2)  Niedziela chrzcielna.

3)  Nab. Czerwcowe i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek – Uroczystość ŚŚw. Piotra i Pawła, Ap.

 •   Msze Św. o godz. 08:00 i 18:00 z Nab. Czerwcowym.
 •   Ofiara na tacę przeznaczona na Świętopietrze.
 •   Solenizantom życzymy obfitości łask Bożych i zapraszamy na Eucharystię.
 •   Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za posiadanie przedmiotu religijnego poświęconego przez pap. lub bp.

2)  Wtorek – Zakończenie Nab. Czerwcowych.

 •   Msza Św. i Nab. Czerwcowe, o godz. 18:00.

3)  Środa – Adoracja, Spowiedź dla Dzieci i Młodzieży przed I piątkiem i  Koronka do P. Jezusa Eucharystycznego o godz. 17:00.

 •   Msza Św. i Nowenna o godz. 18:00.

4)  Czwartek – I miesiąca lipca.

 •   Święto NMP Tuchowskiej.
 •   Modlimy się za Kapłanów i o nowe powołania do Służby Bożej, szczególnie z naszej prf.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.

5)  Piątek – I miesiąca lipca.

 •  Święto Św. Tomasza, Ap.
 •   Msze Św. o godz. 07:00 i 18:00 z Wyp. Rocznymi.
 •   Modlimy się za misjonarzy i składamy ofiary na Misje Św.
 •   Spowiedź dla Starszych przed nabożeństwami.

6)  Sobota – I miesiąca lipca.

 •   Msze Św. o NSNMP o godz. 07:00 i 19:00 z Różańcem Fatimskim i procesją z lampionami.
 •  Różaniec Fatimski z rozważaniami prowadzi I RMis.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  I niedziela lipca – adoracyjna.

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon oraz Dziewczynek ze Szkolnego Kółka Różańcowego.

3)  Składamy ofiary w kopertach na ogrodzenie naszego cmentarza i dla Organisty.

4)  Składka przeznaczona jest na potrzeby Diec. Tarnowskiej.

5)  Różaniec przed sumą prowadzi I RO.

6)  Nieszpory i  Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

Intencja papieska na lipiec: „ Aby współczesne Rodziny były wspierane, szanowane i kochane”

1)  Dzisiaj Wybory Prezydenckie. Bardzo prosimy aby Wszyscy Parafianie wzięli w nich udział, jest to nasz moralny, chrześcijański i patriotyczny obowiązek oraz módlmy się o dobrego i wierzącego Prezydenta!

2)  Rozpoczynamy czas urlopów, na drogach będzie większy ruch, prosimy o rozwagę i ostrożność za kierownicą. Pamiętajmy o modlitwie przed podróżą, abyśmy zawsze bezpiecznie docierali do celu. Św. Krzysztofie. Módl się za nami!

3)  Zachęcamy do Pielgrzymowania do MB Ostrobramskiej w Wilnie i P. Jezusa Eucharystycznego w Sokółce, jako  podziękowanie Matce Bożej i P. Jezusowi za uchronienie naszej Prf. od zarazy koronawirusa, prosimy Dzieci Pierwszokomunijne i choć jedna osoba z każdej Rodziny. Ave Maryja! (plakat)

4)  Czas wakacji to również okres wzmożonej aktywności sekt. Do naszych domów zapukają „Świadkowie Jehowy”. Kulturalnie i grzecznie im podziękujmy i odprawmy, zapewniając o naszej modlitwie za nich do MB Szykowskiej.

5)  Wakacyjne miesiące to najcieplejszy okres w roku, pamiętajmy o godnym i skromnym stroju w kościele, by słowa P. Jezusa, „Przyjacielu jak tu wszedłeś nie mając odpowiedniego stroju?” nie odnosiły się do nas!

6)  Serdecznie witamy w naszej Rodzinie Prf. Wszystkich Rodaków i Urlopowiczów i życzymy im miłego i udanego wypoczynku pod opieką naszej MB Szykowskiej.

7)  Bóg zapłać Dzieciom Pierwszokomunijnym z kl. III za ofiarę na nową wykładzinę w kościele w wysokości 1700 zł. oraz dodatkowo trzem Rodzinom Dzieci z kl. III za ofiarę 1100 zł. Serdeczne Bóg zapłać!

8)  Bóg zapłać za uporządkowanie grobów, Romanowi Sewielskiemu za wykoszenie trawy na nowym cmentarzu, a Firmie Pogrzebowej „Lilia” za posprzątanie cmentarza.

9)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.: Tomasz Rutka, Barbara Rutka, Bogdan Drożdż i Sławomir Kapera.

10)  Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej, aby utrzymać w tym trudnym czasie zarazy czasopisma religijne i umacniać swoją wiarę. Są uchwyty na flagi -16 zł. i drążki do flag -7 zł.

BÓG, HONOR, OJCZYZNA!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

21.VI.2020 r.

I. DZISIAJ:

1)  Diecezjalne Święto Rodziny.

2)  Na nabożeństwach odnowienie Ślubów Małżeńskich.

3)   Na Sumie I Komunia Św. Dzieci kl. III.

4)  Nab. Czerwcowe i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Wtorek – Dzień Ojca.

 •   Msza Św i Nab. Czerwcowe, o godz. 18:00.

2)  Środa – Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.

 •  Adoracja, Spowiedź dla Dzieci i Młodzieży na Zakończenie Roku Katechetycznego i Szkolnego oraz Koronka do P. Jezusa Eucharystycznego o godz. 17:00.
 •  Msza Św., Nab. Czerwcowe i Nowenna o godz. 18:00.

3)  Czwartek – Zakończenie Roku Katechetycznego i Szkolnego Uroczystą Mszą Św. o godz. 14:00.

 •   Zapraszamy Nauczycieli i Wszystkich Uczniów z Rodzicami.
 •   Msza Św. i Nab. Czerwcowe o godz. 18:00.

4)  Piątek – Msza Św., Wyp. Roczne i  Nab. Czerwcowe o godz. 18:00.

 •   Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomani.

5)  Sobota – Wsp. MB Nieustającej Pomocy.

 •   Uroczysta Msza Św. za Wszystkich Zmarłych Parafian spoczywających na naszym cmentarzu o godz. 18:00. z Nab. Czerwcowym.
 •   Składamy ofiary na ogrodzenie cmentarza i wywóz śmieci z kontenera.
 •   Prosimy o uporządkowanie grobów, a Firmę Pogrzebową „Lilia” o wykoszenie trawy i posprzątanie cmentarza i otoczenia.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Niedziela Synodalna.

2)  Niedziela chrzcielna.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi X RM.

4)  Nab. Czerwcowe i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Dzieci Pierwszokomunijne przeżywają Biały Tydzień.

2)  Zachęcamy do udziału w kończących się Nab. Czerwcowych i śpiewania ich przy kapliczkach z Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojczyzny i Wyborów Prezydenckich.

3)  Zachęcamy do Pielgrzymowania do MB Ostrobramskiej w Wilnie i P. Jezusa Eucharystycznego w Sokółce, jako  podziękowanie Matce Bożej za uchronienie naszej parafii od zarazy koronawirusa, prosimy Dzieci Pierwszokomunijne i choć jedna osoba z każdej Rodz. (plakat)

4)  Dzisiaj 21.VI. o godz. 20:00 na stronie internetowej: www.jp2concert.com. Międzynarodowy Koncert z ok. 100-lecia Urodzin Św. Jana Pawła II. W koncercie wystąpią Artyści z 40 krajów świata (plakat)

5)  Serdeczne Bóg zapłać Wszystkim, a szczególnie Przysiółkom niosącym obrazy i feretrony i Dziewczynkom sypiącym kwiaty za liczny i pobożny udział Oktawie  Bożego Ciała. Bóg zapłać!

6)  Serdeczne Bóg zapłać Sklepowi „Grzybek” za ofiarowanie słodyczy dla dzieci na zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

7)  Za tydzień Wybory Prezydenckie. Módlmy się na Nab. Czerwcowych w kościele i przy kapliczkach o wybór dobrego, katolickiego Prezydenta, który zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski będzie bronił naszej Wiary, Polski, Rodziny, Małżeństwa Mężczyzny i Kobiety, Życia od poczęcia do naturalnej śmierci i godnego, dostatniego życia Polaków. Tak nam dopomóż Bóg!

8)  Bóg zapłać Anonimowemu Prf. za odważne wykoszenie łąki, k. plebańskiej kapliczki, a także P. Kościelnemu za wykoszenie trawy k. Kaplicy Pogrzebowej i Sylwestrowi Rojkowi za wyrównanie ziemi koło tej kaplicy.

9)  KSM Diec. Tarnowskiej zaprasza na warsztaty Teatralne, Taneczne i Fotograficzne w czasie wakacji. (plakat)

10)  Akcja zbierania nakrętek, „Zakręceni, na misyjne studnie”, Referatu Misyjnego Diec. Tarnowskiej (plakat)

11) Zachęcamy do zgłaszania Chorych do Szafarzy Komunii Św., którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach w kościele.

12) Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, wykoszenie trawy i ofiarę na kościół, a Rodz. Dzieci Pierwszokomunijnych za piękną dekorację i kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.: Paweł Opach, Józef Opach, Ryszard Szumański i Marek Szumański.

13)  Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej, aby utrzymać w tym trudnym czasie zarazy czasopisma religijne i umacniać swoją wiarę. Jest nowe czasopismo dla osób Starszych i Chorych pt. „Apostolstwo Chorych”, są flagi i drążki – 7 zł. oraz metalowe uchwyty na flagi – 16 zł., są gratis broszury ujawniające prawdę o ideologii „LGBT” i planach edukacji seksualnej przez te organizacje naszych Dzieci w szkołach.

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA,

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE!

 

LIST KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 30.IV. 2020 r. „FRAGMENTY”

2. […] Misją Kościoła w takiej sytuacji jest zawsze, pełne życzliwości, przypominanie o szczególnej, moralnej i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego.

 […] Prosimy, aby kierując się najlepszą wolą, w swoich działaniach szukać dobra wspólnego, którego wyrazem jest dziś zarówno życie, zdrowie oraz społeczny byt Polaków, jak i szerokie społeczne zaufanie do wspólnie wypracowanych przez lata procedur wyborczych demokratycznego państwa. W tej trudnej sytuacji, jaką przeżywamy, powinniśmy dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie – mimo różnic – kultury solidarności, także w sferze polityki.

 W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urząd prezydenta należy wziąć pod uwagę w szczególny sposób prawość moralną, miłość Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami moralnymi, poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami.

3. Będąc ludźmi wiary, jesteśmy przekonani, że nie wszystko w życiu zależy od geniuszu człowieka. Wierzymy przecież w Boga i w Jego opatrznościowe czuwanie nad każdym człowiekiem, nad ludzkością i światem, dlatego przypominamy o wielkiej roli jedności człowieka z Bogiem oraz o mocy modlitwy.[…]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

14.VI.2020 r.

I. DZISIAJ:

1)  Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych.

2)   Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

3)  Składamy ofiary do puszek na Uniwersytet JP II w Krakowie i Tarnowie.

4)  Po sumie Procesja Oktawy Bożego Ciała.

5)  Nab. Czerwcowe i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek – Rocznica objęcia Diec. Tarnowskiej przez Ks. Bp Andrzeja Jeża.

 • Msza Św., Procesja i Nab. Czerwcowe za Ks. Bp Ordynariusza o godz. 18:00.

2)  Środa – Wsp. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.

 •   Adoracja, Spowiedź i Koronka do P. Jezusa Eucharystycznego o godz. 17:00.
 •   Msza Św.,  Nowenna , Procesja i Nab. Czerwcowe o godz. 18:00.

3)  Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego.

 •  Msze Św. o godz. 08:00 i 18:00 z Procesją i Nab. Czerwcowym.
 •  Matka I Piątków.
 •  Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów.
 •  Zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
 •  Błogosławieństwo Dzieci, które otrzymają słodycze.
 •  Błogosławieństwo ziół, kwiatów i wianków.
 •  Odpust zupełny za odmówienie w kościele Aktu Wynagrodzenia NSPJ.
 •  Uroczystość znosi post.
 •  Prosimy o zachowanie dnia świątecznego i powstrzymanie się od prac niekoniecznych.

4)  Sobota – Wsp. NSNMP Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny.

 •  Matka I Sobót.
 •  Msze Św. o NSNMP z Wystawieniem Najświętszego Sakramentu i litanią do MB o godz. 07:00 i 18:00 z Nab. Czerwcowym.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Diecezjalne Święto Rodziny.

2)  Na nabożeństwach odnowienie ślubów małżeńskich.

3)  Na sumie I Komunia Św. Dzieci kl. III.

4)  Różaniec przed sumą prowadzi IX RM.

5)  Nab. Czerwcowe i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Zachęcamy do udziału w Procesjach Oktawy Bożego Ciała i Nab. Czerwcowych oraz śpiewania ich przy kapliczkach z Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojczyzny i Wyborów Prezydenckich.

2)  Adoracja, Spowiedź i Koronka do P. Jezusa Eucharystycznego w środę o godz. 17:00.

3)  I Komunia Św. Dzieci  kl. III. w przyszłą niedzielę, dlatego prosimy aby kościół pozostał wolny na tę uroczystość, natomiast zapraszamy na Eucharystię na godz. 08:00 i 15:00.

4)  Serdecznie dziękuję i w modlitwach polecam Miłosiernemu Bogu Wszystkich, którzy w czasie mojej kwarantanny pomagali i obdarzali mnie słowem pociechy, solidarności, chęcią pomocy i modlitwą: Ks. Dziekan Jan Banach, OO. Cystersi ze Szczyrzyca, Ks. Marek Paździo, Moi Parafianie, Rada Prf., Szafarze, Sklep „Grzybek”, P. Wójt, P. Dyrektor SP, Restauracja „Alfa” z Mstowa, Sanepid z Limanowej i Policja. Jeszcze raz Wszystkim za okazaną życzliwość, pomoc i serce składam serdeczne Bóg zapłać!

5)  Bóg zapłać Rodz. Przygotowującym piękne ołtarze na Boże Ciało,  Przysiółkom niosącym feretrony, Kołu Gospodyń, Różom, Strażakom, Pocztom Sztandarowym, Szafarzom, Ceremoniarzom, LSO, DSM, Kościelnemu, Organiście, Uczennicom kl. VIII, Dziewczynkom sypiącym kwiaty i Chłopcom dzwoniącym oraz Wszystkim Prf. za liczny i pobożny udział w Procesji Bożego Ciała.

6)  Bardzo dziękujemy Wszystkim Rodzinom naszej Prf., które stosują się do obowiązujących przepisów i dla własnego oraz innych bezpieczeństwa noszą maseczki, zachowują dystans lub uczestniczą w nabożeństwach całymi rodzinami i razem zajmują miejsce w kościele. Bóg zapłać!

7)  Zachęcamy do zapisywania się na Pielgrzymkę do MB Ostrobramskiej w Wilnie i innych Sanktuariów, między innymi do Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce, z którego odmawiamy Koronkę do P. Jezusa Eucharystycznego . Termin: 24.VIII.- 29.VIII. 2020r., koszt 1250 zł. plus euro. Niech ta pielgrzymka stanie się naszym podziękowaniem Matce Bożej w Wizerunku Ostrobramskim za cud uchronienia naszej prf. od zarazy koronawirusa.

8)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, wykoszenie trawy, posprzątanie organistówki i wraz z Nowożeńcami za ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz.: Maciej Grzyb, Bogumił Grzyb, Marcin Sadkiewicz i Rafał Opach.

9)  Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej, co pomaga utrzymać wydawanie czasopism katolickich, szczególnie w tej sytuacji zarazy, a nas przybliża do Boga.

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA,

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE!

 

Komunikat z okazji Diecezjalnego Święta Rodziny

 

Drodzy Diecezjanie!

Już po raz kolejny, w trzecią niedzielę czerwca, będziemy przeżywać Diecezjalne Święto Rodziny. Jak zawsze jest ono dniem wdzięczności Bogu za każde małżeństwo i rodzinę, przeżywające swoją codzienność podążając drogą świętości. Jest to także jedna z wielu okazji odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Zachęcam, abyście uczynili to w swoich parafiach pod przewodnictwem waszych duszpasterzy.

Zapraszam Was także do duchowej łączności z centralnymi obchodami tego święta w Starym Sączu, w niedzielę 21 czerwca. Eucharystia rozpocznie się o godz. 11.30 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego i będzie transmitowana przez diecezjalne Radio RDN oraz poprzez stronę internetową parafii.

Godne i głębokie przeżycie tego dnia zawierzamy wstawiennictwu św. Kingi i św. Jana Pawła II, którego 100. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.

Z pasterskim błogosławieństwem i darem modlitwy:

 

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

07.VI.2020 r.

I. DZISIAJ:

1)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

2)  Koniec Okresu Komunii Św. Wielkanocnej.

3)  Dzień Dziękczynienia w Polsce.

4)  Składamy ofiary w kopertach na ogrodzenie naszego cmentarza oraz dla Organisty.

5)  Składka przeznaczona na potrzeby Diec. Tarnowskiej.

6)  Nab. Czerwcowe i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek – Wsp. Św. Jadwigi, Królowej.

 •   Nabożeństwo Czerwcowe i Msza Św., o godz. 18:00.

2)  Środa – Adoracja, Nab. Czerwcowe, Msza Św., i Nowenna o godz. 17:00.

3)  Czwartek – Uroczystość Bożego Ciała.

 •   Msze Św. o godz. 8:00, 11:00 z procesją do czterech ołtarzy i 15:00 z Nab. Czerwcowym.
 •   Ofiara na tacę przeznaczona jest na Hospicja.
 •   Odpust zupełny za pobożny udział w procesji, pod zwykłymi warunkami.

4)  Piątek – Wsp. bł. Romana Sitki, kapł. i Towarzyszy, m.

 •   Msza Św., Wyp. Roczne, Procesja i Nab. Czerwcowe o godz. 18:00.

5)  Sobota – Wsp. Św. Antoniego Padewskiego, kapł. i dr Kościoła.

 •   Msza Św., Procesja i Nab. Czerwcowe o godz.. 18:00.
 •   Ślub Adamczyk – Kuc, godz. 15:00.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych.

2)   Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

3)  Składamy ofiary do puszek na Uniwersytet JP II w Krakowie i Tarnowie.

4)  Różaniec przed sumą prowadzi VIII RM.

5)  Po sumie Procesja Oktawy Bożego Ciała.

6)  Nab. Czerwcowe i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Zachęcamy Wszystkim Parafian do uczestniczenia w Nab. Czerwcowych i śpiewania ich przy kapliczkach z Koronką do Bożego Miłosierdzia, szczególnie w tym roku z okazji jubileuszu 100-lecia poświęcenia naszej Ojczyzny NSPJ, w intencji Polski i Wyborów Prezydenckich.

2)  Adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź przed Uroczstością Bożego Ciała, Koronka za Ojczyznę i wybory prezydenckie, tylko w środę o godz. 17:00.

3) I Komunia Św. Dzieci kl. III., będzie w niedzielę 21.VI. o godz. 11:00.

4)  Bardzo dziękuję Wszystkim Parafianom za słowa pociechy, solidarności i modlitwę za mnie, to wszystko pomogło, byłem, jestem i nie wiem czy będę zdrowy od koronawirusa, dlatego w dalszym ciągu proszę o modlitwę ponieważ mam świadomość że Wasze zdrowie w dużej części zależy od mojego zdrowia. Bóg zapłać!

5)  W dalszym ciągu w kościele należy używać maseczek lub zasłaniać usta i nos i zachować dystans. Prosimy o uczestniczenie w nabożeństwach całymi rodzinami, razem!

7)  Prosimy do udziału w Procesji Bożego Ciała i Oktawie, Strażaków, Niosących obrazy i feretrony, Szafarzy, LSO, DSM, Sztandary, Róże, Koło Gospodyń, Dziewczynki sypiące kwiaty i Chłopców dzwoniących.

8)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.: Jacek Drożdż, Mieczysław Natanek, Adam Grzyb i Józef Grzyb.

9)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która pomaga nam w wierze!

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA,PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE!

 

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące procesji podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

Zważywszy na trwający wciąż stan epidemii i w trosce o zdrowie wiernych oraz duszpasterzy, zalecam ograniczenie procesji eucharystycznych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa do terenu wokół kościoła. Przygotowanie uroczystości i przebieg liturgii wymagają zachowania wszystkich zaleceń sanitarnych (dystans społeczny oraz zasłanianie nosa i ust). Proszę o realizację szczegółowych wytycznych z dnia 27 maja br. przygotowanych przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Tarnów, 04 czerwca 2020 roku

Nasz znak: OC – 2/41/20

                                               † Andrzej Jeż

                                             BISKUP TARNOWSKI

Ks. Robert Kantor

    KANCLERZ

…………………………………………………………………………..

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW

ZIELONE ŚWIĄTKI

31.V.2020 r.

I. DZISIAJ:

1)  Kończy się Okres Wielkanocny i rozpoczyna Okres Zwykły.

2)  Odpust zupełny za odśpiewanie w kościele „Hymnu do Ducha Św.”

3)  Ostatnia Majówka i Msza Św. przy Kapliczce na Barzyńskim o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek – Drugi Dzień Zielonych Świąt.

 •   Święto NMP Matki Kościoła.
 •   Rozpoczynamy Nabożeństwa Czerwcowe w 100-lecie poświęcenia naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
 •   Adoracja, Spowiedź Św. i Koronka za Ojczyznę od godz. 17:00 – 18:00.
 •   Msze Św., o godz. 08:00 i 18:00 z Nabożeństwem Czerwcowym.
 •   Dzień Dziecka.
 •   Prosimy o zachowanie dnia świątecznego i powstrzymanie się od prac niekoniecznych.

2)  Środa – Wsp. ŚŚw. Karola Lwangi, kapł i Towarzyszy, m. z Ugandy.

 •   Imieniny Bp Sufragana Leszka Leszkiewicza.
 •   Nab. Czerwcowe, Msza Św., i Nowenna o godz. 18:00.

3)  Czwartek – Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

 •   I czwartek czerwca.
 •   Modlimy się za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej, szczególnie z naszej prf.
 •  Nab. Czerwcowe i Msza Św., o godz. 18:00.
 •   Spowiedź dla Dzieci i Młodzieży przed I piątkiem i I sobotą w czasie Adoracji.

4)  Piątek – I miesiąca czerwca.

 •   Wsp. Św. Bonifacego, bp i m.
 •   Msze Św. o NSPJ o godz. 07:00 i 18:00 z Wyp. Rocznymi i Nab. Czerwcowym.
 •   Modlimy się za misjonarzy i składamy ofiary na Misje Św.
 •  Spowiedź dla Starszych w czasie Adoracji.

5)  Sobota – I miesiąca czerwca.

 •  X Rocznica Beatyfikacji Ks. Jerzego Popiełuszki, Kapelana Solidarności, na Placu Piłsudskiego w Warszawie.
 •   Msze Św. o NSNMP o godz.. 07:00 i 19:00 z Nab. Fatimskim, procesją z lampionami i Nab. Czerwcowym.
 •   Różaniec Fatimski z rozważaniami prowadzi XI RM.
 •   Adoracja, Spowiedź Św. i Koronka za Ojczyznę od godz. 18:00 – 19:00.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

2) Po prymarii zmianka tajemnic dla Matek i Żon.

3)  Koniec Okresu Komunii Św. Wielkanocnej.

4)  Dzień Dziękczynienia w Polsce.

5)  Składamy ofiary w kopertach na ogrodzenie naszego cmentarza oraz dla Organisty.

6)  Składka przeznaczona jest na potrzeby Diec. Tarnowskiej.

7)  Różaniec przed sumą prowadzi VII RM.

8)  Nabożeństwo Czerwcowe i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

Intencja papieska na czerwiec:Aby wszyscy którzy cierpią, odnaleźli drogę życia i dali się prowadzić Najświętszemu Sercu Jezusowemu”.

1)  Zachęcamy Wszystkich Parafian do uczestniczenia w Nab. Czerwcowych i śpiewania ich przy kapliczkach z Koronką do Bożego Miłosierdzia, szczególnie w tym roku z okazji jubileuszu 100-lecia poświęcenia naszej Ojczyzny NSPJ, w intencji Polski i Wyborów Prezydenckich.

2)  Codzienne od godz. 17:00 – 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź Św. i Koronka z Modlitwą za Ojczyznę i dobre chrześcijańskie wybory prezydenckie.

3)  Prosimy od poniedziałku VII  RM i dalej kolejne Róże, by o godz. 17:30,  poprowadziły Koronkę do Jezusa Chrystusa w Najśw. Sakramencie , odmawianą w Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce.

4)  Bóg zapłać V RM i Uczniom kl. VII za opiekę nad grobem Ks. Kanonika i Pomnikiem Niepodległościowym. Na czerwiec prosimy VI RM i Uczniów kl. VIII.

5)  Prosimy Przysiółki o przygotowanie Ołtarzy na Boże Ciało wokół kościoła, z następującymi hasłami:

 •   I Ołtarz – „Serce Jezusa włócznią przebite”

100-lecie poświęcenia Polski Sercu Jezusowemu.

 •   II Ołtarz – „Królowo Rodzin, módl się za nami”

100-lecie  Koronacji Matki Bożej Zawadzkiej.

 •   III Ołtarz – „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”

100-lecie urodzin Św. Jana Pawła II.

 •   IV Ołtarz – „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”

Prymas Tysiąclecia, 100-lecie Cudu nad Wisłą.

6)  Bardzo prosimy aby w czasie nabożeństw zgodnie z przepisami używać maseczek lub zasłaniać usta i nos oraz zachować dystans, natomiast nie ma limitu liczby wiernych w świątyniach i każdy kto chce, może już uczestniczyć w nabożeństwach w kościele, do czego bardzo gorąco zachęcamy!

7) Od przyszłej niedzieli 07.VI., transmisja internetowa Mszy Św. z naszego kościoła będzie tylko dla Chorych i przebywających za granicą Parafian o godz. 15:00 oraz Nabożeństwo Czerwcowe o godz. 18:00.

8)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, przystrojenie zielonymi gałązkami i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.: Józef Kapera, St. Słowikowski, Justyna Wójtowicz i Marcin Kuc.

9)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która pomaga nam w wierze. Są flagi maryjne, papieskie i biało-czerwone, 7 zł. oraz drążki, 7 zł.

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA,

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE!

 

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące uczestnictwa wiernych we Mszach św. i nabożeństwach

 

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

 •   osób w podeszłym wieku
 •   osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
 •   osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19

Znoszę również wszelkie ograniczenia dotyczące celebrowania chrztów, pogrzebów, Mszy św. w kaplicach prywatnych, pół-publicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych oraz ograniczenia dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zachęcam do modlitwy o ustanie pandemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy.

 

 

         † Andrzej Jeż

   BISKUP TARNOWSKI

Ks. dr hab. Robert Kantor

KANCLERZ KURII

 

                                                           I MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Niepokalana Dziewico, Przeczysta Matko Boga! Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz obrał Ciebie za Patronkę i Królową Państwa, a Rzeczpospolitą polecił Twojej szczególnej opiece i obronie, tak i my, dzieci Narodu polskiego, stajemy teraz przed Twym tronem z hołdem miłości, serdecznej czci i wdzięczności. Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu, poświęcamy siebie, cały Naród i wskrzeszoną Rzeczypospolitą, obiecując Ci wierną służbę, zupełne oddanie oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Twojemu Synowi, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa.
Pani i Królowo nasza, pod Twoją obronę uciekamy się. Otocz rodzinę polską macierzyńską opieką i strzeż jej świętości. Natchnij nadprzyrodzonym duchem pobożności naszą parafię, ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umocnij i uświęcaj Swymi łaskami. Uproś Narodowi polskiemu stałość w wierze, świętość życia i zrozumienie posłannictw. Złącz go w zgodzie bratniej miłości. Daj polskiej ziemi, przesiąkłej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką.
Potężna Wspomożycielko wiernych, otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół św. Bądź mu puklerzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności z Chrystusową Owczarnią. Okaż niewierzącym prawdę i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.
Władna świata Królowo, spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy ludzkiego rodzaju. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom szczere i trwałe pojednanie. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawie budowali swe życie. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu.
Matko Boga i nasza, przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie. Przygarnij wszystkich do Swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze, z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.
Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku współczesności:

Od głodu i wojny — wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia i od wszelkiej wojny, — wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, — wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego, — wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, — wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań i od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, — wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu.— wybaw nas!
Przyjmij o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi!
Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej!

Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia!
Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
Amen.

 

                                                         II MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

 

Wszechmogący Boże, jak dziękujemy Ci za ojca i matkę, którym winniśmy miłość, cześć i szacunek, tak pragniemy dziękować Ci za wielki dar Ojczyzny. Przyjmij, dobry Ojcze, nasze dziękczynienie, które wyraża również gotowość przyjęcia Twoich darów i ubogacania nimi naszego życia:

– dzięki Ci składamy, Boże naszych ojców!

Za dar chrześcijańskiej wiary, którym obdarzyłeś Polskę przed tysiącem lat,
Za umiłowanie wolności i za to, że możemy dzisiaj nią się cieszyć,
Za wszelkie dobrodziejstwa, które w ciągu wieków wyświadczyłeś naszemu narodowi,
Za wielkie dziedzictwo kulturowe naszego narodu, z którego wszyscy dzisiaj możemy korzystać,
Za piękno polskiego języka,
Za ojczystą ziemię, która nas żywi,
Za piękny polski krajobraz, za którym tęsknili wygnańcy,
Za wielkich Polaków, którymi możemy szczycić się przed światem,
Za ofiarę krwi tak wielu synów i córek naszego narodu przelaną w obronie Ojczyzny,
Za Twoją Matkę, którą czcimy jako Królową naszego narodu,
Za wszystkich polskich Świętych i Błogosławionych,
Za wszelkie dobre myśli, plany i inicjatywy, które na naszej ziemi się zrodziły i zostały urzeczywistnione,
Za wszelkie doświadczenia, nawet te najboleśniejsze, jeśli umieliśmy wyciągnąć z nich dla siebie naukę na przyszłość,
Za wszystkich, którzy umiłowali swą Ojczyznę, dla niej uczciwie pracowali i sławili jej dobre imię.
Przyjmij, Boże, nasze dziękczynienie, i spraw, abyśmy, idąc przez ziemską Ojczyznę, doszli do tej, którą nam przygotowałeś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

                                      III MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI

 

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

                         IV MODLITWA ZA OJCZYZNĘ BŁ. KS.  JERZEGO POPIEŁUSZKI

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie! Pochylamy pokornie nasze  głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj Panie, prośby ludu swego. Amen.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

24.V.2020 r.

I. DZISIAJ:

1)  Dzień Modlitw za Prześladowany Kościół w Chinach.

2)  Wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych.

3)  Majówka, Nowenna do Ducha Św. i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU:

1) Poniedziałek – Wsp. Św. Grzegorza W., pap.

 •    Majówka, Nowenna do Ducha Św. i Msza Św. o godz. 18:00.

2) Wtorek – Wsp. Św. Filipa Nereusza, kapł.

 •   Założyciel Zgromadzenia Księży Filipinów.
 •  Dzień Matki.
 •   Majówka, Nowenna do Ducha Św. i Msza Św., o godz. 18:00.

3) Środa – Majówka, Nowenna do Ducha Św., Msza Św., i Nowenna do MB Szykowskiej o godz. 18:00.

4) Czwartek – 39 Rocznica śmierci Sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

 •   Majówka, Nowenna do Ducha Św. i Msza Św., o godz. 18:00.

5) Piątek – Wsp. Św. Urszuli Ledóchowskiej, zak.

 •   Wyp. Roczne, Majówka, Nowenna do Ducha Św. i Msza Św. o godz. 18:00.

6) Sobota – W Tarnowie Święcenia Kapłańskie 20 Diakonów o godz. 09:00, transmitowane przez diecezjalne radio RDN N. Sącz oraz przez TV Internetową z Prf. bł. Karoliny Kózka w Tarnowie.

 •  WSD w Tarnowie prosi Wszystkich Diecezjan o modlitwę za nowych kapłanów. Bóg zapłać!

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Uroczystość Zesłania Ducha Św.- Zielone Świątki.

2)  Nasze domy przystrajamy zielonymi gałązkami.

3)  Odpust zupełny za odśpiewanie w kościele „Hymnu do Ducha Św.” pod zwykłymi warunkami.

4)  Kończy się Okres Wielkanocny i rozpoczyna Okres Zwykły.

5)  Różaniec przed sumą prowadzi VI RM.

6)  Ostatnia Majówka i Msza Św. przy Kapliczce na Barzyńskim  u Rodz. Biedów i Smoleniów o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Zachęcamy do śpiewania kończących się już „Majówek”, przy kapliczkach i odmawiania Różańca z modlitwami ułożonymi przez pap. Franciszka o uwolnienie świata od pandemii.

2)  Codzienne od godz. 17:0 – 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź Św., Komunia Św. i Różaniec Papieski.

3)  Od poniedziałku Różaniec Papieski z Modlitwami papieża Franciszka o uwolnienie od zarazy prowadzi kolejno I RM i dalej następne Róże.

4)  „Wypocznij Rodzinnie i Bezpiecznie” Oferta Domów Rekolekcyjnych Diec. Tarnowskiej na wakacyjny wypoczynek w górach z całą rodziną. (plakat)

5)  Od. 10.V. Firma „Maxbus” uruchomiła nowe połączenia Szyk – St. Rybie – Limanowa – St. Rybie – Szyk w godz.:

 •   Szyk godz. 05:50
 •   St. Rybie, godz. 06:00
 •   Limanowa, godz. 15:40

6)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.: Karolina Opach, Marian Franczyk, Karol Franczyk, Józef Kutaj i St. Kutaj.

7)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która pomaga nam w wierze!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA!

ODPOCZNIJ RODZINNIE I BEZPIECZNIE W DOMACH REKOLEKCYJNYCH DIECEZJI TARNOWSKIEJ.

Oferta skierowana jest do rodzin, które pragną wypocząć bezpiecznie w pięknym miejscu, w miłej atmosferze i z możliwością skorzystania w tym czasie z kaplicy na osobistą modlitwę. W czasie wypoczynku w każdym z domów jest kapłan i można umówić się na rozmowę lub spowiedź sakramentalną. W każdym z domów jest możliwość elastycznego zaplanowania dogodnego terminu pobytu. Oferujemy następujące miejsca, które mają charakterystyczny dla siebie szczególny walor krajobrazowy: 1. Centrum Formacyjno – Rekolekcyjne „Arka” w Gródku nad Dunajcem. Kontakt: tel. 18-440-12-02, 605088112, www.cfr-arka.pl, info@cfr-arka.pl Pokoje: 4, 3, 2 osobowe z łazienkami, dostęp do Wi-Fi Atrakcje okolicy: „Na Pogórzu Rożnowskim, w pełnej uroku Dolinie Dunajca położona jest gmina Gródek nad Dunajcem. To kraina, którą charakteryzują malownicze zakątki, wyjątkowe osobliwości krajobrazowe, bogata flora i fauna, cenne zabytki oraz miejsca służące rekreacji. Jezioro Rożnowskie wraz z otaczającym terenem umożliwia uprawianie sportów wodnych oraz innych form wypoczynku i turystyki aktywnej. Przebiegają tędy liczne szlaki piesze oraz rowerowe, dostarczające wspaniałych widoków. Region Jeziora Rożnowskiego jest dziś jednym z najbardziej atrakcyjnych w powiecie nowosądeckim”. https://gminagrodek.pl/pl/823/0/atrakcje.html 2. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Kontakt: tel. 18-446-14-39, 794555585, www.centrumopoka.pl, centrumopoka@gmail.com Pokoje: 5, 4, 3, 2 osobowe z łazienkami, dostęp do Wi-Fi Atrakcje okolicy: „Stary Sącz jest tak bardzo wyjątkowy przede wszystkim z względu na swe położenie. W widłach dwu najpiękniejszych rzek górskich (Dunajec i Poprad), w „objęciach” Beskidu Sądeckiego stanowiącego wciąż jeszcze naturalną enklawę przyrodniczo-kulturową Karpat. Z Starego Sącza wszędzie jest też blisko, co sprawia, że jest to idealne miejsce na bazę wypadową w pobliskie Pieniny, Tatry, czy Słowację. Dodatkowym ogromnym atutem tego miejsca jest Kotlina Sądecka w której sercu ulokował się nasz Stary Sącz, a która słynie z najcieplejszych i najbardziej słonecznych dni w roku w Polsce, co zresztą ma bezpośredni wpływ na licznie występujące tutaj sadownictwo. Stary Sącz jest więc idealnym miejscem na bazę wypadową, chociaż sam w sobie ma już bardzo dużo do zaoferowania, Kotlina Sądecka zapewnia miłe i przyjemne spędzanie czasu na rowerze lub konno, Beskidy na szlakach górskich, a rzeki i stawy zapewniają chłód w czasie upalnego lata. http://www.wstarymsaczu.pl/atrakcje/ 3. Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach. Kontakt: tel. 14-651-00-13, 503154047, www.dom.rek.diecezja.tarnow.pl rek_rek@diecezja.tarnow.pl Pokoje: 7, 5, 3, 2 i 1 osobowe, dostęp do Wi-Fi Atrakcje okolicy: „Wśród najcenniejszych elementów przyrody nieożywionej Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego należy wymienić zgrupowanie interesujących form skalnych w rezerwacie przyrody nieożywionej „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach, a także pojedyncze twory skalne – niektóre objęte ochroną w formie pomników przyrody. Są to: „Wieprzek” w Jastrzębi i Jar „Wodospad” w Ciężkowicach. Na terenie Parku, w paśmie wzgórz od Policht do Filipowic, występują liczne źródła wód siarczkowych, a w Słonej i Bieśniku kilka źródeł z wodą chlorkową. Do osobliwości geologicznych należy również występowanie w rejonie wsi Ruda Kameralna eksploatowanych w średniowieczu niewielkich złóż rud żelaza”. https://skamienialemiasto.pl 4. Willa „Pogoń” w Krynicy Zdroju. Kontakt: tel. 18-471-54-34, 880188890, www.pogonkrynica.pl, pogon.krynica@gmail.com „To miejsce w centrum uzdrowiska wypełnione spokojem i domową atmosferą. Zapraszamy w swe progi wszystkich chcących wypocząć od codziennego zgiełku i domowych obowiązków”. Pokoje: rodzinne z łazienkami i apartamenty, dostęp do Wi-Fi Atrakcje okolicy: „Krynica-Zdrój – RAJ DLA TURYSTÓW! Zapierające dech w piersiach widoki. Świeże, krystalicznie czyste powietrze. Pociągająca dzikość natury. Miejsca, które zostają w sercu i do których z niecierpliwością się wraca. Obrazy, które trwale zapadają w pamięci”. www.atrakcjekrynicy.pl 5. Dom Ruchu Światło-Życie EFEZ w Czchowie. Kontakt: tel. 609 603 323, 603 605 883; www.facebook.com/efez.oaza, e-mail: oaza@diecezja.tarnow.pl Pokoje: 7, 6, 5, 4, 3 osobowe, dostęp do Wi-Fi Należący do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej” Dom Rekolekcyjny EFEZ w Czchowie jest otwarty zwłaszcza na grupy pragnące spotkać się, modlić i wypoczywać w tym pięknym zakątku nad Dunajcem. Atrakcje okolicy: W pobliżu nie brakuje miejsc na spacery, relaks, sport oraz wiele ciekawych obiektów religijnych (m.in. kościół w Czchowie z XIII w., kościół w Tropiu z XI/XII w.), historycznych (np. zamek Tropsztyn, baszta w Czchowie) i innych atrakcji turystycznych (obiekty sportowe MOKSiR, przeprawy promowe, przystań przy Zaporze Wodnej, kąpielisko „Chorwacja” w Jurkowie). 6. Dom Formacji Misyjnej w Czchowie. Kontakt: 14-631-73-70, misje@diecezja.tarnow.pl Dom usytuowany jest na Kozieńcu, cztery kilometry od centrum Czchowa, w malowniczym miejscu, z którego rozciągają się piękne widoki Pogórza. Sąsiaduje bezpośrednio z kościołem, który do niedawna był małą zabytkową kapliczką. Klimat domu łączy w sobie piękno polskiego krajobrazu z duchem otwartości na szeroki, misyjny świat. Można tu więc odetchnąć w pajocie, oddać się pasjonującej lekturze, ale też aktywnie spędzić czas na przynależnym do domu boisku sportowym lub spacerach po okolicy. Pokoje: 5, 4, 3, 2 osobowe Atrakcje okolicy: Ruiny średniowiecznego zamku w Czchowie, z górującą nad miastem basztą; zabytkowe kamieniczki w rynku oraz gotycki kościół pw. Narodzenia NMP z XIII wieku; urokliwy kościół w Tropiu z XI wieku; zamek w Tropsztynie, zrekonstruowany na wzór czternastowiecznego zamku; Jezioro Czchowskie, łączące się od południa z Jeziorem Rożnowskim; 34-metrowa wieża widokowa w Szpilówce nad Iwkową, z pięknym widokiem na okolicę Jeziora Rożnowskiego, Pogórze Rożnowskie, Beskid Wyspowy, Beskid Średni i Beskid Niski. 7. Dom Rekolekcyjny „Stara Plebania” w Szczawnicy. Kontakt: tel. 18-262-27-16, www.facebook.com/staraplebania.oaza Pokoje: 4 osobowe, dostęp do Wi-Fi Atrakcje okolicy: Uzdrowisko Szczawnica, dające możliwość różnorakich zabiegów leczniczych. Pieniny (Trzy Korony, Sokolica, spływ Dunajcem, wąwóz Homole), niedaleka Słowacja. Doskonałe miejsce wypoczynku o każdej porze roku, z atrakcjami sezonowymi zwłaszcza w lecie i w zimie. Punkt wypadowy licznych szlaków turystycznych i wycieczek np. do nieodległych Tatr. 8. Dom Centrum Formacji Duchowej i Edukacji Społecznej oo. Redemptorystów w Lubaszowej. Kontakt: tel. 798 045 456, goratabor@redemptor.pl, www.lubaszowa.redemptor.pl Pokoje: 3 i 2 osobowe z łazienkami, dostęp do Wi-Fi Atrakcje okolicy: Dom jest położony na stoku Morgów (453 m. n.p.m), w zachodnim części Pasma Brzanki. Rozciąga się stąd piękny widok na dolinę rzeki Białej i na Tuchów. Idealne miejsce na odpoczynek z rodziną na łonie przyrody i z dala od hałasu miasta. Piękny i spokojny las, czyste powietrze, kort tenisowy przy domu i ścieżki spacerowe sprzyjają rekreacji. W naszych okolicach znajduje się kilka atrakcyjnych szlaków turystycznych nie wymagających szczególnej fizycznej zaprawy, takie w sam raz dla rodziny. Szata roślinna wyróżnia się tu wysokim stopniem naturalności. Wśród zbiorowisk leśnych dominuje zespół żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej, porastający wyższe partie piętra pogórza. Świat zwierzęcy jest dość różnorodny. Pasmo Brzanki obfituje w zwierzynę łowną jak: sarny, jelenie, lisy. Ponadto występuje tutaj wiele gatunków ptaków takich jak: bocian czarny, krogulec, myszołów i jastrząb. Z płazów chronionych dość często można spotkać u nas salamandrę plamistą. Projekt „Odpocznij rodzinnie i bezpiecznie w domach rekolekcyjnych Diecezji Tarnowskiej” realizowany jest przez Diecezję Tarnowską w ramach działalności Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin i przy współudziale Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

17.V.2020 r.

I. DZISIAJ:

1)  Rozpoczynamy Kwartalne Dni Modlitw o Urodzaje.

2)  Majówka i Msza Św. o godz. 15:00.

3)  Od dziś może w naszym kościele przebywać równocześnie 20 osób.

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek – Wsp. Św. St. Papczyńskiego, kapł.

 •   Święty, pochodzący z rodzinnej parafii Ks. K. J.Bodzionego
 •   Różaniec Papieski o godz. 17:30.
 •   Majówka i Msza Św. o godz. 18:00.

2)  Środa – Różaniec Papieski o godz. 17:30.

 •       Majówka, Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.

3)  Piątek – Wyp. Roczne, Majówka i Msza Św. o godz. 18:00.

 •   Różaniec Papieski o godz. 17:30.
 •  Rozpoczęcie Nowenny do Ducha Św. przed Uroczystością Zielonych Świąt.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

2)  Dzień Modlitw za Prześladowany Kościół w Chinach.

3)  Wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych.

4)  Różaniec przed sumą prowadzi V RM.

5)  Majówka i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Serdeczne życzenia, Bożego bł., opieki MB Szykowskiej i zdrowia, składamy Księdzu Dziekanowi Janowi Zającowi w 40 rocznicę święceń kapłańskich. Pamiętajmy o naszym Rodaku, Ks. Jubilacie w naszych modlitwach. Szczęść Boże!

2) W poniedziałek 18.V. przypada Setna Rocznica Urodzin naszego Wielkiego Rodaka, Największego spośród Słowian, Św. Jana Pawła II, z tej okazji wywieszamy na naszych domach flagi papieskie lub biało – czerwone!

3) Dzisiaj 17.V. o godz. 14:30 w TV TRWAM, wyjątkowy program poświęcony Św. Janowi Pawłowi II z Sanktuarium MB Bolesnej w Limanowej. Zachęcamy do obejrzenia.

4)  Zachęcamy do śpiewania „Majówek” przy kapliczkach i odmawiania różańca z modlitwami ułożonymi przez pap. Franciszka o uwolnienie ludzkości od pandemii.

5)  Codzienne od godz. 17:00 – 18:00, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź i Komunia Św.

6)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.: Marian Markewicz, Marian Świątko, St. Kotfisz i Irena Opach.

7)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która umacnia nas w wierze.

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA!

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

10.V.2020 r.

I. DZISIAJ:

1)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

2)  Majówka i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU:

1)  Środa – Wsp. NMP Fatimskiej.

 •   Adoracja, Spowiedź i Komunia Św. o godz. 17:00.
 •  Różaniec Papieski o godz. 17:30.
 •   Majówka, Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.

2)  Czwartek – Święto Św. Macieja, Ap.

 •  Adoracja, Spowiedź i Komunia Św. o godz. 17:00.
 •  Różaniec Papieski o godz. 17:30.
 •  Majówka i Msza Św. o godz. 18:00.
 •  Solenizantom życzymy Bożego bł. przez wstawiennictwo Patrona i zapraszamy na Eucharystię.

3)  Piątek – Wyp. Roczne, Majówka  i Msza Św. o godz. 18:00.

 •   Adoracja, Spowiedź i Komunia Św. o godz. 17:00.
 •   Różaniec Papieski o godz. 17:30.

4)  Sobota – Święto Św. Andrzeja Boboli, kapł. i m.

 •  Patron Polski.
 •   Imieniny Bp Ordynariusza Ks. Andrzeja Jeża.
 •   Adoracja, Spowiedź i Komunia Św. o godz. 17:00.
 •   Różaniec Papieski o godz. 17:30.
 •  Majówka i Msza Św. o godz. 18:00.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Rozpoczynamy Kwartalne Dni Modlitw o Urodzaje.

2)  Różaniec przed sumą prowadzi IV RM.

3)  Majówka i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Zachęcamy do śpiewania „Majówek” przy kapliczkach i odmawiania Różańca z modlitwami ułożonymi przez pap. Franciszka o uwolnienie ludzkości od pandemii.

2)  Codzienne od godz. 17:00-18:00 Adoracja, Spowiedź i Komunia Św.

3)  „Anioły pełne dobroci” akcja pod patronatem Bp Leszka Leszkiewicza i Wydz. Duszpasterstwa Trzeźwości polegająca na odmawianiu przez Dzieci codziennie przez cały czerwiec jednego Zdrowaś Maryjo przy pacierzu porannym i wieczornym lub dziesiątka różańca raz dziennie przez Młodzież, za dzieci które wychowują się w rodzinach z problemami alkoholowymi i są ofiarami przemocy, przez co bardzo cierpią. Zachęcamy Dzieci i Młodzież naszej prf. do włączenia się w tę modlitwę.

4)   Przypominam kl. III, VII i VIII o zadanym obowiązku odrobienia dwóch katechez tygodniowo oraz 10 pytań z „Katechizmu Bierzmowanych” tygodniowo w kl. VII.

5)  Zachęcamy do nabycia Śpiewników pomocnych w śpiewaniu Majówek przy kapliczkach. Jednym z autorów jest Ks. Katecheta uczący w naszej szkole Ks. Bogusław ze Skrzydlnej. Ofiara,15 zł.

6)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i piękne kwiaty Na sobotę prosimy Rodz.: Mirosław Tokarczyk, Szymon Adamczyk, Jan Piwko i Andrzej Korba.

7)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która umacnia naszą wiarę…

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA!

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

03.V.2020 r.

I. DZISIAJ:

1)  I niedziela maja adoracyjna.

2)  Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

3)  Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie, Zakonne i Misyjne.

4)  Święto Konstytucji 3 Maja.

5)  Ofiara na tacę przeznaczona na WSD Tarnów.

6)  Składamy ofiary w kopertach dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

7)  Majówka i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W TYGODNIU:  

1)  Poniedziałek – Wsp. Św. Floriana

 •   Święto Patronalne Strażaków
 •   Majówka i Msza Św. o godz. 18:00.

2)  Środa – Święto ŚŚw. Filipa i Jakuba , Ap.

 •   Majówka, Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.
 •   Różaniec Fatimski o godz. 17:30.
 •  Solenizantom życzymy Bożego bł. i zapraszamy na Eucharystię.

3)  Czwartek – I miesiąca maja.

 •   Modlimy się za kapłanów i o nowe powołania do Służby Bożej, szczególnie z naszej parafii.
 •   Majówka i Msza Św. o godz. 18:00.

4)  Piątek – Uroczystość Św. Stanisława ze Szczepanowa, bp i m.

 •   Główny Patron Polski i Diec. Tarnowskiej.
 •   Drugorzędny Patron naszej parafii.
 •   Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej.
 •  Majówka, Wyp. Roczne i Msza Św. o godz. 18:00.
 •   Uroczystość znosi post od pokarmów mięsnych.
 •  Solenizantom życzymy Bożego bł. przez wstawiennictwo Św. Stanisława i zapraszamy na Eucharystię.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

2)  Różaniec przed sumą prowadzi III RM.

3)  Majówka i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1)  Zachęcamy do śpiewania „Majówek” przy kapliczkach i odmawiania Różańca z modlitwami ułożonymi przez pap. Franciszka o uwolnienie ludzkości od zarazy koronawirusa.

2)  Codzienne od godz. 17:00-18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź Św. i Komunia Św.

3)   Zachęcamy do zamawiania Mszy Św. u ks. Marka Paździo. Pamiętajmy jednak by do ofiary mszalnej dołączyć ofiarę na paliwo dla ks. Marka.

4)  Bóg zapłać Michałowi Kołodziejczykowi, Sylwestrowi Smoleniowi i Pawłowi Drożdżowi za zamontowanie na wieży naszego kościoła podświetlonej, biało-czerwonej flagi na 3 Maja.

5)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, wykoszenie trawy i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.: Józef Drożdż, Mariusz Drożdż, Michał Śliwa i St. Drożdż.

6)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i uczestniczenia w nabożeństwach z naszego kościoła przez TV Internetową.

MARYJO KRÓLOWO POLSKI. MÓDL SIĘ ZA NAMI!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

26.IV.2020 r.

I. DZISIAJ:

1)  Niedziela Synodalna.

2)  Niedziela Biblijna.

3)  Rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

4)  XIV Niedziela Modlitwy za Kierowców.

II. W TYGODNIU: 

1)  Środa – Święto Św. Katarzyny ze Sieny, zak. i dr Kościoła.

 •  Patronka Europy.
 •  Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego podczas II Wojny Światowej.
 •  Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.
 •  Różaniec Fatimski o godz. 17:30.

2)  Czwartek – Rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe o godz. 18:00.

 •  Adoracja i spowiedź o godz. 17:00 – 18:00.

3)  Piątek – I miesiąca maja.

 •  Wsp. Św. Józefa rzemieślnika.
 •  Święto Pracy.
 •  Msze Św. o NSPJ o godz. 07:00 i 18:00. z Wyp. Rocznymi i Majówką.
 •   Modlimy się za misjonarzy i składamy ofiary na Misje Św.
 •  Adoracja i spowiedź od godz. 17:00 – 18:00.

4)  Sobota – Uroczystość NMP Królowej Polski.

 •   Główna Patronka Polski.
 •   I sobota maja.
 •   Msze Św. o godz. 08:00 i 19:00 z I Nabożeństwem Fatimskim z procesją z lampionami i Majówką.
 •   Różaniec  Fatimski z rozważaniami prowadzi X RM.
 •   Dzień Modlitwy za Emigrację.
 •   Dzień Flagi Polskiej. Wywieszamy na domach biało-czerwone flagi.
 •   Prosimy o zachowanie dnia świątecznego i powstrzymanie się od prac niekoniecznych.
 •  Adoracja i spowiedź od godz. 07:00 – 08:00.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Niedziela Dobrego Pasterza.

2)  Święto Konstytucji 3 Maja.

3)  I niedziela maja, adoracyjna.

4)  Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

5)  Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie, Zakonne i Misyjne.

6)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

7)  Różaniec przed sumą prowadzi II RM.

8)  Składamy ofiary w kopertach dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

9)  Ofiara na tacę przeznaczona jest na WSD Tarnów.

10) Odpust w Krasnych-Lasocicach. Suma o godz. 11:00.

11) Majówka i Msza Św. o godz. 15:00.

IV. OGŁOSZENIA RÓŻNE:

Intencja papieska na maj: „Aby Diakoni wiernie służyli Bożemu Słowu i Ubogim oraz byli wzorem dla całego Kościoła”

1) Zgodnie z prośbą Papieża Franciszka, prosimy by po 2 osoby z każdej Róży Matek i Ojców, odmawiały w naszym kościele od czwartku, począwszy od I RM, pół godziny przed Majówką przez cały maj różaniec, dołanczając na koniec , modlitwy do Matki Bożej ułożone przez Papieża, zachęcamy by Rodziny naszej Prf., zgodnie z wolą Papieża dołączyły do tej modlitwy o uwolnienie świata od zarazy koronawirusa. Modlitwy Papieskie , są podane niżej.

2)  Zgodnie z decyzją Ks. Bp Ordynariusza można już odprawiać różne nabożeństwa w kościele, zachowując wszystkie przepisy prawa.

3)  Zachęcamy do przystrojenia kapliczek i przydrożnych krzyży na miesiąc maj oraz odprawiania przy nich Majówek.

4)  Czasem z bólem serca musimy Was wypraszać z kościoła, jeżeli liczba obecnych przekracza 13 osób. Widzimy jak bardzo potrzebny jest nam większy kościół. Bóg dopuścił ten trudny czas i miejmy nadzieję, że On też wyznaczy czas wspólnego radowania się Eucharystią w wypełnionej ludźmi świątyni.

5)  Po dokładnym laserowym mierzeniu, powierzchnia naszego kościoła wraz z przedsionkiem, chórem i zakrystią liczy 195 m2, zgodnie z przepisami 1 osoba na 15 m2, w naszym kościele może przebywać równocześnie tylko 13 osób. Bardzo prosimy aby tego przestrzegać, pierwszeństwo mają Zamawiający intencję mszalną, pozostali muszą zostać na zewnątrz, zachowując odległość 2 m. Wszyscy muszą mieć maseczki lub zakryte usta i nos, chodzi Moi Drodzy przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo ale też o wysokie kary jakie Parafia musiałaby zapłacić. Dziękujemy i prosimy o zrozumienie!

6)  Po konsultacjach z Rodzicami I Komunia Św. zostaje przełożona na niedzielę 04. X. 2020 r.

7)  Piękne Bóg zapłać Waldemarowi Lizakowi za ofiarowanie i dowiezienie na cmentarz ziemi na podsypkę, Mariuszowi Drożdżowi za jej załadunek koparką, Łukaszowi Drożdżowi za wyrównanie nowego cmentarza traktorem, Piotrowi Lizakowi i Jerzemu Smotrowi za odpracowanie bezinteresownie jednej dniówki przy ogrodzeniu naszego cmentarza.

8)  Spowiedź, także przed I piątkiem i I sobotą  maja jest w czasie codziennej Adoracji Najświetszego Sakramentu, Komunia Św. będzie udzielana co pół godz. Prosimy by po przyjęciu Komunii Św. opuścić kościół i pozwolić innym wyspowiadać się i przyjąć Komunię Św., nie przekraczając limitu 13 osób w kościele, także po Mszy Św. wychodzimy z kościoła aby kapłan mógł udzielić Komunii Św. uczestniczącym na zewnątrz, w dalszym ciągu nie przekraczając liczby 13 osób.

9)   W dalszym ciągu prosimy Radnych Prf. o dopilnowanie aby w niedzielę na Mszach Św. nie było więcej niż 13 osób, pierwszeństwo mają Zamawiający intencję. P. Kościelny będzie pilnował w dni powszednie aby na Mszach Św. nie było więcej niż 13 osób, pierwszeństwo mają Zamawiający intencję.

10)   Prosimy aby Parafianie którzy mają w danym dniu Mszę Św. telefonicznie poinformowali księdza dzień wcześniej, ile osób będzie w niej uczestniczyło.

11) Jak już wcześniej było ogłaszane, prosimy o składanie ofiar na ogrodzenie cmentarza i na inne cele prf., na konto naszej prf. 6285890006 02000000 38090001, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Jodłowniku(budynek Gminy) z tytułem wpłaty lub w podpisanych kopertach na plebanię do skrzynki pocztowej. Pamiętajmy, że parafia musi w tych trudnych czasach dalej funkcjonować, np. płacić rachunki itd.  Serdeczne Bóg zapłać Wszystkim Prf., którzy już złożyli ofiary w ten sposób, Bóg zapłać!

12)  Bóg zapłać IV RM i Uczniom kl. VIII za opiekę nad Grobem Ks. Kanonika i Pomnikiem Niepodległościowym w kwietniu. Na maj prosimy V RM i Uczniów kl. VII.

13) P. Wójt informuje że w dn. 27.IV. – 15.VI. w godz. 10:00 – 16:00 w SP Szyk., będzie Punkt Konsultacyjny pomagający rolnikom wypełniać wnioski o dopłaty obszarowe. Należy zabrać ze sobą stosowne dokumenty.(plakat)

14)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz.: Lucyna Sewiło, Paweł Drożdż, Mateusz Drożdż, Ryszard Drożdż.

15)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, jest nowy „Gość Niedzielny”,  „Niedziela” i czasopisma dla Dzieci oraz uczestniczenia w nabożeństwach z naszego kościoła przez TV Internetową.

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ.ALLELUJA!

 

List Papieża Franciszka do wszystkich Wiernych by w maju 2020 r. odmawiać w Rodzinach różaniec o uwolnienie ludzkości od zarazy koronawirusa i dołączone dwie modlitwy, które sam Papież będzie odmawiał w maju w duchowej łączności z wszystkimi, którzy uczynią je swoimi. Prosi w nich, aby Matka Boża zwróciła Swe miłosierne oczy na nas i wybłagała u Ojca, aby ta ciężka próba zakończyła się i żeby powróciła perspektywa nadziei i pokoju.

Modlitwa 1.

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei.
Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś złączona z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.
Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostroili się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, aby nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

Modlitwa 2.

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko”
W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę.
O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, aby zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy.
Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba zakończyła się i aby powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, aby pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność.
Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie.
Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz kapłanów, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać wszystkich.
Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa.
Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością oraz w duchu solidarności.
Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości.
Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie.
O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju.
Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.

 

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w sprawie celebracji nabożeństw

Odpowiadając na prośby wiernych i duszpasterzy dotyczące dopuszczenia możliwości wspólnotowego celebrowania nabożeństw w kościołach i kaplicach, które zostało zawieszone dekretem z dn. 14.03.2020, niniejszym zezwalam na ich celebrowanie, przy zachowaniu wszelkich norm wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe. Mając jednak świadomość, że będzie mogła w nich uczestniczyć jedynie znikoma liczba wiernych, nadal zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania oraz do korzystania z ich transmisji.

Ponadto ponawiam moją prośbę do duszpasterzy, aby tam gdzie to tylko możliwe, zorganizowali możliwość transmisji internetowych Mszy św. i nabożeństw z własnego kościoła. Jest to szczególnie ważne dla budowania poczucia jedności wspólnoty parafialnej oraz dla utrzymania kontaktu wiernych ze swoimi duszpasterzami.

Celebrując nabożeństwa należy równocześnie zwrócić uwagę na rolę spowiedzi św. w życiu duchowym wiernych, stwarzając przy tym możliwość przyjmowania sakramentu pokuty w naszych świątyniach.

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

19.IV.2020 r.

I. DZISIAJ:

1)    Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.

2)    Składamy ofiary na Caritas Diec. Tarnowskiej.

3)    Odpust w Podłopieniu. Suma o godz. 11:00.

4)    Za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w Kościele, można zyskać odpust zupełny.

5)    XV Rocznica Wyboru  papieża Emeryta Benedykta XVI.

6)    Rozpoczynamy Okres Wielkanocy.

II. W TYGODNIU: 

1.     Środa – Msza Św. i Nowenna o godz. 18:00.

2.     Czwartek – Uroczystość Św. Wojciecha, bp i m.

 •       Główny Patron Polski
 •        Msza Św. o godz.07:00.
 •      Solenizantom życzymy bł. Bożego przez wstawiennictwo Patrona, Św.Wojciecha.

3.     Piątek – Msza Św. i Wyp. Roczne o godz. 18:00.

4.     Sobota – Święto Św. Marka, Ewangelisty.

 •    Msza Św. o godz.07:00.
 •    Solenizantom życzymy bł. Bożego przez wstawiennictwo Patrona, Św. Marka.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ

1)    Niedziela Synodalna.

2)    Niedziela Biblijna.

3)    Rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

4)    Niedziela Modlitwy za Kierowców.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1) Decyzją Ks. Bp Ordynariusza od poniedziałku w naszym kościele może przebywać 12 osób, a na zewnątrz kościoła należy zachować 2 metrową odległość między osobami, należy również używać „maseczek”.

2) Decyzją Ks. Bp Ordynariusza od poniedziałku codziennie w naszym kościele będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością Spowiedzi Św. i Komunią Św. na koniec adoracji. W poniedziałek, wtorek, czwartek i sobotę, godz.07:45 – 08:45, a w środę i piątek, godz.17:00 – 18:00.

3)    Utrzymaniem porządku na naszym cmentarzu zajmuje się Firma Pogrzebowa „ Lilia „ P. Marka Patality, w zamian obsługuje pogrzeby w naszej prf. oraz kopie i wykonuje wszystkie nowe piwniczki pod pomniki nagrobne. Bardzo prosimy o przestrzeganie  tych zasad aby zachować porządek na naszym cmentarzu.

4)    Bóg zapłać Radzie Prf. i Szafarzom za pilnowanie porządku w czasie niedzielnych Mszy Św., a Strażakom OSP Szyk za dyskretne czuwanie w W. Sobotę.

5)    Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz.: Barbara Sewiło, Mariusz Pazdan, Andrzej Pazdan i Mariusz Sewiło.

6)    Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i uczestniczenia w nabożeństwach z naszego kościoła przez TV Internetową.

 

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe zmian w niektórych zasadach bezpieczeństwa dotyczących COVID-19, zarządzenia zawarte w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce z dn. 14.03.2020 oraz w Dekrecie Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce z dn. 24.03.2020 nadal pozostają w mocy, z uwzględnieniem od dn. 20.04.2020 następujących zmian:

 

 1. Przywracam możliwość celebrowania Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach.
 2. Liczba wszystkich osób przebywających w kościele lub kaplicy nie może przekraczać limitu wyznaczonego przez władze państwowe. Należy więc poinformować wiernych o powierzchni budynku i maksymalnej liczbie osób mogących w nim przebywać, wywieszając tę informację na drzwiach świątyni.

 

 1. W związku z trwającymi ograniczeniami podtrzymuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Pierwszeństwo uczestnictwa w danej celebracji mają osoby związane z zamówioną intencją lub – w przypadku Mszy pogrzebowej – najbliższa rodzina. Pozostałe osoby mogą w niej uczestniczyć w miarę wolnych miejsc. Nadal korzystajmy z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw.

 

 1. W każdej parafii należy zorganizować codzienną adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z dyżurem kapłana w konfesjonale oraz w określonych godzinach poza Mszami św. udzielać wiernym Komunii św. dobierając taką częstotliwość, aby w tym obrzędzie uczestniczyła mała grupa osób. W trwającym okresie wielkanocnym zachęcam wszystkich do sakramentalnego pojednania się z Bogiem, gdyż „u tych, którzy przyjmują sakrament pokuty z sercem skruszonym i z pobożnym nastawieniem, zwykle nastają po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową” (KKK 1468).

 

 1. Obrzędy pogrzebu powinny się ograniczyć do stacji przy grobie, z udziałem najbliższej rodziny. Mszę żałobną dla większej liczby wiernych należy odprawić w kościele parafialnym, gdy już ustanie stan epidemii, zaś w dniu pogrzebu dla najbliższej rodziny i bez udziału ciała zmarłego, przy zachowaniu limitu osób określonego w p.2.

          † Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI                                           Tarnów, 18 kwietnia 2020 r.

 

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ.ALLELUJA!

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIEDZIELA WIELKANOCNA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

12.IV.2020 r.

I. DZISIAJ:

„Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!” Drodzy Parafianie w tym trudnym czasie, życzę Wam głębokiej i prawdziwej radości, pokoju serca, zdrowia i wielu łask Bożych od Zmartwychwstałego Pana Jezusa!

1)  Msze Św. o godz. 08:00, 11:00 i 15:00. Na każdej Mszy Św. tylko 5 osób z Rodz. zamawiającej intencję.

2)  Od dziś do Zielonych Świąt pozdrawiamy się słowami „Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja!”, odp. „Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja!”

3)  Rozpoczynamy Oktawę Wielkanocy.

4)  Za pobożne przyjęcie za pośrednictwem mediów błogosławieństwa papieskiego „Urbi et Orbi” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

5)  Mszą Św. o godz. 15:00 kończymy Święte Triduum Paschalne!

II. W TYGODNIU: 

1)  Poniedziałek Wielkanocny – Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych

 •   Msze Św. o godz. 08:00 i 11:00, do 5 osób w kościele, pierwszeństwo dla zamawiających intencje.
 •   Składamy ofiary na KUL i UJP II na konto naszej prf. z tytułem wpłaty lub w podpisanych kopertach do skrzynki pocztowej na Domie Prf. Bóg zapłać!
 •  Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

2)  Wtorek – Święto Chrztu Polski – 1054 Rocznica.

 •  Msza Św. o godz. 07:00.

3) Środa – Msza Św. i Nowenna o godz. 18:00.

4)  Piątek – Msza Św. i Wyp. Roczne o godz. 18:00.

 •  Oktawa Wielkanocy znosi post i można spożywać pokarmy mięsne.

5)  Sobota – Diec. Święto Caritas.

 •   Modlimy się za naszą Caritas Prf. i Szkolną.
 •   Msza św. o godz. 07:00.

III. W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ:

1)  Niedziela Miłosierdzia Bożego.

2)  Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.

3)  Składamy ofiary na Caritas Diec. Tarnowskiej na konto naszej prf. z tytułem wpłaty lub w podpisanych kopertach do skrzynki pocztowej na Domie Prf. Bóg zapłać!

4)  Odpust w Podłopieniu. Suma o godz. 11:00.

5)  Za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia przed Tabernakulum, można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

6)  XV Rocznica Wyboru  Papieża Seniora Benedykta XVI.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE

1)  Piękne Bóg zapłać Waldemarowi Lizakowi za zorganizowanie i zasponsorowanie telewizji internetowej z naszego kościoła. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza łaskami i błogosławi Tobie i całej Rodzinie! Bóg zapłać!

2)  Piękne Bóg zapłać Kazimierzowi Jaroszowi, Andrzejowi Lizakowi i Pawłowi Słowikowskiemu za odpracowanie z własnej inicjatywy jednej dniówki przy ogrodzeniu naszego cmentarza. Zachęcamy do naśladowania, ponieważ taka pomoc obniża koszty wykonania ogrodzenia.

3) Pogrzeb śp. Janiny Kotara w czwartek 16.IV. o godz. 12:00. Tylko 5 osób na pogrzebie w kościele. Wieczne odpoczywanie…

4)  Nasza Parafianka Siostra Confidia Wilczek dziękuje za modlitwy i składa serdeczne życzenia Wielkanocne Wszystkim Parafianom, błogosławieństwa Bożego, zdrowia i pokoju ducha od Zmartwychwstałego Chrystusa!

5)  W dalszym ciągu zgodnie z Dekretem Bp Ordynariusza w nabożeństwach w kościele może uczestniczyć do 5 osób z Rodz. zamawiającej intencje mszalną, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Ks. Proboszczem, co w razie mniejszej liczby osób pozwoli innym osobom uczestniczyć w danej Mszy Św.

6)  Bóg zapłać za posprzątanie Kościoła i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz. Krzysztof Sewiło, Tomasz Sewiło, Łukasz Sewiło i Szczepan Batko.

7)  Zachęcamy do czytania świątecznej prasy katolickiej, oraz oglądania jedynej w Polsce katolickiej telewizji „Trwam”, szczególnie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21:00 i słuchania katolickich rozgłośni radiowych „Radio Maryja”, „RDN N. Sącz” itp.

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA!

 

………………………………………………………………………………………………………………

NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ

05.IV.2020 r.

I. DZISIAJ:

1)  Niedziela Palmowa.

2)  Diecezjalny Dzień Młodych.

3)  Składamy ofiary na WSD w Tarnowie jako jałmużna wielkopostna na konto Prf. podane na stronie internetowej w zakładce „Kontakt” lub w kopertach do skrzynki pocztowej na Domie Prf.

4)  Składamy ofiary na Organistę i ogrodzenie naszego cmentarza na konto naszej parafii na stronie internetowej w zakładce „Kontakt” lub w kopertach do skrzynki pocztowej na Domie Prf.

5)  Msze Św. o godz. 08:00, 11:00 i 15:00 z odśpiewaniem Suplikacji i tylko 5 osób w kościele z Rodz. zamawiającej intencję mszalną.

II. WIELKI TYDZIEŃ:

1)  W. Środa –  Na prośbę Bp Ordynariusza Andrzeja Jeża należy odprawić w domach wieczorne rodzinne nabożeństwo pojednania wg. przygotowanego Rodzinnego Rytuału (link do strony Diec. Tarnowskiej z Rytuałem podany jest poniżej)

2)  W. Czwartek – Rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne.

 •   Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.
 •  Zgodnie z dekretem Bp Ordynariusza Msza Św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 bez udziału Wiernych Świeckich, których zachęca się do odprawienia w gronie rodzinnym „Godziny Świętej”, czuwając ze Zbawicielem w Godzinie Jego konania w Ogrodzie Oliwnym.
 •   Nie ma Ciemnicy i adoracji P. Jezusa.

3)  W. Piątek – Nie odprawia się Mszy Św.

 •   Nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 18:00 bez udziału Wiernych Świeckich, zgodnie z dekretem Bp Ordynariusza.
 •  Nie ma Grobu P. Jezusa i adoracji.
 •  Bp Ordynariusz prosi aby w domach przystroić wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego i odprawić przed Nim Drogę Krzyżową, najlepiej z Papieżem Franciszkiem, za którą można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, akt żalu doskonałego jeżeli nie można się było wyspowiadać, Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, w intencji papieża Zdrowaś Maryjo…, oderwać się od przyzwyczajeń do grzechów ciężkich i lekkich, odpust możemy ofiarować za siebie lub jedną dusze w czyśćcu cierpiącą.)
 •   Od nabożeństwa Męki Pańskiej w W. Piątek do Mszy Św. Wigilii Paschalnej w W. Sobotę przyklękamy przed Krzyżem na dwa kolana.
 •   Zachęcamy do odprawienia w domu trzech części „Gorzkich Żali.”
 •   W W. Piątek obowiązuje post ścisły, 3 posiłki dziennie w tym jeden do syta oraz abstynencja od pokarmów mięsnych.
 •   Prosimy o przystrojenie Krzyża Misyjnego przy kościele, Krzyża na cmentarzu, Krzyża przy Pomniku Niepodległościowym oraz Krzyży Przydrożnych.
 • 10 lat temu w 70 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej doszło do Tragedii Smoleńskiej w której stracili życie, Prezydent Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyński z Małżonką i 94 ważne Osobistości z Delegacji, udających się upamiętnić Bohaterów wymordowanych w Katyniu. Można powiedzieć że: ” Historia zatoczyła koło”. Módlmy się za Ofiary tej niewyjaśnionej do dziś TRAGEDII, oraz o pełną o niej prawdę!!!
 •   Dzieci składają skarbonki wielkopostne z ofiarami na Caritas w Przedsionku Kościoła.

4)  W. Sobota – Czuwamy i modlimy się w skupieniu jednocząc się z Chrystusem pogrzebanym w grobie i zstępującym w swojej Duszy i Bóstwie do Otchłani (Piekieł) aby wyprowadzić stamtąd do nieba po raz pierwszy, Wszystkich ludzi pobożnych i świętych, zmarłych od stworzenia świata.

 •   Msza Św. Wigilii Paschalnej o godz. 20:00, bez udziału Wiernych Świeckich, zgodnie z dekretem Bp Ordynariusza pokarmy wielkanocne błogosławią Rodzice w domu, nie ma też Procesji Rezurekcyjnej.
 •   Bp Ordynariusz prosi by Wierni Świeccy, którzy będą uczestniczyć w Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów zapalili gromnice, świece w czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, jako znak że Chrystus przeprowadził nas w Sakramencie Chrztu Św. ze śmierci do życia wiecznego.
 •  Zachęcamy do zachowania postu, aż do Mszy Św. porannej w Wielkanoc.

III. NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO:

1)  Msze Św. o godz. 08:00, 11:00 i 15:00 z odśpiewaniem Suplikacji i tylko 5 osób w kościele z Rodz. zamawiającej intencję mszalną.

2)  Pozdrawiamy się przez Oktawę i Okres Wielkanocny słowami „Chrystus zmartwychwstał. Alleluja” i odp. „Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja”

3)  Rozpoczynamy Oktawę Wielkanocy.

4)  Za pobożne przyjęcie za pośrednictwem mediów błogosławieństwa papieskiego „Urbi et Orbi” można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

5)  Koniec Triduum Paschalnego.

IV.  OGŁOSZENIA RÓŻNE:

1) Zachęcamy do uczestniczenia w domu za pośrednictwem mediów w Godzinkach o NPNMP, Mszy Św., Różańcu, Aniele Pańskim o godz. 12:00, Koronce o godz. 15:00, Nowennie w środę, Drodze Krzyżowej w piątek, Gorzkich Żalach w niedzielę, Rekolekcjach Wielkopostnych w Internecie itd.

2)  Zgodnie z dekretem Bp Ordynariusza jesteśmy zwolnieni z trzech obowiązków: Mszy Św. niedzielnej(uczestniczymy we Mszy Św. w domach transmitowanej przez media i przyjmujemy Komunię Św. Duchową), Spowiedzi Św. Wielkanocnej(wzbudzamy sobie w sercu Akt Żalu Doskonałego który odpuszcza wszystkie grzechy) i święcenia pokarmów w W. Sobotę(które przez modlitwę i znak krzyża błogosławią Rodzice w domach).  Pan Jezus nie powiedział: Kto spożywa „święconkę” ma życie wieczne ale powiedział „Kto spożywa Moje Ciało  pije Moją Krew ma życie wieczne”. Kochani jeżeli Bóg na pierwszym miejscu to wszystko w naszym życiu jest na właściwym miejscu, nie stawiajmy pokarmów wielkanocnych ponad Mszę Św., Spowiedź Św. i Komunię Św.

3) Ofiary złożone w W. Piątek i W. Sobotę są przeznaczone na utrzymanie miejsc związanych z życiem i śmiercią P. Jezusa w Ziemi Św. Można je składać na konto naszej prf. z podpisem na Ziemię Św. lub w podpisanych kopertach do skrzynki pocztowej na Domie Prf. Bóg zapłać!

4) Prosimy o posprzątanie na Święta grobów swoich Bliskich Zmarłych, a Firmę Pogrzebową o uporządkowanie cmentarza i otoczenia, a śmieci zabieramy do domu ponieważ pieniądze są nam potrzebne na ogrodzenie naszego cmrntarza, a nie na płacenie za wywóz śmieci. Bóg zapłać!

5)  Zachęcamy do zachowania zwyczaju Błogosławienia pól, modlitwa, znak krzyża i woda święcona.

6)  Zgodnie z dekretem Bp ordynariusza Wierni Świeccy są zobowiązani do uczestniczenia w nabożeństwach W. Tygodnia za pośrednictwem mediów. Link do Modlitewnika „Rytuał Rodzinny”, pomagający celebrować W. Tydzień w domu jest podany poniżej.

7)  W Triduum Paschalnym mogą uczestniczyć tylko księża, osoby zakonne i obsługa liturgiczna, bez udziału Wiernych Świeckich.

8)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz. Jarosław Kapera, Robert Górka, Rafał Górka i Krzysztof Kapera.

9)  Zachęcamy do czytania w W. Tygodniu prasy katolickiej, oraz oglądania jedynej w Polsce katolickiej telewizji „Trwam”, szczególnie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21:00 i słuchania katolickich rozgłośni radiowych „Radio Maryja”, „RDN N. Sącz” itp. Są do nabycia w naszych sklepach Baranki Wielkanocne, ofiara 5 zł. akcja Diec. Caritas, jako pomoc osobom starszym w czasie epidemi!

 

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO DOTYCZĄCY SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W WIELKIM TYGODNIU

W swoim rozważaniu podczas przejmującego nabożeństwa na Placu św. Piotra w dn. 27 marca br. papież Franciszek wypowiedział znamienne słowa: „Początkiem wiary jest świadomość, że potrzebujemy zbawienia. Nie jesteśmy samowystarczalni, sami toniemy; potrzebujemy Pana jak starożytni żeglarze gwiazd. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy”.

W celebracjach liturgicznych nadchodzących dni Kościół daje nam wyjątkową okazję do odpowiedzi na apel papieża Franciszka i do przejścia z Chrystusem od śmierci do życia, od ciemności do światła i od lęku do nadziei. Jednak w związku z wprowadzonymi dla naszego dobra ograniczeniami, tegoroczny Wielki Tydzień będzie pod wieloma względami wyjątkowy. Abyśmy więc mogli jak najgłębiej przeżyć razem te nadchodzące dni, w nawiązaniu do dekretów Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19 oraz 25 marca br., wprowadzam następujące zarządzenia:

1. Wzywam wiernych świeckich do pozostania w domach i do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej. Pomoże w tym specjalny rytuał rodzinny, który zostanie przygotowany przez diecezję i udostępniony w mediach elektronicznych.

2. W obecnej sytuacji w parafiach nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie. Proszę więc wszystkich duszpasterzy o przypomnienie wiernym roli żalu doskonałego połączonego ze szczerą wolą wyspowiadania się, gdy to już będzie możliwe. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (por. Dekret Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce, 24.03.2020).

3. Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania, w oparciu o przygotowany rytuał. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania, ta wspólna modlitwa pokutna, może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

4. Przypominam, że okres w którym należy przyjąć Chrystusa w Komunii św. – czego wymaga od nas trzecie przykazanie kościelne – obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (czyli do 7 czerwca br.).

NIEDZIELA PALMOWA

5. W Niedzielę Palmową należy pominąć procesję z palmami oraz ich poświęcenie i – za wyjątkiem kościoła katedralnego – zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, odczytując w ramach wstępu antyfonę na wejście w całości, a następnie odmawiając akt pokuty. W liturgii słowa należy wybrać dłuższą wersję opisu Męki Pańskiej.

6. Zachęcam wiernych do własnoręcznego przygotowania palm w domach w gronie rodzinnym, co może być okazją do wspólnej modlitwy i katechezy.

MSZA KRZYŻMA

7. Ponieważ Msza Krzyżma św. nie służy wyłącznie poświęceniu olejów, ale podkreśla jedność ludu Bożego ze swoim biskupem, dlatego w tym roku zostaje ona przeniesiona na inny termin, a jej data zostanie ustalona po ustaniu epidemii. Należy nadal korzystać z Krzyżma świętego i oleju chorych pobłogosławionych przed rokiem.

TRIDUUM PASCHALNE – ZARZĄDZENIA OGÓLNE

8. Poszczególne celebracje Triduum Paschalnego mogą być sprawowane jedynie w katedrze, kościołach parafialnych oraz w klasztorach i wspólnotach zakonnych. Tracą zatem swoją ważność wszelkie dotychczasowe przywileje dotyczące możliwości wielokrotnego odprawiania liturgii Triduum Paschalnego w danym kościele lub w kaplicach dojazdowych. Gorąco zachęcam do celebrowania jej w tych samych godzinach, co w katedrze. Będzie to wyjątkowy znak naszej jedności w tym niespokojnym czasie.

9. Wszystkie obrzędy należy odprawić bez udziału ludu, a jedynie z osobami życia konsekrowanego oraz ograniczoną do minimum asystą (wyłącznie spośród osób pełnoletnich), dbając o „szlachetną prostotę” celebracji. Tam gdzie jest większa liczba kapłanów lub osób życia konsekrowanego, nie należy dopuszczać dodatkowych usługujących, a jedynie podzielić między siebie przewidziane czynności liturgiczne.

10. W celebracjach transmitowanych należy wygłosić homilię, zaś w ramach obrzędu Komunii św. ułatwić wiernym przyjęcie komunii duchowej (czyli odmówić wybraną modlitwę komunii duchowej). W pozostałych celebracjach, z racji tego iż dokonają się bez udziału ludu, można opuścić homilię, a w jej miejsce zachować dłuższą chwilę milczenia.

11. Zachęcam duchownych, aby w tych dniach wspólnotowo celebrowali Liturgię Godzin, zaś wiernych świeckich do włączenia się w nią za pośrednictwem radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

12. Przypominam, że Kościół w tych dniach udziela Komunii św. wyłącznie podczas celebracji liturgicznych oraz osobom umierającym. Dlatego zapraszam wszystkich pozostających w domach do komunii duchowej. W ten sposób jeszcze mocniej uświadomimy sobie, że Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest dla nas wyjątkowym i niezasłużonym darem.

13. Należy zrezygnować z urządzania „ciemnicy” i „grobu pańskiego” oraz wystawiania krzyża do adoracji. Można ewentualnie przygotować jedynie symboliczną dekorację. W związku z tym powstrzymujemy się od organizowania czuwań w kościele.

WIELKI CZWARTEK

14. W tym roku zwyczaj uruchamiania dzwonów podczas Chwała należy przenieść na rozpoczęcie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej i dzwonić nimi przez dłuższą chwilę.

15. Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej pomija się procesję z Najświętszym Sakramentem, który po Komunii św. od razu umieszcza się w tabernakulum. Po końcowym błogosławieństwie należy obnażyć ołtarz.

16. Wiernych świeckich zachęcam, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia „ciemnicy”, odprawili w gronie rodzinnym tzw. „godzinę świętą”, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrojcu.

WIELKI PIĄTEK

17. Na rozpoczęcie Liturgii na cześć Męki Pańskiej niech nie zabraknie gestu prostracji wszystkich kapłanów, a nawet usługujących. Będzie to szczególna okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy i modlitwy o zahamowanie epidemii.

18. Do modlitwy powszechnej należy dołączyć dodatkowe wezwanie za dotkniętych epidemią, zaś podczas adoracji krzyża odśpiewać suplikacje.

19. Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, zachęcam do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej.

WIELKA SOBOTA

20. Należy pominąć tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów i wody święconej w kościołach, kaplicach i innych miejscach. Nie rezygnujmy jednak z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół wielkanocny i dokonajmy obrzędu ich błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym.

21. W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci.

WIGILIA PASCHALNA

22. Podobnie jak w Wielki Czwartek, tak również na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, należy uruchomić na dłużą chwilę dzwony kościelne (zamiast w czasie Chwała).

23. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej winny być sprawowane w prezbiterium kościoła. W czasie liturgii światła nie przygotowuje się ogniska, a jedynie poświęca zapalony znicz. Po przygotowaniu paschału przechodzi się do Orędzia Paschalnego, pomijając przy tym procesję. W liturgii słowa należy odczytać wszystkie czytania. W liturgii chrzcielnej nie błogosławi się ani źródła chrzcielnego, ani wody święconej, a tylko odmawia odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

24. Ponieważ w tym roku nie ma możliwości zorganizowania procesji rezurekcyjnej, dlatego na zakończenie Wigilii Paschalnej należy uruchomić dzwony przynajmniej na 15 minut i odprawić przygotowany specjalny obrzęd ogłoszenia zmartwychwstania Chrystusa. Będzie to dla nas znakiem, że pomimo trudnej sytuacji jesteśmy wezwani do wielkanocnej radości.

25. Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcam, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

CHRZEST ŚWIĘTY

26. Chrzest dzieci można przenieść na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Jeżeli jednak rodzice nie chcą zwlekać, powinien być on celebrowany poza Mszą św. z liturgią słowa (por. Rozdział II Obrzędów chrztu dzieci), nawet w dni powszednie. W zaistniałej sytuacji nie jest możliwe celebrowanie chrztu wielu dzieci równocześnie. Za każdym razem należy pobłogosławić świeżą wodę i starannie oczyścić chrzcielnicę.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

 

KOMUNIKAT
KOMISJI ds. KULTU BOŻEGO i DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW KEP!

 Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca
w okresie epidemii.
W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie,
w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe,
dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;
zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

https://www.diecezja.tarnow.pl/images/do_pobrania/1_Niedziela_Palmowa_2020.pdf

https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/7606-jak-obchodzic-niedziele-palmowa-i-wielka-srode-w-domowym-kosciele-filmy-pliki-pdf

 

 

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM i GOŚCIOM ŻYCZYMY

OWOCNEGO PRZEŻYWANIA TRIDUUM PASCHALNEGO!

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29.III.2020 r.

I. Dzisiaj:

1)  Niedziela Synodalna.

2)  Msze Św. o godz. 08:00, 11:00 i 15:00 z odśpiewaniem Suplikacji.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Środa –  Msza Św. i  Nowenna o godz.18:00.

2)  Czwartek – I miesiąca kwietnia.

 •   Modlimy się za Kapłanów i o nowe powołania do Służby Bożej.
 •   Rocznica śmierci Św. Jana Pawła II.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.

3)  Piątek – I miesiąca kwietnia.

 •   Msze Św. o NSPJ  o godz. 07:00 i 18:00.z Wyp. Rocznymi.
 •   Modlimy się za misjonarzy i składamy ofiary na Misje Św.

4)  Sobota – I miesiąca kwietnia.

 •   Msze Św. o NSNMP  o godz. 07:00 i 18:00.
 •   Różaniec Fatimski z rozważaniami odmawiamy prywatnie w domach.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Niedziela Palmowa.

2)  Diecezjalny Dzień Młodych.

3)  Składamy ofiary na WSD w Tarnowie jako jałmużna wielkopostna. Można na konto naszej Prf. podane na naszej str. internetowej.

4) Składamy ofiary w kopertach na Organistę i ogrodzenie naszego cmentarza. Można na konto naszej parafii, które jest podane na str. naszej prf. w zakładce kontakt.

5)  Msze Św. o godz. 08:00, 11:00 i 15:00 z odśpiewaniem Suplikacji.

IV.  Ogłoszenia Różne:

Intencja papieska na kwiecień: „ Aby ludzie będący uzależnieni , otrzymali pomoc i opiekę”.

1)  Zgodnie z dekretem Ks. Bp Ordynariusza Andrzeja Jeża, w Mszach Św. może uczestniczyć do 5 osób z Rodziny zamawiającej intencję mszalną.

2)  Zachęcamy do uczestniczenia w domu za pośrednictwem mediów w Godzinkach o NPNMP, Mszy Św., Różańcu, Aniele Pańskim o godz. 12:00, Koronce o godz. 15:00, Nowennie w środę, Drodze Krzyżowej w piątek, Gorzkich Żalach w niedzielę, Rekolekcjach Wielkopostnych w Internecie itd.

3)  Nie będzie Spowiedzi Wielkanocnej, bardzo prosimy Parafian, którzy nie mają świadomości grzechu ciężkiego, aby w tej trudnej sytuacji wzbudzili sobie Akt Żalu Doskonałego który gładzi wszystkie grzechy, zrezygnowali ze spowiedzi i dali szansę spowiedzi Wszystkim potrzebującym pojednania się z Bogiem. W I piątek 03. IV. będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Radnymi Prf. w godz. 14:00 – 18:00 z przerwą, godz. 16:20 – 16:50, Podkostrza, godz.14:00 – 14:35, Kazimierz Jarosz, tel.18 332 11 78, Rzeki – Lipińskie, godz.14:35 – 15:10, Łukasz Drożdż, tel.18 334 22 92, Dolny Szyk, godz.15:10 – 15:45, Beata Sewiło, tel.664 004 733, Działy – Szyk Centrum, godz.15:45 – 16:20, Maria Zając, tel.18 334 22 57, Zimna Woda, godz.16:50 – 17:25, Tomasz Zając, tel.601 531 103, Barzyńskie – Bucówka, godz.17:25 – 18:00, Zbigniew Mazur, tel.885 409 147. Z wyznaczonych przysiółków po 12 osób, 5 min. na osobę, trzeba być umówionym na konkretną godz. i min., ponieważ w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób. Prosimy o zdyscyplinowanie i ostrożność, a wyznaczonych Radnych Prf.  o dopilnowanie porządku. Prosimy zgłaszać się od dziś do środy. Można zabrać ze sobą płyn dezynfekujący i maskę ochronną. Bóg zapłać!

4)  Bóg zapłać III RM i Uczniom kl. VII SP Szyk. za opiekę nad Grobem Ks. Kanonika i Pomnikiem Niepodległościowym, na kwiecień prosimy IV RM i Uczniów kl. VIII SP Szyk.

5) Od poniedziałku do wtorku, 30 – 31.III. w telewizji internetowej ” Synaj.TV ” o godz.10:00 i 13:00, będą transmitowane rekolekcje wielkopostne dla dzieci szkolnych. Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału!

6)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz. Agnieszka Trybuła, Sylwester Kuśnierz, Mirosław Drożdż i Józef Kotara.

7)  Zachęcamy do czytania w W. Poście prasy katolickiej, oraz oglądania jedynej w Polsce katolickiej telewizji „Trwam”, szczególnie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21:00 i słuchania katolickich rozgłośni radiowych „Radio Maryja”, „RDN N. Sącz” itp. Są do nabycia w naszych sklepach baranki wielkanocne i paschaliki, ofiara 5 zł., akcja Diec. Caritas jako pomoc w walce z coronawirusem oraz domowe kropielniczki na wodę święconą, 10 zł.

 

OD POWIETRZA, GŁODU, OGNIA I WOJNY WYBAW NAS PANIE!

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

22.III.2020 r.

I. Dzisiaj:

1)  Msze Św. o godz. 08:00, 11:00 i 15:00 z odśpiewaniem Suplikacji, jako uproszenie Boga o łaskę nawrócenia i oddalenie zarazy koronawirusa.

2)  Po Mszach Św. w kościele i na zewnątrz będzie można zabrać gratis specjalny Modlitewnik DADP z okazji Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, środa, 25.III. Ostatnią kartkę Modlitewnika należy wypełnić i złożyć w dowolnym czasie na ołtarzu MB Fatimskiej.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Wtorek – Dzień Misjonarzy Męczenników.

 •   Diec. Tarnowska ma czterech Misjonarzy Męczenników: bł. O. Zbigniew Strzałkowski, bł. Ks. Jan Czuba, bł. Kl. Robert Gucwa, bł. S. Czesława Lorek.

2)  Środa – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

 •  Dzień Świętości Życia.
 •   Niepokalane Poczęcie P. Jezusa.
 •   Duchowa Adopcja Dzieci Poczętych.
 •   Msze Św. o godz. 08:00 i 18:00 z Nowenną.
 •   Zachęcamy do świętowania i powstrzymania się od prac niekoniecznych.
 • Na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zarządza:

„ Aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony”. Tego dnia po wszystkich Mszach Św. należy  odmówić również następującą modlitwę:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”.

Przewodniczący KEP zachęca wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

 •  Dekret Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce z 24 marca 2020 roku:
 • W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz Wskazaniami Prezydium KEP z dn. 21.03.2020 postanawiam:
  1. Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.
  2. Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa – takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. – mogą być celebrowane i transmitowane jedynie pod warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji (za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one sens jedynie w przekazie „na żywo”.
  3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
  4. W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w kościołach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec o godzinie 20.30 w kościołach powinni odmawiać wyłącznie duchowni, w grupie nie większej niż 5 osób. Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.
  5. Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.
  6. Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.
  7. Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wytycznych zawartych we Wskazaniach duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020 w punktach 8-13. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.
  8. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).
  9. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).
  10. W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.
  11. Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.
  12. Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.
  13. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
  14. Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje do odwołania.

  Powyższe zarządzenia proszę przyjąć w duchu troski o zdrowie zarówno wiernych świeckich, jak i duszpasterzy. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości szukając rozwiązań, które choć wydają się rygorystyczne, to jednak zapewnią nam bezpieczeństwo oraz pozwolą w przyszłości na swobodne sprawowanie posługi sakramentalnej.

  W tym bardzo trudnym czasie dziękuję wszystkim duchownym, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie dotychczasowych zarządzeń w duchu głębokiej wiary. Ogarniam moją modlitwą wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i innych służ podejmujących ofiarną walkę z pandemią.

  Z pasterskim błogosławieństwem

  † Andrzej Jeż
  BISKUP TARNOWSKI

 • Nota do dekretu Biskupa Tarnowskiego z 24 marca 2020 rokuW związku z zaleceniami KEP dla Kościoła w Polsce, Biskup Tarnowski w dniu dzisiejszym zatwierdził poniższe zalecenia uzupełniające Dekret z 24 marca 2020 roku:„Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. W obecnej sytuacji – odpowiadając na apel władz państwowych – raz jeszcze gorąco proszę wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach”.

3)  Czwartek – Dzień Modlitw za Więźniów.

 •   Msza Św. o godz. 07:00.

4)  Piątek – Msza Św. Wyp. Roczne o godz. 18:00.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Niedziela Synodalna.

2)  Msze Św. o godz. 08:00, 11:00 i 15:00 z odśpiewaniem Suplikacji.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Z soboty  28.III. na niedzielę 29.III. zmiana czasu na letni, z godz. 02:00 na 03:00, śpimy godzinę krócej.

2)  Przypominamy, że na każdej Mszy Św. w kościele może uczestniczyć 5 osób.

4)  Nie będzie Spowiedzi Wielkanocnej, dlatego zachęcamy do spowiedzi zgłaszając się wcześniej telefonicznie zgodnie z dekretem Bp Ordynariusza. Tel. 603 724 737.

5) Apel abp. Wacława Depo, metropolity Archidiecezji Częstochowskiej:
umieśćmy w oknach wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej !

Zachęcam wszystkich wiernych, by wzorem naszych przodków, w tych szczególnych dniach umieścić w oknach domów wizerunek Matki Najświętszej, zwłaszcza tak nam bliski i drogi wizerunek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, w której Bóg dał Narodowi Polskiemu przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławił niezwykłą czcią wiernych. Nie ma być on magicznym amuletem, ale świadectwem naszej wiary i modlitwy błagalnej za naszą Ojczyznę i wszystkie kraje objęte pandemią.

6)  W tym tygodniu Msze Św. w naszym kościele będzie odprawiał Ks. Marek Paździo z Jodłownika, serdecznie Go witamy i zachęcamy do zamawiania Mszy Św. w intencji obrony naszych Rodzin przed zarazą koronawirusa u Ks. Marka, ponieważ intencje mszalne w naszej prf. są zajęte do grudnia. Prosimy by zamawiający Msze Św. u Ks. Marka wzięli pod uwagę, że musi On dojechać z Jodłownika i wrócić.

7)  Zachęcamy do odprawiania w domu z rodziną Godzinek, uczestniczenia w transmisji Mszy Św., Różańca, Anioł Pański o godz. 12:00, Koronce o godz. 15:00, Nowennie w środę, Drodze Krzyżowej w piątek, Gorzkich Żalach w niedzielę, Rekolekcjach Wielkopostnych w internecie itp.

8)  Zachęcamy do naśladowania pięknej inicjatywy Rodzin naszej Prf., które wykonały na swoim terenie Drogę Krzyżową i odprawiają ją wspólnie w każdy piątek.

9)  Piękne Bóg zapłać Tomaszowi Lejkowskiemu  i Rodz. Kubas za rozpoczęcie budowy ogrodzenia naszego cmentarza. Bóg zapłać.

10)  Bardzo prosimy aby Dzieci z kl. III. z pomocą Rodziców przerobiły 2 katechezy tygodniowo, Młodzież kl. VII., 2 katechezy tygodniowo i 10 pytań z Katechizmu Bierzmowanych tygodniowo, Młodzież kl.VIII., 2 katechezy tygodniowo. Po powrocie do szkoły będzie to wszystko sprawdzone i ocenione. Szczęść Boże!

11)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz. Bogdan Szlechuber, Piotr Grucel, Robert Kozak, Joanna Składanowska.

12)   Zachęcamy do czytania w W. Poście prasy katolickiej, oraz oglądania jedynej w Polsce katolickiej telewizji „Trwam”, szczególnie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21:00 i słuchania katolickich rozgłośni radiowych „Radio Maryja”, „RDN N. Sącz” itp. Są do nabycia baranki wielkanocne i paschaliki, 5 zł. akcja Diec. Caritas jako pomoc w walce z koronawirusem, można nabyć domowe kropielniczki na wodę święconą, 10 zł.

 

 13) AKT  ZAWIERZENIA  ŚWIATA  MARYI  DZIŚ W FATIMIE
Wersja do odmówienia w Polsce po wieczornym nabożeństwie                różańcowym 25.III.20 r. o godz. 19:30.

 POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

 

 Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!

Kościół pielgrzymujący na ziemi,

Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,

spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia,
i błaga:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia

wspomagaj Twój Kościół,

bądź natchnieniem dla rządzących narodami,

wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,

wspieraj pokornych i uciśnionych,

uzdrawiaj chorych i grzeszników,

podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,

przywracaj wolność jeńcom i więźniom

i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!

Kościół pielgrzymujący na ziemi,

Twój lud żyjący w Polsce

widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.

Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,

jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,

wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,

pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,

umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności,

bądź światłem dla umierających,

powitaj umarłych w swoim Królestwie,

chroń nas od wszelkiego zła

i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!

Przez Serce Twej Matki,

której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,

narody Polski i tak wielu innych krajów,

które od wieków są Twoje,

prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie Twojego Kościoła.
Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu,
Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi
ukształtowanego w świetle Twojej paschy,
a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka
i droga prowadząca do Twego Serca.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,

Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.

Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,

przyjmij tych, którzy odchodzą,

dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,

odnów wszechświat i ludzkość. Amen.

OD POWIETRZA, GŁODU, OGNIA I WOJNY WYBAW NAS PANIE!

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

15.III.2020 r.

I. Dzisiaj:

1) Msze Św. o godz. 08:00, 11:00 i 14:30. Tylko 50 osób na każdej Mszy Św. w kościele.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Środa –  Msza Św. o godz. 17:00. Tylko 50 osób może uczestniczyć w kościele.

2)  Czwartek – Uroczystość Św. Józefa.

 •   Patron Kościoła Katolickiego.
 •   Patron wszystkich Mężczyzn.
 •   Msza Św. o godz. 17:00. Tylko 50 osób może uczestniczyć w kościele.

3)  Piątek – Msza Św. o godz. 17:00. Tylko 50 osób może uczestniczyć w kościele.

III. W przyszłą niedzielę:

3) Msze Św. o godz.08:00, 11:00 i 14:30. Tylko 50 osób na każdej Mszy Św. w kościele.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Zachęcamy do odprawiania w domu z rodziną Godzinek , Różańca, Koronki, Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali oraz Nowenny do MB Szykowskiej w środę.

2)  Zachęcamy do wpisywania swoich abstynenckich postanowień do Księgi Trzeźwości.

3)  Zachęcamy do zapisywania się na Pielgrzymkę do Sanktuarium MB Ostrobramskiej w Wilnie na Litwie (plakat)

4)  Próba śpiewających Pasję w piątek po nabożeństwie.

5)  Odbiór nowego dachu na naszym kościele – odwołany.

6)  Serdeczne Bóg zapłać Rodzicom i Młodzieży Bierzmowanej za ufundowanie z Dziećmi Pierwszokomunijnymi nowej wykładziny do naszego kościoła, złożono 2000 zł. Bóg zapłać!

7)  W związku z zaleceniami Ks. Bp Ordynariusza i dyspensą od niedzielnej Mszy Św., w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Prf. i odpowiadając na prośbę niektórych Parafian, wprowadzamy codzienną Wieczystą Adorację Najświętrzego Sakramentu od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-12:00 z możliwością Spowiedzi Św. w godz.10:00 – 10:30. Bardzo prosimy i liczymy na zrozumienie i pomoc Radnych Prf., których wyznaczamy do dyżuru w czasie adoracji i pilnowania by w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób:

 •   Poniedziałek – Rzeki, Lipińskie (Łukasz Drożdż)
 •   Wtorek – Szyk Centrum, Dolny Szyk (Maria Zając)
 •   Środa – Podkostrza (Marta Baniak)
 •   Czwartek – Działy (Bogumił Grzyb)
 •   Piątek – Zimna Woda (Kazimierz Jarosz)
 •   Sobota –  Barzyńskie, Bucówka (Zbigniew Mazur)

W razie jakichkolwiek przeszkód prosimy wyznaczonych Radnych o załatwienie sobie zastępstwa.

8)   Mamy nadzieję, że pobożność Parafii Szyk, wyrażająca się w modlitwach i nabożeństwach:

 •   Sprowadzenia z Fatimy Cudownej Figury MB i przyjęcia Jej w każdej Rodzinie naszej parafii,
 •   Podjęciu cotygodniowego odmawiania różańca w Rodzinie z okazji ofiarowania MB Fatimskiej złotego Różańca,
 •   Podejmowaniu każdego roku, 25.III. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w liczbie ok. 100 Parafian,
 •   Trwaniu w każdą środę na Nowennie przed Cudownym Obrazem MB Szykowskiej,
 •   Licznym udziale Parafian w nabożeństwach Fatimskich, w pierwsze soboty miesiąca od maja do października,
 •   Modlitwach Róż Różańcowych,

Wyprosi u Matki Bożej w obrazie Szykowskim i figurze Fatimskiej, łaskę ocalenia naszej Parafii od straszliwej zarazy koronawirusa!

9) Decyzją Episkopatu Polski od dziś 14.III. wszyscy kapłani i siostry zakonne, mają obowiązek o godz. 20:30, odmówić cząstkę różańca o ustanie epidemi i za osoby zarażone koronawirusem oraz za personel medyczny i o łaskę nawrócenia dla wszystkich. Do tej modlitwy mogą dołączyć się rodziny w swoich domach!

10) Dzisiaj 14.III. o godz.20:00 w TVP I i INFO, swoje orędzie do Polaków wygłosi Przewodniczący Episkopatu Polski Abp. Stanisław Gądecki.

11)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz. Ryszard Sewiło, Piotr Sewiło, Tadeusz Leśniak i Roman Tabor.

12)  Zachęcamy do czytania w W. Poście prasy katolickiej, oraz oglądania jedynej w Polsce katolickiej telewizji „Trwam”, szczególnie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21:00 i słuchania katolickich rozgłośni radiowych „Radio Maryja”, „RDN N. Sącz” itp.

 

Dekret Biskupa Tarnowskiego

po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

14 marca 2020 roku

 

 

W związku z decyzją o wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do Komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski oraz rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia:

 

 1. Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw (informacje o transmisjach Mszy świętych i nabożeństw zostały zamieszczone na stronie diecezji tarnowskiej). Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób.

 

 1. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

 

 1. W tej nadzwyczajnej sytuacji zobowiązuję, aby Komunię Świętą chorym zanosiły tylko osoby duchowne.

 

 1. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50). Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby osób zgromadzonych w kościele. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.

 

 1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

 

 1.  Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

 

 1. Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.

 

 1.  Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

 

 1. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

 

 1. Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał chorych sakramentami.

 

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach strać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów.

 

 

Wszystkich Diecezjan zapewniam o duchowej łączności oraz modlitwie w Waszej intencji

 

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 14 marca 2020 r.

 

 

INFORMACJE

do ogłoszeń parafialnych w sprawie transmisji Mszy Świętych

 

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

 

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

 

Msze Święte transmitowane w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz

W niedziele

9.00 i 10.30 z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie

18:00 z Bazyliki św. Mikołaja w Bochni.

W dni powszednie

poniedziałek – piątek godz. 18.00 Kościół św. Maksymiliana w Tarnowie

sobota 06.30 – Sanktuarium BM Szkaplerznej w Tarnowie

 

 

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY OWOCNEGO PRZEŻYWANIA WIELKIEGO POSTU!

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

08.III.2020 r.

I. Dzisiaj:

1)  Dzień Kobiet. Modlimy się za nasze żyjące i zmarłe Mamusie, Babcie i Siostry oraz za wszystkie Kobiety.

2)  Po prymarii Droga Krzyżowa dla Przeszkodzonych w piątek, prowadzi Rada Prf.

3)  Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy.

4)  Składamy ofiary do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny.

5)  Po sumie zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

6)  Gorzkie Żale i Msza Św. o godz. 14:30. Składamy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

7)  Po Gorzkich Żalach ucałowanie Relikwi Krzyża Św.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Wtorek – Udzielenie Sakramentu Bierzmowania przez Bp Leszka Leszkiewicza Młodzieży kl.VIII. w Jodłowniku o godz. 15:00.

2)  Środa –  Różaniec Fatimski o godz. 16:30

 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 17:00.
 •  Dzień Modlitwy i Postu za Chorych na Koronawirusa oraz o uwolnienie Polski od tej zarazy!

3)  Piątek – VII Rocznica wyboru Papieża Franciszka.

 •   Msza Św. Wyp. Roczne i Droga Krzyżowa o godz. 17:00.
 •   Zapraszamy Uczniów kl. VII. SP Szyk. z Rodz. i prosimy o poprowadzenie Nabożeństwa i Drogi Krzyżowej.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Po prymarii Droga Krzyżowa dla Przeszkodzonych w piątek, prowadzi Rada Prf.

2)  Różaniec przed sumą prowadzi I RM.

3)  Gorzkie Żale i Msza Św. o godz. 14:30. Składamy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

4)  Po Gorzkich Żalach ucałowanie Krzyża poświęconego na Kalwarii.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Zachęcamy do udziału w W. Poście w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, za które możemy zyskać odpust zupełny, oraz częściej w codziennej  Mszy Św., szczególnie w Nowennie do MB Szykowskiej w środę z napisanymi podziękowaniami i prośbami.

2)  Na bocznym ołtarzu Św. Antoniego jest wyłożona Księga Trzeźwości do której można wpisywać swoje abstynenckie postanowienia na W. Post.

3)  Zapisy na Pielgrzymkę do Sanktuarium MB Ostrobramskiej w Wilnie na Litwie w Kancelarii Prf. do 10.III.2020r. (plakat)

4)  Próba Kandydatów do Sakr. Bierzmowania w poniedziałek 09.III. o godz. 16:00 w Jodłowniku.

5)  Spotkanie PZS w czwartek  12.III. o godz. 19:30.

6)  Próba śpiewających Pasję w piątek 13.III. o godz. 18:30.

7)  W sobotę 14.III. o godz. 08:00 wyjazd DSM do N. Sącza, są jeszcze wolne miejsca i LSO na Rejonowy Dzień Skupienia do Limanowej o godz. 09:00 z parkingu przy Kościele, zapisy do wtorku w zakrystii, koszt 5 zł. zgody Rodz.

8)  Odbiór nowego dachu na naszym kościele w poniedziałek 16.III. o godz. 09:30. Zapraszamy Radę Prf., Szafarzy Komunii Św., Kościelnego, Ceremoniarzy i P. Sołtysa, prosimy o potwierdzenie obecności do środy 11.III. ponieważ będzie obiad.

9) Starosta Limanowski prosi o zapoznanie się z zasadami uniknięcia zarażenia się koronawirusem.(plakat)

10)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na Kościół. Na sobotę prosimy Rodz. Krzysztof Natanek, Adam Sewiło, Marek Sewiło i Jan Sewiło.

11) Zachęcamy do czytania w W. Poście prasy katolickiej, oraz oglądania jedynej w Polsce katolickiej telewizji „Trwam”, szczególnie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21:00 i słuchania katolickich rozgłośni radiowych „Radio Maryja”, „RDN N. Sącz” itp

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY OWOCNEGO PRZEŻYWANIA WIELKIEGO POSTU!

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

01.III.2020 r.

I. Dzisiaj:

1)  I niedziela marca-adoracyjna.

2)  Po prymarii Droga Krzyżowa dla Przeszkodzonych w piątek, prowadzi Rada Prf.

3)  Po sumie zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

4)  Gorzkie Żale i Msza Św. o godz. 14:30. Składamy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

5)  Po Gorzkich Żalach posypanie popiołem Przeszkodzonych w Środę Popielcową i ucałowanie Relikwii Krzyża Św.

6)  Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych”, modlimy się o odkłamywanie naszej historii!

7)  Składamy ofiary w kopertach dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

8)  Ofiary na tacę przeznaczone są na Kurię i Diec. Tarnowską.

9)  Zapraszamy Małżonków naszej prf. na spotkanie Domowego Kościoła w Domu Prf. o godz. 17:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Środa –  Święto Św. Kazimierza, Królewicza.

 •   Różaniec Fatimski o godz. 16:30
 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 17:00.
 •   Spowiedź dla Dzieci i Młodzieży przed I piątkiem o godz. 16:00.
 •   Wszystkim Solenizantom życzymy bł. Bożego i zapraszamy na Eucharystię w dniu imienin.

2)  Czwartek – I miesiąca marca. Msza Św. o godz. 07:00.

 •  Modlimy się za kapłanów i o nowe powołania do Służby Bożej, szczególnie z naszej prf.
 •   Rocznica podpisania przez Józefa Stalina rozkazu wymordowania 24 tyś. Oficerów Polskich w Katyniu.

3)  Piątek – I miesiąca marca.

 •  Msze Św. o NSPJ o godz. 07:00 i 17:00 z Drogą Krzyżową.
 •   Na godz. 17:00 zapraszamy Kandydatów do Sakr. Bierzmowania z kl. VIII z Rodz. i prosimy o poprowadzenie Nabożeństwa i Drogi Krzyżowej.
 •  Spowiedź dla Starszych przed nabożeństwami.

4)  Sobota – I miesiąca marca.

 •   Msze Św. o NSNMP o godz. 07:00 i 17:00 z Różańcem Fatimskim.
 •   Różaniec Fatimski prowadzi XI RM.
 •   Zapraszamy na wieczorne nabożeństwo Dzieci Pierwszokomunijne z Rodz.
 •  Spowiedź Kandydatów do Sakr. Bierzmowania ich Rodz. i Świadków o godz.16:00.
 •   Zachęcamy wszystkich Parafian do praktykowania nabożeństw I Sobót Miesiąca, o które prosiła w Fatimie Matka Boża.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Dzień Kobiet. Modlimy się za nasze żyjące i zmarłe Mamusie, Babcie i Siostry oraz za wszystkie Kobiety.

2)  Po prymarii Droga Krzyżowa dla Przeszkodzonych w piątek, prowadzi Rada Prf.

3)  Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy.

4)  Składamy ofiary do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny.

5)  Po sumie zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

6)  Różaniec przed sumą prowadzi II RMis.

7)  Gorzkie Żale i Msza Św. o godz. 14:30. Składamy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

8)  Po Gorzkich Żalach ucałowanie Relikwii Krzyża Św.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Zachęcamy do udziału w W. Poście w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, za które możemy zyskać odpust zupełny, oraz częściej w tygodniowej Mszy Św., Nowennie do MB Szykowskiej w środę z napisanymi podziękowaniami i prośbami.

2) W tym roku Kazania Pasyjne na Gorzkich Żalach wygłosi, ks. dr Marek Krupa, Proboszcz w Skrzydlnej.

3)  Na bocznym ołtarzu Św. Antoniego wyłożona jest Księga Trzeźwości do której można wpisywać swoje abstynenckie postanowienia na W. Post.

4) Pogrzeb śp. Jacka Nowaka, odbędzie się w poniedziałek 02.III.20 r. o godz.14:00, pół godz. wcześniej różaniec za Zmarłego. „Wieczne odpoczywanie….”

5)  Bóg zapłać P. Marcinowi Organiście za umieszczenie naszej strony prf. na Facebooku, co ułatwi  korzystanie z naszej str.

6)  Zapisy na Pielgrzymkę do Sanktuarium MB Ostrobramskiej w Wilnie na Litwie w Kancelarii Prf. do 10.III.2020r. (plakat)

7)  Ks. Bp Leszek Leszkiewicz udzieli Sakramentu Bierzmowania Młodzieży z kl. VIII, 10.III.2020 r.  o godz. 15:00 w Jodłowniku, natomiast 09.III. o godz. 16:00 w Jodłowniku odbędzie się próba.

8)  Piękne Bóg zapłać Rodzicom Uczniów kl. VIII za pomoc w opiece w czasie Rekolekcji w Domu Rekolekcyjnym na Śnieżnicy, a szczególnie Parafianom Ceremoniarzowi Wojtkowi Zającowi i Wojownikowi Maryi Michałowi Kołodziejczykowi. Wielkie Bóg zapłać!

9)  Bóg zapłać O. Sylwestrowi Cystersowi ze Szczyrzyca za pomoc duszpasterską w naszej parafii w czasie rekolekcji Kandydatów do Sakr. Bierzmowania z kl. VIII.

10)  Piękne Bóg zapłać P. Wójtowi za bezinteresowne udostępnienie Gminnego Autobusu na dowiezienie i przywiezienie Młodzieży z rekolekcji. Bóg zapłać!

11) Próba Śpiewających Pasję w piątek,06.III. po Drodze Krzyżowej w Domu Prf.

12)  Zachęcamy w W. Poście do obejrzenia w kinach filmu o I piątkach miesiąca i Św. Małgorzacie Alacoque  pt. „Najświętsze Serce”.

13) Dyrektor SP Szyk. ogłasza zapisy na rok szkolny 2020/21 do Klasy I i Oddziału Przedszkolnego, dla Dzieci roczników: 2013,2014,2015, 2016, 2017, które odbędą się od 03-05.III.2020r. w godz. 13:30-16:00.

14) Zapisy DSM na wyjazd do N. Sącza z DSM z N. Rybia w sobotę 14.III. o godz. 08:00 z N. Rybia, w zakrystii do soboty 07.III., koszt 30 zł. zgody Rodz., w programie Koronka do Bożego Miłosierdzia przed Cudownym Obrazem Jezusa Przemienionego w Bazylice Sądeckiej, zwiedzanie muzeum, zabawa w „Laser Szot”, obejrzenie filmu w kinie pt. ” Najświętrze Serce Jezusa” oraz posiłek w „McDonald’S”. Zachęcamy Dziewczynki z DSM.

15) Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz. Wiesław Nowak, Kazimierz Natanek, Józef Kruczek i Agnieszka Natkowska.

16)  Zachęcamy do czytania w W. Poście prasy katolickiej, oraz oglądania jedynej w Polsce katolickiej telewizji „Trwam”, szczególnie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21:00 i słuchania katolickich rozgłośni radiowych „Radio Maryja”, „RDN N. Sącz” itp., są baranki wielkanocne i paschaliki, ofiara 5 zł., jest to akcja diec. caritas.

 

 

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY OWOCNEGO PRZEŻYWANIA WIELKIEGO POSTU!

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

23.II.2020r.

I. Dzisiaj:

1)  Niedziela Chrzcielna.

2)  Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Księga Trzeźwości jest wyłożona na ołtarzu Św. Antoniego. Zachęcamy do wpisywania swoich postanowień na Wielki Post.

3)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Wtorek- Kończy się Okres Zwykły i rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu Nabożeństwem Czterdziestogodzinnym .

Msza Św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją o godz. 07:00.

–      07:00-8:00- Rzeki,

–      08:00-09:00- Lipińskie,

–      09:00-10:00- Zimna Woda,

–      10:00-11:00-  Szyk Dolny,

–      11:00-12:00- Szyk Centrum,

–      12:00-13:00- Dzieci SP Szyk,

–      13:00-14:00- Działy,

–      14:00-15:00-  Podkostrza,

–      15:00-16:00- Barzyńskie-Bucówka,

–      16:00-17:00- Młodzież i Przeszkodzeni.

 •   Zakończenie Mszą Św. o godz. 17:00. Prosimy o przygotowanie adoracji z chwilą ciszy na osobistą adoracje i zrobienie wielkopostnych postanowień.
 •   Materiały do adoracji są wyłożone na ołtarzu Św. Wawrzyńca.
 •   Spowiedź przed Środą Popielcową i W. Postem przed nabożeństwami.

2)  Środa –  Popielec.

 •   Msze Św. o godz. 7:00 i 17:00 z posypaniem poświęconym popiołem na znak pokuty.
 •   Różaniec Fatimski o godz. 16:30
 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 17:00.
 •   Składka na Caritas Diec. Tarnowskiej jako jałmużna wielkopostna.
 •   Obowiązuje post ścisły, trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jeden do syta oraz abstynencja od pokarmów mięsnych.
 •   Rozpoczynamy Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.

3)  Piątek – Msza Św. Wyp. Roczne i Droga Krzyżowa o godz. 17:00.

 •   Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  I niedziela marca-adoracyjna.

2)  I niedziela Wielkiego Postu.

3)  Po prymarii Droga Krzyżowa dla Przeszkodzonych w piątek, prowadzi Rada Prf.

4)  Po sumie zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

5)  Różaniec przed sumą prowadzi V RO.

6)  Gorzkie Żale i Msza Św. o godz. 14:30.

7)  Składamy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

8)  Po Gorzkich Żalach posypanie głów popiołem przeszkodzonym w Środę Popielcową.

9)  Zakończenie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.

10)  Zakończenie Kwartalnych Dni Modlitw o Ducha Pokuty.

11)  Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych”

12)  Ofiary na tacę przeznaczone na Kurię Diec. w Tarnowie.

13)  Składamy ofiary w kopertach na ogrodzenie naszego cmentarza.

IV.  Ogłoszenia Różne:

Intencja papieska na marzec: „Aby Kościół w Chinach cieszył się wolnością i trwał w wierności Ewangelii oraz wzrastał w jedności”

1)  Za pobożny udział w Drodze Krzyżowej w Kościele możemy zyskać odpust zupełny a za pobożny udział we wszystkich Gorzkich Żalach w kościele również możemy zyskać odpust zupełny.

2)  Na bocznym ołtarzu Św. Antoniego wyłożona jest Księga Trzeźwości do której można wpisywać swoje abstynenckie postanowienia na W. Post.

3)  Bóg zapłać II RM i Uczniom kl. VIII  SP Szyk za opiekę nad Grobem Kanonika i Pomnikiem Niepodległościowym, na marzec prosimy III RM i kl. VII SP Szyk.

4)  Bóg zapłać wszystkim Rodzinom i Darczyńcom za ofiary złożone w kopertach w lutym na ogrodzenie naszego cmentarza.

5)  Zapisy na Pielgrzymkę do Sanktuarium MB Ostrobramskiej w Wilnie na Litwie w Kancelarii Prf. do 10.III.2020r. (plakat)

6)  Caritas Diec. Tarnowskiej prosi o przekazanie 1 % podatku (plakat i ulotki)

7)  Zachęcamy DSM na wycieczkę do Nowego Sącza z DSM z Nowego Rybia. Wjazd z parkingu przy kościele 14.III o godz. 08:30, koszt 50 zł. Zapisy u opiekunki Oli Zając. Szczegóły wycieczki za tydzień.

8)  W przyszłą niedzielę 01.III. na Mszach Św. o godz. 8:00 i 11:00 Animatorzy Domowego Kościoła z Limanowej będą zachęcać do włączenia się do tego Katolickiego Stowarzyszenia. Spotkanie wszystkich chętnych Rodzin 01.III. w Domu Prf. o godz. 17:00.

9)  ZS Szczyrzyc zachęca do zapisywania się przez młodzież do Technikum Gastronomicznego i Wielo-zawodowej Szkoły I stopnia na rok 2020/2021.

10)  Piękne Bóg zapłać Dzieciom Pierwszokomunijnym z kl. III i Bierzmowanym z kl. VIII oraz Rodzinom indywidualnym za ufundowanie do naszego kościoła nowej wykładziny posadzkowej. Szczegółowe podziękowania skieruję w późniejszym terminie.

11)  Zachęcamy w W. Poście od 28.II do obejrzenia w Kinach filmu o Najświętszym Sercu Pana Jezusa pt. „ Najświętsze Serce” w 100 Rocznicę kanonizacji Św. Małgorzaty Alacoque, Apostołki I piątków miesiąca. W 1920r. Polska została zawierzona na Jasnej Górze NSPJ.

12)  Bóg zapłać za posprzątanie i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz. Marcin Cichoń, Bogdan Świątko, Józef Drożdż i Bronisław Drożdż

13)   Zachęcamy do czytania w W. Poście prasy katolickiej, oraz oglądania TV Trwam i słuchania katolickich rozgłośni radiowych „Radio Maryja”, „RDN N. Sącz” itp.

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY GŁĘBOKIEGO I OWOCNEGO PRZEŻYWANIA WIELKIEGO POSTU!

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

16.II.2020 r.

I. Dzisiaj:

1)  Ofiara na tacę przeznaczona jest na WSD w Tarnowie.

2)  XII Rocznica Święceń Bp Wiesława Lechowicza.

3)  Dominik Kubas i Zespół na Mszy Św. o godz. 15:00 wykonają oprawę muzyczną i zbiorą ofiary do puszek na operację Marysi w USA.

4)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Środa – Różaniec Fatimski o godz. 16:30.

 •  Nowenna i Msza Św. o godz. 17:00.

2)  Czwartek – Tłusty czwartek przed Popielcem.

 •  Msza Św. o godz. 07:00.

2)  Piątek – Msza Św. Wyp. Roczne i Koronka o godz. 17:00.

3)  Sobota – Święto Katedry Św. Piotra, Ap.

 • Za nawiedzenie dowolnego Kościoła Katedralnego można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.

III. W przyszłą niedzielę:

2)  Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi II RMis.

4)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Caritas Diec. Tarnowskiej prosi o przekazanie 1 % podatku. KRS 0000211791.

2)  Rekolekcje dla Mężczyzn „Chłopy do Roboty” 28.II- 01.III.2020r. w Domu Seminaryjnym w Błoniu k. Tarnowa. Zaproszeni są Mężczyźni stanu wolnego, od 16 roku życia (plakat)

3)  Zapisy na Pielgrzymkę do Sanktuarium MB Ostrobramskiej w Wilnie na Litwie w Kancelarii Prf. do 10.III.2020 r. (plakat)

4)  Piękne Bóg zapłać Michałowi Kołodziejczykowi i Sylwestrowi Smoleniowi za ufundowanie i zamontowanie oświetlenia w przedsionku kościoła i gablocie z czujnikami zmierzchu.

5) W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności + Piotr Sewiło. „Wieczne odpoczywanie…”

6) Dekanalne Spotkanie Młodzieży w Skrzydlnej 21.II. piątek o godz. 19:00. Zachęcamy Młodzież naszej parafii do udziału.

7) Zachęcamy Młodzież do udziału w Diecezjalnych Warsztatach Muzycznych, 22 – 23.II. w Szkole Podstawowej w Pilźnie k. Dębicy. Koszt 50 zł.(plakat)

8) Bardzo dziękuję Katolickiej Wspólnocie ” Wojownicy Maryi ” za poprowadzenie w naszym kościele w czwartek 13.II. o północy, adoracji P. Jezusa w Najświętrzym Sakramencie. Bóg zapłać i zapraszamy ponownie!!

9)  Bóg zapłać za posprzątanie Kościoła i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz. Henryk Świerczek, Mateusz Słowikowski, Jan Młynarczyk i Zdzisław Cichoń.

10)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która umacnia nas w wierze.

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH W NADCHODZĄCYM TYGODNIU!

…………………………………………………………………………………………………

V NIEDZIELA ZWYKŁA

09.II.2020 r.

I. Dzisiaj:

1)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

2)  Różaniec przed sumą prowadzi XI RM.

3)  Ofiary na tacę przeznaczone na Kurię Diec. w Tarnowie.

4)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Poniedziałek – Wsp. Św. Scholastyki, dziew.

 •   Msza Św. o godz. 07:00.

2)  Wtorek – Wsp. NMP z Lourdes.

 •   Światowy Dzień Chorego pod hasłem „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię”.
 •   Msza Św. za wszystkich Chorych naszej parafii o godz. 17:00 z Sakramentem Namaszczenia Chorych i błogosławieństwem Lourdzkim.
 •   Zapraszamy wszystkich Chorych. Spowiedź Chorych od godz. 16:30.
 •   Zachęcamy wszystkich Obłożnie Chorych do przyjęcia Komunii Św. w tym dniu. Prosimy aby Rodziny zgłaszały swoich Chorych do Szafarzy Komunii Św.

3)  Środa – Różaniec Fatimski o godz. 16:30

 1.  Nowenna i Msza Św. o godz. 17:00.
 2.   Zachęcamy do składania pisemnych podziękowań i próśb do Cudownej MB Szykowskiej.
 3.   Zapraszamy Młodzież kl. VII SP Szyk. z Rodz. i prosimy o poprowadzenie Różańca i Nabożeństwa.

4)  Czwartek – Ostatni czwartek przed „Tłustym Czwartkiem”, w naszym kościele, Katolickie Stowarzyszenie ” Wojownicy Maryi „, odprawi nocną adorację P. Jezusa w Najświętrzym Sakramencie od godz.23:00 – 24:00, jako towarzyszenie P.Jezusowi, który po Ostatniej Wieczerzy w W.Czwartek, pocił się krwawym potem w Ogrodzie Getsemani, gotując się na mękę krzyżową za nasze grzechy!

5)  Piątek – Święto ŚŚw. Cyryla i Metodego, Patronów Europy.

 •   Msza Św. Wyp. Roczne i Koronka o godz. 17:00.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Różaniec przed sumą prowadzi I RMis.

2)  Ofiara na tacę przeznaczona jest na WSD w Tarnowie.

3) Dominik Kubas i jego Zespół wykonają oprawę muzyczną w czasie Mszy Św. o godz.15:00 i będą zbierać ofiary do puszek na operację Marysi w Stanach Zjednoczonych!

4)  XII Rocznica Święceń Bp Wiesława Lechowicza.

5)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Caritas Diec. Tarnowskiej prosi o przekazanie 1 % podatku. KRS 0000211791.

2)  Kustosz Sanktuarium MB Bolesnej w Limanowej, zaprasza Wszystkich Chorych na Mszę Św. 11.II.2020r., we wtorek na godz. 09:30.

3)  Nasza Prf. została od stycznia 2020 roku zobowiązana przez Ks. Bp Ordynariusza Andrzeja Jerza do składania ofiar w I niedzielę miesiąca na Kurię i Diec. Tarnowską. Byliśmy zwolnieni z tych ofiar przez 10 lat, za co Ks. Bp Ordynariuszowi serdecznie dziękujemy.

4)  Zachęcamy wszystkich Parafian do udziału w spotkaniu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach z Abby Johnson bohaterką filmu „Nieplanowane”, która dokonała ok. 50 tyś. aborcji na dzieciach nienarodzonych i nawróciła się. Spotkanie odbędzie się w środę 12.II.2020 r. o godz. 17:15 (plakat)

5)  Rekolekcje dla Mężczyzn „Chłopy do Roboty” 28.II- 01.III.2020 r. w Domu Seminaryjnym w Błoniu k. Tarnowa. Zaproszeni są Mężczyźni od 16 roku życia (plakat)

6)  Spotkanie PZS, czwartek o godz. 19:30.

7)  Krajowy Duszpasterz Chorych z okazji Światowego Dnia Chorego 11.II. składa Wszystkim Chorym naszej prf. serdeczne życzenia zdrowia i opieki MB z Lourdes Uzdrowicielki Chorych oraz przekazuje wszystkim Chorym egzemplarz czasopisma „Apostolstwo Chorych” i prosi Chorych z naszej prf. o włączenie się do tego dzieła. Szafarze Komunii Św. będą wszystkim Chorym przekazywać to czasopismo.

8)  Wyjazd na lodowisko do Rabki w sobotę 15.II.2020 r. o godz. 08:00 z parkingu przy Kościele, DSM, LSO, KSM, Caritas -5 zł., pozostali 25 zł. Zapisy do środy w zakrystii, zgody Rodziców. Prosimy o zgłaszanie się Opiekunów: Nauczycieli, Rodziców i członków Caritas Prf.

9)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz. Marek Gabryś, Andrzej Kruczek, Józef Wiewiórka i Robert Smoter.

10)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która umacnia nas w wierze, foldery gratis.

11)  Zbiórki.

 •   Aspiranci w sobotę o godz. 08:00.
 •   Ministranci i Lektorzy w sobotę o godz. 09:30.

 

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH W NADCHODZĄCYM TYGODNIU!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

02.II.2020 r.

I. Dzisiaj:

1)  I niedziela miesiąca lutego.

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

3)  Składamy ofiary dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

4)  Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

5)  Ofiary na tacę przeznaczone są na Zakony Klauzurowe Diec. Tarnowskiej.

6)  Po nabożeństwach poświęcenie gromnic.

7)  45 Rocznica Święceń Bp Wł. Bobowskiego.

8)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia:

1)  Poniedziałek – Wsp. Św. Błażeja, bp i m.

 •   Msza Św. o godz. 07:00.
 •   Błogosławieństwo gardła.

2)  Środa – Wsp. Św. Agaty, dziew. i m.

 •   Różaniec Fatimski o godz. 16:30
 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 17:00.
 •   Błogosławieństwo chleba, wody i soli.
 •   Zapraszamy Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z kl.VIII z Rodz. i prosimy o poprowadzenie Różańca i Nabożeństwa.
 •   Spowiedź przed I piątkiem dla Dzieci i Młodzieży o godz. 16:00.

3)  Czwartek – Wsp. ŚŚw. Pawła Kapłana i Towarzyszy, m. japońskich.

 •   I Czwartek lutego.
 •   Modlimy się za Kapłanów i o nowe powołania do Służby Bożej.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.
 •   IV Rocznica Święceń Biskupich Ks. Leszka Leszkiewicza.

4)  Piątek – I miesiąca lutego.

 •   Msze Św. o NSPJ  o godz. 07:00 i 17:00 z Wyp. Rocznymi.
 •   Modlimy się za misjonarzy i składamy ofiary na Misje Św.
 •   Spowiedź dla Starszych przed Nabożeństwami.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

2)  Różaniec przed sumą prowadzi XI RM.

3)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Caritas Diec. Tarnowskiej prosi o przekazanie 1 % podatku. KRS 0000211791.

2)  Szkolne Koło Caritas gorąco dziękuje wszystkim Parafianom za złożone ofiary podczas akcji „Razem dla Marysi”. Zebrano 7202 zł. i 81 gr. oraz 100 koron norweskich, pieniądze zostały przekazane na Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej.

3) Pogrzeb Śp. Zofii Połomskiej w poniedziałek o godz. 12:00, pół godziny wcześniej różaniec za Zmarłą. ” Wieczne odpoczywanie…”

4)  P. Wójt informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy wykorzystywany w rolnictwie, można składać od  03 – 29. II. 20 r. w Urzędzie Gminy Jodłownik, pokój nr 26.

5)  Wyjazd na lodowisko do Rabki będzie w czwartek 06.II. o godz. 08:00 z parkingu przy kościele, DSM, LSO, KSM i Caritas płacą po 5 zł. pozostali 25 zł. Zapisy do środy oraz zgody Rodz. Prosimy o zgłaszanie się Opiekunów z Caritas, Nauczycieli i Rodziców do wieczora w niedzielę.

6)  Bóg zapłać Wszystkim którzy pomagali rozebrać Szopkę i Bożonarodzeniową Dekorację.

7)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz. Lucyna Piastusińska, Mariusz Kasak, Paulina Janecka, Andrzej Zając i Jan Adamczyk.

8)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która umacnia nas w wierze, ulotki gratis i gromnice 8 zł.

9)  Zbiórka Aspirantów w sobotę o godz. 09:00.

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH W NOWYM ROKU!

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III NIEDZIELA ZWYKŁA

26.I.2020 r.

I. Dzisiaj:

1)  I niedziela Bożego Słowa.

2)  Niedziela Synodalna.

3)  Światowy Dzień Chorych na Trąd.

4)  Dzień Islamu w Kościele w Polsce.

5)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

6)  Caritas Szkolna zbiera ofiary do puszek na operację dla Marysi z Raciechowic.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Poniedziałek – Międzynarodowy Dzień Ofiar Holocaustu.

 •   Msza Św. o godz. 07:00.
 •   Modlimy się za pomordowanych Żydów.

2)  Wtorek – Wsp. Św. Tomasza z Akwinu, kapł. i dr Kościoła.

 •   Największy uczony wśród Świętych i największy Święty wśród uczonych.

3)  Środa – Święto Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie.

 •   Matka wszystkich kościołów Diec. Tarnowskiej.
 •   Różaniec Fatimski o godz. 16:30.
 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 17:00.
 •  Za nawiedzenie Katedry w Tarnowie i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” można zyskać odpust zupełny.

4)  Piątek – Wsp. Św. Jana Bosko, kapł.

 •   Msza Św., Wyp. Roczne i Koronka  o godz. 17:00.

5)  Sobota – I miesiąca lutego.

 •  Msze Św. o NSNMP o godz. 07:00 i 17:00 z Różańcem Fatimskim.
 •   Różaniec Fatimski prowadzi X RM.
 •   Walne Zebranie Strażaków OSP Szyk w Remizie o godz. 17:00.
 •  Prosimy DSM, Kandydatów do Sakr. Bierzmowania i Pomagających o rozebranie Szopki i Bożonarodzeniowej Dekoracji.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej.

2)  I niedziela miesiąca lutego.

3)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

4)  Składamy ofiary dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

5)  Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

6)  Ofiary na tacę przeznaczone są na Zakony Klauzurowe Diec. Tarnowskiej.

7)  Po nabożeństwach poświęcenie gromnic.

8)  Różaniec przed sumą prowadzi IV RO.

9)  Na sumę zapraszamy Dzieci Pierwszokomunijne z Rodz.

10) 45 Rocznica Święceń Bp Wł. Bobowskiego.

11)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

Intencja papieska na luty: „Aby krzyk Braci Emigrantów, którzy stali się ofiarami handlarzy ludźmi, był słyszany i by znaleźli pomoc i ratunek”

1)  Dziękujemy I RM i Uczniom kl. VII SP Szyk. za opiekę nad Grobem Ks. Kanonika i Pomnikiem Niepodległościowym, na luty prosimy II RM i Uczniów kl. VIII SP Szyk.

2)  Bóg zapłać wszystkim Rodzinom, Parafianom i Darczyńcom za ofiary w kopertach, złożone w styczniu na ogrodzenie naszego cmentarza.

3) W przyszłą niedzielę 02.II. odbędzie się spotkanie w Domu Prf. o godz. 17:00 z Animatorami Domowego Kościoła z Limanowej, bardzo serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkie Małżeństwa naszej parafii, które pragną pogłębić swoją więź z Jezusem, chronić rodzinę przed demoralizacją i w wierze katolickiej oraz chrześcijańskiej wychowywać swoje dzieci!

4)  Caritas Diec. Tarnowskiej prosi o przekazanie 1 % podatku. KRS 0000211791.

5)  Przypominamy, że przyjmując Komunię Św. w postawie stojącej należy wcześniej przyklęknąć, natomiast w dni powszednie można uklęknąć na stopniu przed ołtarzem.

6)  Zgodnie z prośbą Biskupa, można zapisywać się na pielgrzymkę do Rzymu na 100 lecie Urodzin Św. Jana Pawła II w Diecezjalnym Biurze Pielgrzymkowym ITER, Tarnów ul. Urszulańska 9, tel. 736 622 333, email:  pielgrzymki@ddp-iter.pl

7)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz. Daniel Kurek, Edyta Czepiel, Kinga Kęska i Kazimierz Piasecki.

8)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która umacnia nas w wierze, ulotki gratis i gromnice 8 zł.

9)  Zbiórka Aspirantów w sobotę o godz. 09:00.

 

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH W NOWYM ROKU!

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II NIEDZIELA ZWYKŁA

19.I.2020 r.

I. Dzisiaj:

1)  Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

2)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Wtorek – Wsp. Św. Agnieszki, dziew. i m.

 •   Solenizantkom życzymy obfitości łask Bożych i zapraszamy na Mszę Św. o godz. 07:00.
 •   Dzień Babci.
 •  Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Rada Rodziców zapraszają Wszystkie nasze Babcie i Dziadków na wspólne spotkanie przy kawie, oglądanie Jasełek i wspólne kolędowanie w Remizie o godz. 13:00.

2)  Środa – Dzień Dziadka.

 •   Różaniec Fatimski o godz. 16:30
 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 17:00.

3)  Piątek – Wsp. Św. Franciszka Salezego, bp i dr Kościoła.

 •   Msza Św., Wyp. Roczne i Koronka  o godz. 17:00.
 •   Zachęcamy w każdy piątek do modlitwy za swoich Bliskich Zmarłych w czasie Wyp. Rocznych, które są w gablocie i na stronie prf.  i prosimy o ich sprawdzenie.

4)  Sobota – Święto Nawrócenia Św. Pawła, Ap.

 •   VI Rocznica Święceń Bp. St. Salaterskiego, Sufragana Diec. Tarnowskiej, wypraszajmy dla Niego potrzebne łaski.

III. W przyszłą niedzielę:

1) I Niedziela Bożego Słowa.

2)  Niedziela Synodalna.

3) Światowy Dzień Chorych na Trąd.

4)  Dzień Islamu w Kościele w Polsce.

5)  Różaniec przed sumą prowadzi X RM.

6)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Caritas Diec. Tarnowskiej prosi o przekazanie 1 % podatku.

2)  Piękne Bóg zapłać Rodzicom i Dzieciom, którzy przed szkołą lub po szkole nawiedzają P. Jezusa i Matkę Bożą w kościele.

3)  Caritas Szkolna w przyszłą niedzielę 26.I. będzie zbierać ofiary do puszek na kosztowną operację w USA, 8 mln. zł. dla rocznej Marysi z Raciechowic.(plakat)

4)  Zarząd OSP Szyk. informuje że dnia 01.II.20 r. w Remizie o godz. 17:00, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Strażaków.

5)  Zgodnie z prośbą Biskupa, można zapisywać się na pielgrzymkę do Rzymu na 100 lecie Urodzin Św. Jana Pawła II, w Diecezjalnym Biurze Pielgrzymkowym ITER, Tarnów ul. Urszulańska 9, tel. 736 622 333, email: pielgrzymka@ddp-iter.pl

6) Bardzo prosimy Męszczyzn, którzy śpiewali w Chórze za poprzedniego Organisty zanim P. Marcin został zatrudniony aby przyszli w sobotę 25.I. na godz. 19:00. na próbę Chóru, będą ćwiczone pieśni na Wielkanoc, które już były śpiewane za poprzedniego Organisty!

7)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz. Andrzej Kruczek, Władysław Biros, Angelika Andronik i Michalina Natanek.

8)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która umacnia nas w wierze.

 

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH W NOWYM ROKU!

 

 

WYPOMINKI ROCZNE 2020     I

 

Tadeusz Genowefa Wypasek. Józef Bronisława Anna Lizak. Józef Waleria Tokarska. Jan Zbigniew Rojek. Stanisław Karolina Połomska. Janina Czech. Magdalena Lizak. Jan Kazimierz Katarzyna Biros. Jan Szumański. Tadeusz Słowikowski. Józefa Jarosz. Julia Adolf Piwowarczyk. Jan Szumański. Bronisław Ewa Skiba. Jan Sewiło. Maria Wiktoria Antoni Lizak. Ludwika Stanisław Lizak. Emilia Wincenty Limanówka. Józefa Pokracka. Teresa Aniela Kosmal. Aleksander Czuper. Genowefa Eugeniusz Kapera. Maria Józef Morzywołek. Zofia Zając. Stanisław Satoła. Janina Ludwika Franciszek Adaś Ryszard Kubas. Aniela Jakub Katarzyna Józef Drożdż. Zofia Józef Jan Sewiło. Józef Piwko. Stefania Stanisław Dyrlik i Rodzice. Grażyna Teresa Irena Maria Bolesław Lejkowski. Filomena Jachym. Julia Franciszek Janina Sutor. Maria Jan Kapera. Agata Florian Jan Słowikowski. Barbara Władysław Barbara Jerzy Zając. Małgorzata Andrzej Stelmach. Maria Stanisław Franczyk. Józef Katarzyna Józef Piwko. Kazimierz Joanna Kozak. Józef Piwko. Maria Henryk Janina Krystyna Monika Janina Smoter. Stanisława Adamczyk. Kazimierz Twaróg i zm. Dziadkowie. Janina Sutor i zm. Wujkowie zm. z Rodz. Sutorów Smotrów. Kazimierz Józefa Maria Wawrzyniec Maria Henryk Smoter. Zofia Tadeusz Pawlik. Monika Stanisław Adamczyk. Julia Franciszek Janina Leon Edward Leon Sutor. Andrzej Nowak. Janusz Skrzela. Roman Gorczyński. Helena Leon Seruga. Anna Władysław Kotara. Stanisława Surowiec. Emilia Józef Maria Andrzej Grzyb. Stanisław Zofia Stanisław Opach i zm. Dzieci. Zofia Ludwik Jędral. Katarzyna Władysław Domagała. Marcin Toporkiewicz. Kazimierz Stanisław Kaleta. Emilia Marian Nowak. Franciszek Aniela Stanisław Władysław Marcin Toporkiewicz. Florian Agata Słowikowska. Barbara Zając i zm. z Rodz. Zając  Adamczyk Ptaszek Szczygieł. Dusze w Czyśćcu cierpiące potrzebujące pomocy. Stanisław Myszka. Stanisława Wawrzyniec Mazur. Maria Stanisław Antkiewicz. Emil Janecki. Zofia Chorobik. Wiktor Kuczaj. Julian Zofia Stanisław Słowikowski. Emil Jan Maria Nowak. Franciszek Maria Józef Irena Jan Michura. Magdalena Franciszek Piechnik. Konstancja Jan Tadeusz Słowikowski. Apolonia Józef Sewielski. Józef Malarz. Andrzej Ludwika Wojciech Franciszek Stanisław Kazimierz Maria Józef Sewiło. Stanisława Wawrzyniec Mazur. Maria Andrzej Tabak. Jan Apolonia Józef Władysław Kotara. Andrzej Małgorzata Stelmach. Jan Kowalczyk. Irena Kubas. Stefania Wojciech Stanisław Świątko. Józef Julia Polak. Zygmunt Aniela Łukasik. Stanisław Józef Tabor. Maria Józef Nowak. Jan Anna Płocic. Aniela Andrzej Józef Juszczak. Jan Zapała. Jan Broda. Roman Hajdar. Bronisław Swiątko. Bronisław Tabak. Zofia Józef Sewiło. Stanisław Słowikowski. Maria Jan Tabor. Eleonora Marian Natanek. Franciszek Apolonia Stanisław Andrzej Sewielski. Edward Mucha. Maria Chmielorz. Halina Szczepan Stanisz. Ryszard Stanisław Kazimierz Marian Eleonora Natanek. Andrzej Sieja. Stefan Mszański. Maria Kęska. Rozalia Stanisław Piotr Zofia Grażyna Wincenty Gołąb. Maria Józef Stanisław Rozalia Ludwika Józef Kazimierz Bukowiec. Ks. Józef Bodziony. Ks. Julian Laskowski. Ks. Adam Plichta. Ks. Waldemar Sowiński. Dusze w czyśćcu cierpiące.

 

WYPOMINKI ROCZNE 2020    II

 

Aniela Edward Szumańscy. Stanisław Opach i zm. Rodzice. Joanna Władysław Tokarski. Stanisław Myszka. Wawrzyniec Stanisława Mazur. Bronisław Jan Lizak. Katarzyna Wojciech Tabak. Zofia Stanisław Waktor. Elżbieta Stanisław Kasprzyk. Katarzyna Władysław Roman Mieczysław Opach. Maria Wawrzyniec Salomea Sewielska. Maria Zygmunt Świątko. Szczepan Tabak. Julia Słowikowska. Maria Tadeusz Agata Jan Kaleta. Jan Regina Józef Kruczek. Piotr Łabuz. Zdzisław Cygal. Józef Józefa Kruczek. Stanisław Stanisława Stanisław Kubas. Aniela Barbara Helena Stanisław Józef Tadeusz Piasecki. Stanisław Emilia Wiewiórka. Katarzyna Gacal. Ludwika Antkiewicz. Anna Józef Ranosz. Genowefa Czesław Podlaski. Andrzej Kotara. Maria Śliwa. Stanisław Anna Sobczyk. Mieczysław Maria Nowak. Jan Józefa Kuśnierz. Katarzyna Mazur. Maria Józef Kurzeja. Julia Józef Orzeszek. Jan Bronisława Józef Władysław Pietrzak. Jan Piasecki. Bronisława Banakowicz. Konstanty Maria Franciszek Nowak. Stefania Jakub Józef Wilczek. Andrzej Maria Wawrzyniec Stanisława Mazur. Stanisław Myszka. Rozalia Stanisław Światko. Maria Jan Antkiewicz. Katarzyna Józef Gabryś. Helena Piasecka. Emilia Wiewiórka. Zofia Stanisław Zając. Jan Szumański. Stefania Władysław Stanisław Maria Antkiewicz. Piotr Maria Mazur. Wiktoria Władysław Jan Natanek. Maria Jan Janik. Dusze w Czyśćcu cierpiące z Rodziny. Tadeusz Leon Wojciech Aniela Świątko. Kazimierz Mirosław Budzik. Józef Sewiło. Andrzej Agnieszka Maria Opach. Józef Piwowarczyk. Jan Zofia Słowikowska. Zygmunt Drożdż. Stanisław Śliwa. Elżbieta Kuczaj. Władysław Zygmunt Drożdż. Jan Aniela Zofia Maria Magdalena Śliwa. Jan Maria Piasecka. Stanisław Emil Antoni Drożdż. Wojciech Czech. Maria Stanisław Sewiło. Józef Rutka. Józefa i Jan Seruga. Zbigniew Jan Rojek. Waleria Józef Tokarski. Stanisław Emilia Antoni Michał Drożdż. Eleonora Edward Wanda Smoter. Józef Mazgaj. Anna Stanisław Tadeusz Frey. Wojciech Józef Żyła. Jan Zofia Piechnik. Elżbieta Franciszek Józefa Piotr Knapik. Władysław Józkowicz. Jan Danuta Szcześniak. Stanisław Magdalena Wincenty Lizak. Stanisław Smoleń. Bronisława Jan Juszkiewicz. Stanisław Lizak. Leon Tadeusz Świątko. Eleonora Marian Stanisław Natanek. Emilia Władysław Biros. Jan Zofia Józef Sewiło. Leon Tadeusz Świątko. Maria Pukal. Maria Bronisław Słowikowski. Katarzyna Józef Drożdż. Dorota Romańczuk. Jozefa Tadeusz Śliwa. Emilia Stanisław Antoni Drożdż. Ludwika Szczepan Ignacy Król. Anna Leon Zdzisław Kotara i Dusze zapomniane z tych Rodz.  Emilia Andrzej Sewiło. Stefania Adolf Wójtowicz. Maria Tadeusz Tabor. Józef Apolonia Ligas. Józef Janina Stanisław Myszka. Aniela Stanisław Irena Władysław Kotara. Maria Stefan Cichoń. Czesław Bartosz. Maria Franciszek Świątko. Zofia Drożdż. Józef Malarz. Maria Piotr Kruczek. Franciszek Józef Franciszek Połomski. Bronisława Dyrlik. Maria Stanisław Bieda.

 

WYPOMINKI ROCZNE 2020     III

 

Karol Regina Jan Biros. Marek Joanna Józef Limanówka. Agata Anna Ludwik Stanisław Józef Pietroń. Apolonia Władysław Jan Sewiło. Grażyna Lejkowska. Jan Helena Juszczak. Tadeusz Jan Słowikowski. Ks. Józef Bodziony. Ks. Józef Leśniak. Janina Władysław Tokarski. Robert Ewa Zając. Janina Ryszard Kubas. Regina Jan Sutor. Katarzyna Maciej Konstanty Karaś. Barbara Andrzej Zając. Maria Jan Bieda. Maria Ludwik Agnieszka Wanda Kanior. Jan Agata Stanisław Józef Jan Mariusz Dyrlik. Kazimiera Konstanty Eugeniusz Grzyb. Helena Stanisław Bronisława Józef Opach. Maria Piotr Sutor. Józefa Tadeusz Śliwa. Irena Stanisław Zając. Jan Szumański. Krystyna Stanisław Janina Tąta. Michał Sośniecki. Józef Janina Zając. Tomasz Sewielski. Zmarli spoczywający na Cmentarzu Cholerycznym. Jan Sewiło. Apolonia Józef Adam Bronisław Władysław Sewielski. Katarzyna Jan Józef Stanisław Bernadetta Władysław Ligas. Antoni Dyląg. Stanisław Jacek Zofia Domiter. Karolina Machaj. Stefania Nowak. Jan Kutaj. Anna Ludwika Cuper. Wojciech Kazimierz Śliwa. Tadeusz Zofia Helena Stanisław Natanek. Ignacy Józefa Henryk Mieczysław Bugański. Zygmunt Drożdż. Józef Mieczysław Anna Stanisław Zofia Bronisław Magdalena Władysław Jacek Limanówka. Apolonia Stanisław Jan Wąsowicz. Piotr Aniela Piechnik. Beata Woźniak. Jan Ganra. Anna Kazimiera Burdek. Stanisław Apolonia Stanisław Tabor. Maria Władysław Balicki. Kazimierz Stefania Kozak. Zofia Szymon Władysław Chyc-Mulik. Andrzej Barbara Józef Janina Zając. Barbara Eleonora Janina Knap. Stefan Waleria Zając. Józefa Mieczysław Błażej Jarosz. Wiktoria Wojciech Sewielski. Franciszek Stefania Papież. Weronika Mieczysław Tadeusz Jan Słowikowski. Władysław Elżbieta Stanisław Halota. Andrzej Janina Kolarz. Jan Eleonora Władysław Kapera. Zbigniew Rojek. Stanisław Satoła. zmarli Strażacy OSP Szyk. Leon Kazimierz Kalicki. Stanisław Dziedzic. Władysław Zygmunt Drożdż. Stefania Marian Nowak. Stanisław Domiter. Karol Regina Jan Biros. Marek Joanna Józef Limanówka. Marian Wilczek. Zbigniew Mika. Tomasz Sewielski. Bronisław Stefania Józef Jan Zofia Kutaj. Jan Stefania Kruczek. Jan Mazur. Jan Karolina Jan Mysza. Elżbieta Nowak. Zofia Anna Ludwik Cuper. Jan Kutaj. Julia Jan Józef Andrzej Kurpiel. Jan Kmiecik. Wanda Jan Matras. Józef Piwowarczyk. Zofia Wojciech Seruga. Janina Józef Zając. Emil Janecki. Józef Sewielski. Magdalena Wojciech Sewiło. Jan Seruga i zm. Rodzice. Stanisław Bronisława Pazdan. Daniela Marcela Gaj i zm. Rodzice. Izydor Maria Biros. Agata Kularz. Zofia Żyła. Agata Stanisław Undas i zm. Dzieci. Katarzyna Jan Józef Ligas i zm. Rodzeństwo. Maria Opach. Maria Biernat. Stanisław Duda. Stanisław Dziedzic. Jan Aniela Jakub Natanek. Władysław Genowefa Ligas. Piotr Małgorzata Stanisław Monika Adamczyk. Józefa Kościelniak i zm. z Rodz. Pietroniów i Muchów. Józefa Opach. Maria Stefan Stefański. Helena Jan Wanda Józef Juszczak. Władysław Apolonia Jan Sewiło. Irena Stanisław Jan Janina Zbigniew Robert Ewa Zając. Grażyna Lejkowska. Agata Pietroń. Janina Ryszard Kubas. Maria Pukal.

                         WIECZNE ODPOCZYWANIE…

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I NIEDZIELA ZWYKŁA

ŚW. CHRZTU PAŃSKIEGO

12.I.2020r.

I. Dzisiaj:

1)  Koniec Okresu Bożego Narodzenia.

2)  Rozpoczynamy Okres Zwykły.

3)  Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

4)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

5)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Środa – Różaniec Fatimski o godz. 17:30

 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 18:00.
 •   Zapraszamy Uczniów kl. VII SP z Rodz. i prosimy o poprowadzenie Różańca i Nabożeństwa.

2)  Piątek – Wsp. Św. Antoniego Opata.

 •   Dzień Judaizmu w Kościele w Polsce.
 •   Msza Św., Wyp. Roczne i Koronka  o godz. 18:00.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

2)  Różaniec przed sumą prowadzi IX RM.

3)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Caritas Diec. Tarnowskiej prosi o przekazanie 1 % podatku.

2)  Spotkanie PZS w czwartek o 19:30, zapraszamy Przewodniczące Parafialnego i Szkolnego Caritas.

2)  Opłatek dla Rady Prf., Szafarzy, Kościelnego, Organisty, Róż Różańcowych, Caritas Prf. i Szkolnego w sobotę o godz. 18:00, Msza Św. w kościele, połamanie się opłatkiem i wspólne kolędowanie.

3)  W sobotę o godz. 10:00 opłatek dla DSM, LSO i KSM.

4)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz. Franciszek Śliwa, Ryszard Piwowarczyk, Ewa Majda i Wacław Piwowarczyk.

5)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która umacnia nas w wierze.

 

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH W NOWYM ROKU!

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II NIEDZIELA

PO NARODZENIU PAŃSKIM

5.I.2020 r.

I. Dzisiaj:

1)  I niedziela stycznia – adoracyjna

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi III RO.

4) Składamy ofiary dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

5)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15.00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1) Poniedziałek – Uroczystość Objawienia Pańskiego

 • Trzech Króli
 • Msze Święte o godz. 08.00, 11.00 i 15.00
 • Na wszystkich Mszach Świętych  poświęcenie złota, kadzidła i kredy
 • Diecezjalny Dzień Misyjny Dzieci (plakat)
 • Ofiary na tacę przeznaczone są na Misje Św.
 • Nieszpory i Msza Św. o godz. 15.00

2)  Środa – Różaniec Fatimski o godz. 17.30

 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 18.00.
 •  Zapraszamy Kandydatów do Sakr. Bierzmowania z kl. VIII SP Szyk z Rodz. i prosimy o poprowadzenie różańca i nabożeństwa.

4)  Piątek – Msza Św., Wyp.  Roczne i Koronka o godz. 18.00.

III. W Przyszłą Niedzielę:

1)  Święto Chrztu Pańskiego

2)  Koniec Okresu Bożego Narodzenia

3)  Po Prymarii Zmiana Tajemnic Różańcowych dla Ojców i Mężów

4) Po Mszach Św. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

5) Różaniec przed sumą prowadzi VIII RM.

6) Nieszpory i Msza Św. o godz.15.00

IV. Ogłoszenia Różne:

1) Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice składają serdeczne Bóg zapłać wszystkim Parafianom, którzy wzięli udział w Bożonarodzeniowym Kiermaszu na rzecz naszej Szkoły

2)  Rada Rodziców SP Szyk składa serdeczne podziękowania wszystkim Rodzinom Prf. Szyk za życzliwe i gościnne przyjęcie po „Kolędzie” oraz złożone ofiary na rzecz naszej Szkoły. Bóg zapłać!

3)  Strażacy OSP Szyk składają serdeczne podziękowania wszystkim Parafianom za życzliwe ich przyjęcie z kalendarzami na Nowy Rok i złożone ofiary.

4)  Bóg zapłać serdeczne O. Witoldowi Baranowi – redemptoryście z Wrocławia za pomoc  i Wam wszystkim Drodzy Parafianie za życzliwe i gościnne przyjęcie po Kolędzie oraz dietetyczne posiłki.

5) Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz.:  Andrzej Myszka, Aneta Zapała, Tomasz Śliwa i Stanisław Toporkiewicz

6)  Zachęcamy do czytania świątecznej prasy religijnej. Są do nabycia po 2 zł. zestawy kadzidła i kredy na Uroczystość Trzech Króli.

 

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY

SZCZĘŚĆ BOŻE NA NOWY ROK!

………………………………………………………………………………………………………….

NIEDZIELA ŚW. RODZINY

29.XII.2019 r.

I. Dzisiaj:

1)  Święto Św. Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.

2)  Niedziela Synodalna.

3)  Dzień Jubileuszy Małżeńskich.

4)  Na sumie odnowienie Ślubów Małżeńskich.

5)  Różaniec przed sumą prowadzi IX RM.

6)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Wtorek – Wsp. św. Sylwestra, pap.

 •   Zakończenie „Starego Roku”’ uroczystymi Nieszporami z Mszą Św. o godz. 16.00

2)  Środa – Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi

 •  Oktawa Bożego Narodzenia
 •  Nowy Rok 2020
 •  Światowy Dzień Modlitw o Pokój
 •  Msze Św. o godz. 08.00, 11.00 i 15.00
 •  Za odśpiewanie w kościele Hymnu do Ducha Św., można zyskać odpust zupełny
 •  Różaniec przed sumą prowadzi X RM.
 •  Spowiedź przed I piątkiem dla dzieci i młodzieży przed Mszami Św.

3)  Czwartek – Wsp. św. Bazylego W. i Grzegorza z Nazjanzu – bp. i dr. Kościoła.

 •   I czwartek stycznia
 •   Modlimy się za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 •   Msza Św. o godz. 07.00.

4)  Piątek – Wsp. Najświętszego Imienia Jezus.

 •  Imieniny Pana Jezusa
 •  I piątek stycznia
 •  Msze Św. o NSPJ o godz. 07.00 i 18.00 z Wyp. Rocznymi.
 •  Modlimy się za misjonarzy i składamy ofiary na Misje Św.
 •  Spowiedź dla starszych pół godz. przed Mszą Św.

5)  Sobota – I sobota stycznia

 •   Msze Św. o NSNMP o godz. 07:00 i 16.00
 •   Na Nabożeństwo popołudniowe zapraszamy dzieci pierwszokomunijne z Rodzicami

III. W przyszłą niedzielę:

1)  I niedziela stycznia – adoracyjna

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi III RO.

4) Składamy ofiary dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

5)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15.00.

IV. Ogłoszenia Różne:

Intencja Papieska na Styczeń: „Aby chrześcijanie i wyznawcy innych religii oraz ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie”.

1)  Prosimy w miesiącu styczniu do opieki nad grobem ks. Kanonika I RM, a nad Pomnikiem Niepodległościowym Uczniów kl. VII SP Szyk.

 2)  Bóg zapłać DSM za przywiezienie Betlejemskiego Światła Pokoju, a Strażakom za dopilnowanie porządku w czasie Pasterki.

3)  Bóg zapłać Młodzieży z KSM za piękne modlitewne czuwanie przed Pasterką, a Chórowi z Dyrygentką za oprawę muzyczną w czasie Pasterki.

4)  Bóg zapłać Kandydatom do Sakr. Bierzmowania, DSM i Wszystkim, którzy pomagali zrobić szopkę i bożonarodzeniową dekorację kościoła.

5) Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół. Na wtorek prosimy Rodz.: Ewelina Śliwa, Antoni Nowak, Dorota Kotara i Stanisław Szumański, a na sobotę Rodz.: Adam Piwowarczyk, Katarzyna Szumańska, Małgorzata Nowak, Lech Sadkiewicz i Andrzej Antkiewicz.

6)  Zachęcamy do czytania świątecznej prasy katolickiej. W przyszłą niedzielę będzie można nabyć zestawy kadzidła i kredy na Trzech Króli – 2 zł.

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY

SZCZĘŚĆ BOŻE NA NOWY ROK!

…………………………………………………………………………………………………………..

IV NIEDZIELA ADWENTU

22.XII.2019 r.

 

I. Dzisiaj:

1)  Kończymy Kwartalne Dni Modlitw o Chrześcijańskie Życie Rodzin.

2)  Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice zapraszają na Kiermasz Bożonarodzeniowy, dochód przeznaczony na naszą Szkołę.

3)  Niedziela chrzcielna.

4)  Nowenna do Dzieciątka Jezus i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Wtorek – Wigilia Bożego Narodzenia.

 •   Ostatnie Roraty i Nowenna do Dzieciątka Jezus o godz. 07:00. Rozdanie niespodzianek Dzieciom, które systematycznie uczestniczyły w roratach.
 •  DSM przywiezie z Limanowej Betlejemskie Światło Pokoju, które do godz. 09:00 będzie można zabrać na Stół Wigilijny.
 •   Zachęcamy do zachowania w tym dniu, chrześcijańskiej tradycji wigilijnej:

–         Post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

–         Odczytanie Ewangelii o Narodzeniu Pańskim

–         Wspólna modlitwa (pacierz)

–         Połamanie się opłatkiem i życzenia

–         Wspólne kolędowanie (śpiewniki)

–        Wspólny udział w Pasterce

 •   Pasterka o godz. 24:00, wcześniej o godz. 23:00 „Kolęda” w wykonaniu KSM.
 •   Ofiary złożone na Pasterce przeznaczone na „Fundusz Obrony Życia”
 •   Prosimy Strażaków o pokierowanie ruchem i dopilnowanie porządku w czasie Pasterki.

2)  Środa – Uroczystość Bożego Narodzenia.

 •   Msze Św. o godz. 08:00, 11:00 i 15:00 z Nowenną do MB Szyk.
 •  W czasie nabożeństw koncert kolęd w wykonaniu naszych Rodaków z Ukrainy oraz zbiórka do puszek na pomoc Polakom w okupowanej Ukrainie!
 •   Różaniec przed sumą prowadzi VIII RM.
 •   Ofiary na tacę przeznaczone na ogrodzenie naszego cmentarza.
 •   Bóg zapłać naszym Rodakom za modlitwę i złożone ofiary.
 •   Rozpoczynamy Oktawę i Okres Bożego Narodzenia.

3)  Czwartek – Święto Św. Szczepana.

 •   Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia.
 •   Msze Św. o godz. 08:00 i 11:00.
 •   Po nabożeństwach poświęcenie owsa.
 •   Ofiara na tacę przeznaczona na KUL i Uniwersytet JP II w Krakowie i Tarnowie.

4)  Piątek – Święto Św. Jana, Ap. i Ew.

 •   Msza Św., Wyp. Roczne i Koronka  o godz. 07:00 z poświęceniem i degustacją wina.
 •   Obowiązuje post.

5)  Sobota – Święto ŚŚw. Młodzianków Męczenników.

 •   Msza Św. o godz. 07:00.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Święto Św. Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.

2)  Niedziela Synodalna.

3)  Dzień Jubileuszy Małżeńskich.

4)  Na sumie odnowienie Ślubów Małżeńskich.

5)  Różaniec przed sumą prowadzi IX RM.

6)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Rozpoczynamy Wizytę Duszpasterską-Kolędę. Kapłan w imieniu Chrystusa odwiedza nasze Rodziny i Domy, udzielając Bożego Błogosławieństwa na cały Nowy Rok.

2)  Wiele Rodzin naszej parafii praktykuje piękny zwyczaj uczestniczenia we Mszy Św. w dniu odwiedzin kolędowych, wypraszając dla całej Rodziny potrzebne łaski. Bardzo zachęcamy wszystkie Rodziny naszej parafii, by przynajmniej przedstawiciel Rodziny był obecny na Mszy Św. w dniu kolędy.

3)  Na Wizytę Duszpasterską należy przygotować:

 •  Biały obrus
 •   Krzyż
 •   Dwie zapalone świece
 •   Wodę święconą
 •   Kropidło
 •   Pismo Św.
 •   Zeszyty i ćwiczenia do religii
 •  Galowy strój
 •   W miarę możliwości Rodzina w komplecie
 •   Gospodarz wychodzi i wita kapłana, a później go odprowadza.
 •   Prosimy o przywiezienie i odwiezienie kapłana
 •   Prosimy o pozamykanie piesków i kotków.

4)  Piękne Bóg zapłać Dzieciom z lampionami, Rodzicom, Opiekunkom z kl. VIII SP, DSM, LSO i Wszystkim Prf. za liczny i pobożny udział w Roratach.

5)  Bóg zapłać za ufundowanie choinek do naszego Kościoła Leszkowi Lizakowi, DSM, Kandydatom do Sakr. Bierzmowania i Wszystkim, którzy pomagali przygotować szopkę i dekorację Bożonarodzeniową.

6) Żywa Szopka u OO. Cystersów w Szczyrzycu, 25.XII.2019r. – 02.II.2020r. godz.10:00 – 18:00.

7)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół, na wtorek prosimy Rodz.: Teresa Słowikowska, Jacek Broda, St. Słowikowski, Jerzy Słowikowski, Ewelina Czepiel, . Na sobotę prosimy Rodz.: Mirosław Zając, Teresa Słowikowska, Rafał Micek, Paulina Sewiło.

8)  Zachęcamy do lektury świątecznej prasy katolickiej. „Gość Niedzielny” podwójny nr -10 zł., „Niedziela” podwójny nr z kolędami Golec Orkiestra na CD i Kalendarz-10 zł., zestaw kolędowy-20 zł., kropidło-3 zł., miseczka na wodę Św., metalowa-7,50 zł., plastikowa- 2 zł., świeczka- 2 zł.

 

KOLĘDA 2019/2020 r.

PIĄTEK  –  27.XII.2019r., godz. 09:00

Zimna Woda cz. II: Janusz Miśkowicz – Wanda Smoter

Ministranci: Adam Sewiło, Norbert Zając

Podkostrza cz.II: Roman Sewielski – Stanisław Zając (kościelny)

Ministranci: Dawid Kasprzyk, Piotr Sewiło

SOBOTA – 28.XII.2019r., godz. 09:00

Działy cz. I : Anna Kutaj – Paweł Drożdż

Ministranci: Miłosz Baniak , Kamil Drożdż

 Podkostrza cz.I:  Jan Sewielski – Stanisław Mazur

Ministranci: Norbert Satoła, Adam Broda

NIEDZIELA – 29.XII.2019r. godz. 10:00

Dolny Szyk cz.I : Agnieszka Trybuła – Adam Sewiło

Ministranci: Dominik Kubas, Kacper Sewiło

PONIEDZIAŁEK – 30. XII..2019r.,  godz. 09:00

Rzeki : Czesław Tabak – Jacek Broda

Ministranci: Szczepan Kubas, Adrian Toporkiewicz

 Szyk Centrum: Tomasz Hejmo – Barbara Smoter

Ministranci:, Mikołaj Kapera, Karol Mazur

CZWARTEK – 02.I.2020, godz. 09:00

Barzyńskie – Bucówka : Franciszek Świątko – Leszek Lizak,

Ministranci: Kacper Drożdż, Grzegorz Toporkiewicz

Lipińskie: Józef Dziedzic – Ewa Zając

Ministranci: Karol Mazur, Xawier Toporkiewicz

PIĄTEK –  03.I, 2020r. godz.09:00

Dolny Szyk cz. II : Roman Tabor – Piotr Sewiło

Ministranci: Kacper Sewiło, Dominik Kubas

Działy cz. II: Jacek Drożdż – Stanisław Seruga.

Ministranci:  Norbert Zając, Piotr Sewiło

SOBOTA – 04.I.2020r., godz.09:00

Zimna Woda cz. I : O. Wiesław Pietrzak – Sławomir Kapera.

Ministranci: Szczepan Kubas, Adam Sewiło

WTOREK – 07.I.2020r., godz.09:00

Podkostrza cz.III: Bogusław Skiba – Kazimierz Jarosz

Ministranci: Karol Mazur, Adrian Toporkiewicz

 

 

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA!

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

III NIEDZIELA ADWENTU

15.XII.2019 r.

 

I. Dzisiaj:

1)   Rozpoczynamy Kwartalne Dni Modlitw o Chrześcijańskie Życie Rodzin.

2)   Za odmówienie publicznie w Kościele Modlitwy za Rodziny i Małżeństwa można zyskać odpust zupełny.

3)   Zapraszamy Małżonków na spotkanie ze Wspólnotą Rodzin Domowego Kościoła do Domu Prf. o godz. 16:30.

4)   Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice zapraszają na Kiermasz Bożonarodzeniowy, dochód przeznaczony na naszą Szkołę.

5) Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)   Poniedziałek – Rozpoczynamy Nowennę do Dzieciątka Jezus.

 •   Roraty i Nowenna do Dzieciątka Jezus o godz. 06:40.

2)   Środa – Różaniec Fatimski o godz. 17:00.

 •   Roraty, Nowenna i Nowenna do Dzieciątka Jezus o godz. 17:30.

3)   Piątek – Prf. Spowiedź przed Św. Bożego Narodzenia od godz. 14:00-15:30, pół godz. przerwy i dalej, od godz. 16:00-17:30.

 •   Roraty, Nowenna do Dzieciątka Jezus i Wyp. Roczne o godz. 17:30

4)   Sobota – Adwentowa Spowiedź w Górze Św. Jana od godz. 14:00.

III. W przyszłą niedzielę:

1)   Kończymy Kwartalne Dni Modlitw o Chrześcijańskie Życie Rodzin.

2)   Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice zapraszają na Kiermasz Bożonarodzeniowy, dochód przeznaczony na naszą Szkołę.

3)   Różaniec przed sumą prowadzi VII RM.

4)   Nowenna do Dzieciątka Jezus i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)   Roraty i Nowenna do Dzieciątka Jezus w pon., wt., czw. o godz. 06:40, śr., pt. o godz. 17:30, sobota o godz. 06:00, pół godz. wcześniej Godzinki o NP NMP. Zapraszamy Wszystkich Parafian, szczególnie Dzieci z lampionami.

2)   Serdeczne Bóg zapłać Wam Drodzy Prf., za  liczne i pobożne uczestnictwo w Uroczystości Poświęcenia Różańca dla MB Fatimskiej i za złożone deklaracje cotygodniowego odmawiania cząstki różańca w Rodzinie.

3) Zachęcamy do obejrzenia w internecie na str. tarnowskiego ” Gościa Niedzielnego” zdjęć z Uroczystości Poświęcenia Złotego Różańca.

4)   Dziękujemy za ufundowanie pięknych choinek do naszego kościoła, na sobotę 21.XII. po Roratach, zapraszamy DSM, Młodzież kl. VIII SP i Wszystkich, którzy co roku pomagają przygotować szopkę i dekorację Bożonarodzeniową.

5)   Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół, na sobotę prosimy Rodz.: Marcin Juszczak, Grzegorz Kutaj, Kazimierz Jarosz, Elżbieta Zbrożek.

6)   Zachęcamy do czytania prasy bożonarodzeniowej, która pomaga w głębokim przeżyciu Świąt. Lampiony roratnie-14 zł., świece wigilijne -5 zł.

 

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY WIELU ŁASK BOŻYCH PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. BARBARY!

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II NIEDZIELA ADWENTU

UROCZYSTOŚĆ

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

08.XII.2019 r.

 

I. Dzisiaj:

1)  Po prymarii zmiana  tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

2)  Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

3)  Składamy ofiary do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

4)  Na sumie Uroczyste Poświęcenie Złotego Różańca i ofiarowanie MB Fatimskiej oraz przyrzeczenie odmawiania jednej cząstki różańca raz w  tygodniu przez  Rodziny naszej prf.

5)  Odpust w Skrzydlnej. Suma o godz. 11:00.

6)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Środa – Różaniec Fatimski o godz. 17:00.

 •   Roraty i Nowenna o godz. 17:30.
 •   Zapraszamy Młodzież kl. VII SP Szyk. z Rodz. i prosimy o poprowadzenie różańca i nabożeństwa.

2)  Czwartek – Wsp. NMP z Guadalupe z Meksyku.

 •   Cudowny Obraz MB, nie ręką ludzką uczyniony jak orzekli naukowcy.
 •   Roraty o godz. 06:45.

3)  Piątek – Wsp. Św. Łucji, dziew. i m.

 •   Dzień Modlitwy za Ofiary Stanu Wojennego. Zapalamy wieczorem w oknach świece, jak to czynił zawsze 13 grudnia Św. Jan Paweł II.
 •   Roraty i Wyp. Roczne o godz. 17:30
 •   Zapraszamy na Eucharystię Solenizantki i życzymy obfitości łask Bożych.

4)  Sobota – Wsp. Św. Jana od Krzyża, kapłana i dr Kościoła.

 •   Roraty o godz. 06:00.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Rozpoczynamy Kwartalne Dni Modlitw o Chrześcijańskie Życie Rodzin.

2)  Można uzyskać odpust zupełny za Publiczne Odmówienie Modlitwy za Rodziny i Małżeństwa.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi VI RM.

4)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Roraty w pon., wt., czw. o godz. 06:45, śr., pt. o godz. 17:30, sobota o godz. 06:00. Pół godz. wcześniej Godzinki o NP NMP. Zapraszamy szczególnie Dzieci z lampionami.

2)  Bóg zapłać za pomoc i uświetnienie naszego Odpustu ku czci Św. Barbary: Pocztom Sztandarowym OSP i SP Szyk, Strażakom, Rodzinom z  Podkostrzy,  Różom Różańcowym, Szafarzom, Przysiółkom, LSO, DSM, KSM, Kościelnemu, Organiście, Kucharkom i Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się by godnie uczcić Patronkę naszej Prf. Niech Św. Barbara wyprasza Wszystkim obfite łaski, Bóg zapłać!

3)  Piękne Bóg zapłać Kościelnemu i Organiście za rozprowadzenie wigilijnych opłatków a Wam Drodzy Prf. za ich życzliwe przyjęcie i złożone ofiary, które zgodnie z zapowiedzią zostaną podzielone na wcześniej wyznaczone cele. Bóg zapłać!

4)  Serdecznie zapraszamy Małżonków bez względu na staż małżeński, którzy chcą pogłębiać swoja wiarę w Jezusa, budować szczęśliwą rodzinę, nawiązywać głębszy kontakt z dziećmi, na spotkanie ze Wspólnotą Rodzin Domowego Kościoła, Ruchu Światło-Życie, w Domu Prf. w niedzielę, 15 grudnia o godz. 16:30.

5) Spotkanie PZS w czwartek 12.XII. o godz. 19:30.

6)  Bóg zapłać Wszystkim, którzy złożyli ofiary do puszek w ramach akcji „Dar Serca”, a Szkolnemu Caritas za jej zorganizowanie. Zebrano 1438 zł. i 60 gr.

7)  Uczniowie SP Szyk, Nauczyciele i Rada Rodziców zapraszają na Kiermasz Bożonarodzeniowy w niedzielę 15 i 22 grudnia. Dochód zostanie przeznaczony na naszą Szkołę.

8)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół, na sobotę prosimy Rodz.: Teresa Słowikowska, Iwona Zapała, Bogusław Skiba i Grzegorz Szumański.

9)  Zachęcamy do czytania prasy bożonarodzeniowej, która pomaga w głębokim przeżyciu Świąt. Lampiony roratnie-14 zł., Świece wigilijne -5 zł.

10)  Zbiórki:

 •   Sobota, godz. 09:00 – Aspiranci.
 •   Sobota, godz. 10:00 – LSO.
 •   Sobota, godz. 11:00 – DSM.

 

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY WIELU ŁASK BOŻYCH PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. BARBARY!

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

I NIEDZIELA ADWENTU

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. BARBARY

01.XII.2019 r.

 

I. Dzisiaj:

1)  Odpust ku czci Św. Barbary, Patronki naszej Parafii. Serdecznie witamy Celebransa i Kaznodzieję Odpustowego, O. Ignacego, Cystersa z Jodłownika, otaczamy Go naszą modlitwą i wdzięcznością. Szczęść Boże!

2)  Rozpoczynamy nowy Rok Kościelny i Okres Adwentu.

3)  Po prymarii zmiana  tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

4)  Składamy ofiary dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

5)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Środa – Wsp. Św. Barbary, dziew. i m.

 •   Msza Św. o godz. 08:00.
 •   Różaniec Fatimski o godz. 17:00.
 •   Roraty i Nowenna o godz. 17:30.
 •   Wszystkim Barbarom życzymy obfitości łask Bożych w dniu imienin.
 •   Zapraszamy Młodzież kl. VIII SP Szyk. z Rodz. i prosimy o poprowadzenie różańca i nabożeństwa.
 •   Spowiedź przed I piątkiem dla Dzieci i Młodzieży o godz. 16:30.
 •   Zachęcamy do świętowania, uczestniczenia w Mszach Św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych.

2)  Czwartek – I miesiąca grudnia.

 •   Modlimy się za kapłanów, szczególnie naszych Rodaków Ks. Jana Zająca, O. Wiesława Pietrzaka, S. Confidię Wilczek oraz o nowe powołania do służby Bożej z naszej Prf.
 •   Roraty o godz. 06:45.

3)  Piątek – I miesiąca grudnia.

 •   Msza Św., o NSPJ  o godz. 06:45.
 •   Roraty i Wyp. Roczne o godz. 17:30
 •   Wsp. Św. Mikołaja.
 •   Spowiedź dla Starszych przed nabożeństwami.
 •   Modlimy się za misjonarzy i składamy ofiary na Misje Św.

4)  Sobota – I miesiąca grudnia.

 •   Wsp. Św. Ambrożego, bp i dr Kośc.
 •   Roraty o godz. 06:00.
 •   Msza Św. o NSNMP o godz. 17:30.
 •   Po Nabożeństwie wieczornym Św. Mikołaj spotka się z LSO, DSM i Kantorami.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

2)  Po prymarii zmiana  tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

3)  Dzień Modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie.

4)  Składamy ofiary do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

5)  Różaniec przed sumą prowadzi V RM.

6)  Na Sumie Uroczyste Poświęcenie Złotego Różańca, nałożenie MB Fatimskiej i złożenie przyrzeczenia odmawiania jednej cząstki różańca w tygodniu przez  Rodziny naszej Parafii.

7)  Odpust w Skrzydlnej. Suma o godz. 11:00.

8)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Na ręce Ks. Dziekana składamy serdeczne podziękowania wszystkim Kapłanom Dekanatu Tymbark za modlitwę i obecność na naszym Odpuście.

2)  Bóg zapłać Wszystkim, którzy pomagali i uświetnili nasz odpust, szczegółowe podziękowania skieruję za tydzień.

3) Serdecznie witamy naszych Rodaków, dziękujemy za modlitwy i ofiary składane na nasze inwestycje. Bóg zapłać!

4) Bóg zapłać Caritasowi Prf. i Szkolnemu wraz z Opiekunami za pomoc w rozprowadzeniu „Toreb Miłosierdzia” do potrzebujących Rodzin.

5)  Bóg zapłać Kramarzom za obecność i uczczenie Św. Barbary, i zapraszamy za rok.

6)  Roraty w Pon., Wt., Czw. o godz. 06:45, Śr., Pt. o godz. 17:30, Sob. o godz. 06:00. Pół godz. wcześniej Godzinki o NPNMP. Taki porządek Rorat ustalono na prośbę Parafian. Zapraszamy Wszystkich Parafian do uczestnictwa w Roratach, które przygotowują nas na Św. Bożego Narodzenia i naszą śmierć, szczególnie Dzieci z lampionami, które na koniec otrzymają niespodzianki.

7)  Poświęcenie lampionów roratnich w poniedziałek na Roratach o godz. 06:45.

8)  Prosimy Kandydatki do Sakr. Bierzmowania z kl. VIII SP Szyk. do opieki nad dziećmi w czasie Rorat.

9)  Serdecznie gratulujemy dwom Ministrantom: Norbertowi Zającowi i Adrianowi Toporkiewiczowi,którzy zostali pobłogosławieni przez Ks. Bp w Dobrej na Lektora. Życzymy odpowiedzialnego pełnienia lektorskich obowiązków dla dobra naszej parafii.

10)  Bóg zapłać Uczniom kl. VIII SP Szyk. za opiekę nad Pomnikiem Niepodległościowym w listopadzie, na miesiąc grudzień prosimy Uczniów kl. VII SP. Szyk.

11)  Bóg zapłać XI RM. za opiekę nad grobowcem Ks. K. J. Bodzionego, na grudzień prosimy I i II RMis.

12) Na Sumę w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. zapraszamy Dzieci Pierwszokomunijne z Rodz., które otrzymają różańce.

14)  W przyszłą niedzielę 8.XII., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP., obchodzimy od godz. 12:00-13:00 „Godzinę Łaski”, którą zapowiedziała Matka Boża, Słudze Bożej Pierinie Gil, 8.XII.1947 r., we włoskim mieście Montichiari, co oznacza po polsku, Jasna Góra. Matka Boża powiedziała „Życzę sobie, aby każdego roku 8.XII.,w południe obchodzono „Godzinę Łaski” dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i dla ciała. Będą masowe nawrócenia, dusze zatwardziałe i zimne jak kamień poruszone będą Łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem aby ta godzina była rozpowszechniana. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej „Godziny Łaski”[…] Każdy kto będzie modlił się w tych intencjach i wylewał łzy pokuty, odnajdzie  pewną drogę do nieba, przez moje Matczyne Serce i będzie miał zapewnioną opiekę i łaskę.”

15)  Po Sumie w Uroczystość NPNMP chcemy spełnić prośbę MB i modlić się w „Godzinie Łaski” na różańcu, który ofiarowaliśmy MB Fatimskiej. Porządek odmawiania różańca: od godz. 12:00 – Część Radosna, Część Światła, Część Bolesna, Część Chwalebna – najpierw Róże Matek, Róże Misyjne, Róże Ojców i na koniec DSM i KSM, każda Róża odmawia jedną tajemnicę.

16)  Od poniedziałku P. Kościelny i P. Organista odwiedzą  nasze domy z opłatkami wigilijnymi. Przyjmijmy ich z życzliwością i po chrześcijańsku.

17)  Bóg zapłać Rodz. z Podkostrzy za przygotowanie kościoła i otoczenia na Odpust i ofiarę na ogrodzenie naszego cmentarza, na sobotę prosimy Rodz.: St. Zając, nr.96, Andrzej Papież, Józef Myszka, Krzysztof Świątko i Antoni Świątko.

18)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. „Gość…”, „Niedziela”, „Mały Gość…”, „Promyczek…”, „Miłujcie się”. Są deklaracje różańcowe gratis i lampiony elektryczne-14 zł. oraz świece wigilijne-5 zł.

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. BARBARY!

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

24.XI.2019 r.

 

I. Dzisiaj:

1)   Po nabożeństwach wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Chrystusowi Królowi, za który możemy zyskać odpust zupełny.

2)   Zakończenie Roku Kościelnego.

3)   Niedziela Synodalna.

4)   Patronalne Święto LSO i KSM.

5)   Ostatnia niedziela miesiąca-chrzcielna.

6)   Odpust w Wilkowisku. Suma o godz. 11:00.

7)   Zbiórka do puszek Szkolnego Koła Caritas pod hasłem” Dar serca”, dla dzieci niepełnosprawnych z naszej parafii.

8)   P. Wójt zaprasza na zebranie wiejskie o godz. 12:00 w Remizie.

9)   Różaniec z Wyp. Listopadowymi i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)   Środa – Różaniec Fatimski o godz. 17:00.

 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 17:30.
 •   Błogosławieństwo dwóch Ministrantów z naszej prf. na Lektorów w Dobrej o godz. 17:00.

2)   Czwartek – X Rocznica Święceń Biskupich Ks. Andrzeja Jeża, Biskupa Ordynariusza naszej Tarnowskiej Diecezji.

 •   Uroczysta Msza Św. za Ks. Biskupa Ordynariusza o godz. 17:30.
 •   Serdecznie zapraszamy Parafian do modlitwy za swojego Biskupa.

3)   Piątek – Msza Św., Wyp. Listopadowe i Koronka o godz. 17:30

4)   Sobota – Święto Św. Andrzeja Apostoła.

 •   Koniec Okresu Zwykłego.
 •   Koniec Roku Liturgicznego.

III. W przyszłą niedzielę:

1)   Uroczystość Odpustowa ku czci Św. Barbary, Patronki naszej Prf. Sumę Odpustową odprawi i kazanie wygłosi O. Ignacy, Cysters, Proboszcz z Jodłownika.

2)   Rozpoczynamy nowy Rok Kościelny i Okres Adwentu.

3)   I Niedziela Adwentu i miesiąca grudnia.

4)   Po prymarii zmiana  tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

5)   Składamy ofiary dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

6)   Różaniec przed sumą prowadzi II RO.

7)   Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

Intencja Papieska na grudzień: „Aby każdy kraj podjął konieczne kroki na rzecz przyszłości ludzi młodych szczególnie, cierpiących”

1)   Prosimy na Sumę Odpustową i Procesję: Orkiestrę, Chór, Szafarzy, LSO, DSM, Sztandary, OSP, SP Szyk, NSZZ Solidarność Rolników, Ogólnopolski Związek Pszczelarzy, Przysiółki do Feretronów i Chorągwi, Róże Różańcowe, Chłopców Dzwoniących .

2)   Strażaków prosimy o dopilnowanie porządku w czasie odpustu: kierowanie ruchem, nie blokowanie parkingu przez kramarzy, zakaz odpalania petard przy kościele.

3)   Zakrystię i ławki przy ołtarzu pozostawiamy wolne dla Kapłanów i Gości.

4)   Zachęcamy do zabrania i podpisania „deklaracji różańcowej” dla MB Fatimskiej, w związku z poświęceniem i nałożeniem MB Fatimskiej złotego różańca, 8.XII. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

5)   Po odpuście P. Kościelny i P. Organista udadzą się do naszych domów z opłatkami wigilijnymi. Przyjmijmy ich z życzliwością i szacunkiem, po chrześcijańsku.

6)   Bóg zapłać Józefowi Kotarze z koparką, Tomaszowi Lejkowskiemu, Tomaszowi Zającowi, Zbigniewowi Mazurowi i Wszystkim Parafianom, którzy pomagali i pracowali w minioną sobotę, przy odwadnianiu i skarpowaniu nowego cmentarza. Bóg zapłać!

7)   Bóg zapłać za dary żywnościowe składane na odpust.

8)  Bóg zapłać Wszystkim którzy wzięli udział w akcji Diec. Caritasu i napełnili darami „Torby Miłosierdzia” dla ubogich Rodzin.

9) P. Wójt zaprasza na spotkanie inauguracyjne Klubu Seniora” Słoneczne Lata”, które odbędzie się        1. XII. 19 r. o godz. 16:00 w ZS Szczyrzyc, w programie między innymi, degustacja potraw regionalnych oraz występ satyryczny Marcina Dańca.

10)   Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i piękne kwiaty. Na przygotowanie kościoła na Odpust prosimy Rodziny z Podkostrzy.

11)   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Nowy „Gość..”, „Niedziela”, „Mały Gość…”, „Promyczek…”, „Miłujcie się”. Są deklaracje różańcowe gratis i lampiony roratnie, elektryczne-14 zł.

 

WSZYSTKIM DROGIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. BARBARY!

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

17.XI.2019 r.

I. Dzisiaj:

1)   Światowy Dzień Ubogich.

2)   Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych.

3)  Caritas Tarnowska rozprowadza ” Chlebki Miłosierdzia „, ofiara 5 zł.

4)   Odpust w St. Rybiu. Suma o godz. 11:00.

5)   Różaniec z Wyp. Listopadowymi i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)   Poniedziałek – Wsp. bł. Karoliny Kózka, dziew. i m.

 •  Patronka Ruchu Czystych Serc.
 •   Msza Św. o godz. 07:00.
 •   Zapraszamy Młodzież naszej prf.

2)   Środa – Wsp. Św. Rafała Kalinowskiego, kapł.

 •   Różaniec Fatimski o godz. 17:00.
 •  Nowenna i Msza Św. o godz. 17:30.

3)   Czwartek – Wsp. Ofiarowania NMP.

 •   Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego.
 •   Msza Św. o godz. 17:30.

4)   Piątek – Wsp. Św. Cecylii, dziew. i m.

 •   Patronka Muzyki Kościelnej.
 •   Modlimy się za Organistę, P. Annę, Chór, Orkiestrę i Kantorów.
 •   Msza Św., Wyp. Listopadowe i Koronka o godz. 17:30.

III. W przyszłą niedzielę:

1)   Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

2)   Zakończenie Roku Kościelnego.

3)   Niedziela Synodalna.

4)   Patronalne Święto LSO i KSM.

5)   Po nabożeństwach odmówienie przed Najświętszym Sakramentem Litanii do NSPJ i Aktu Oddania się Chrystusowi Królowi, za co możemy zyskać odpust zupełny.

6)   Odpust w Wilkowisku. Suma o godz. 11:00.

7)   Szkolne Koło Caritas zbiera ofiary do puszek pod hasłem” Dar serca”, dla niepełnosprawnych dzieci z naszej prf.

8)   Różaniec przed sumą prowadzi IV RM.

9)   Wyp. Listopadowe, Różaniec i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)   Zachęcamy do udziału w Wyp. Listopadowych i zyskiwaniu odpustów częściowych za naszych zmarłych do końca listopada.

2)   Bóg zapłać SP Szyk, KSM, Pocztom Sztandarowym, Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom, kl. VIII SP Szyk, Strażakom, Danielowi Smoter, Kościelnemu, Radnym Powiatowym i Gminnym i Wszystkim, którzy pomagali przygotować i uczestniczyli w Uroczystej Mszy Św. w 101 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Bóg zapłać!

3)   Bóg zapłać za wywieszenie biało-czerwonej flagi na Święto Niepodległości.

4)   Bóg zapłać za ofiary złożone na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wysokości 1350 zł. i Szkolnemu Kołu Caritas wraz z Opiekunem za ich zebranie.

5)   Bóg zapłać za ofiary złożone na cmentarzu na WSD w Tarnowie  w wysokości 1200 zł., a Ministrantom i Lektorom za ich zebranie.

6)   Bóg zapłać Anonimowemu Parafianinowi za sfinansowanie wywozu śmieci z kontenera przy cmentarzu. Zachęcamy Tych, którzy wyrzucają śmieci do kontenera do naśladowania i przynajmniej raz w roku sfinansowania wywozu śmieci z cmentarza!

7)   W każdym miesiącu składamy ofiary w kopertach na ogrodzenie naszego cmentarza , które wykonuje Tomasz Lejkowski. Ogrodzenie ma być wykonane najpóźniej do Wielkanocy. Parafia złożyła zaliczkę na ogrodzenie w wysokości 20 tyś. zł. Trzeba zeskarpować w niektórych miejscach brzegi i odwodnić nowy cmentarz, w czym pomagają Radni Prf. Zbigniew Mazur i Tomasz Zając. Prosimy o pomoc w tych pracach wszystkich Parafian.

8)   Bóg zapłać Anonimowym Fundatorom za ofiarowanie złotego różańca dla MB Fatimskiej. Uroczyste poświęcenie i nałożenie różańca na Figurę MB Fatimskiej nastąpi 08.XII. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Z tej okazji Rodziny naszej Parafii pragną spełnić prośbę MB Fatimskiej i zadeklarować, że przynajmniej przez 6  miesięcy, tak jak Matka Boża ukazywała się w Fatimie od maja do października przez 6 miesięcy, będą raz w tygodniu w rodzinie odmawiać cząstkę różańca, wypraszając dla siebie i całej parafii Jej Miłość, Opiekę i Pomoc, a szczególnie powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

9)   Odpust ku czci Św. Barbary, naszej patronki odbędzie się 01.XII. 2019 r. Uroczystą Sumę odprawi i kazanie wygłosi O. dr Ignacy, Cysters z Jodłownika. Bóg zapłać za dary żywnościowe składane na odpust, mile widziany dar od Koła Łowieckiego „Szarak”. Do przygotowania Kościoła i otoczenia na Odpust prosimy Rodz., Bogusław Broda, St. Kolarz, Adam Kolarz, Wioletta Nowak, Elżbieta Sewielska, Józef Górka, Jan Górka, Bartłomiej Strażnik, Łukasz Zając, Wł. Słowikowski.  Bóg zapłać!

10)  Decyzją Rady Prf. i Ks. Proboszcza opłatki w tym roku będą  rozprowadzali Organista i Kościelny. Ofiary złożone przy tej okazji zostaną przeznaczone na Kościelnego, Organistę, Chór, Orkiestrę i Ogrodzenie naszego cmentarza. Bóg zapłać!

11)   P. Wójt zaprasza na zebranie wiejskie w Remizie, w niedzielę 24 listopada o godz.12:00. Tematem zebrania będzie między innymi sprawozdanie za ubiegły rok oraz omówienie spraw związanych z podwyższeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020.

12)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.: Dorota Komperda, Piotr Adamczyk, Ryszard Szumański, Andrzej Miśkowicz.

13)  Zachęcamy do lektury prasy religijnej, która umacnia naszą wiarę. Są kalendarze na 2020 r.- 6 zł., 4 zł., 2 zł., karteczki z deklaracją różańcową dla MB Fatimskiej, gratis.

 

BÓG, HONOR, OJCZYZNA!

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

10.XI.2019 r.

 

I. Dzisiaj:

1)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

2)  Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym i zbiórka do puszek na „Kościół w potrzebie”.

3)  Różaniec z Wyp. Listopadowymi i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia:

1)  Poniedziałek – Narodowe Święto Niepodległości 11.XI.2019 r.

 •   Uroczysta Suma przy Pomniku o godz. 11:00 za Wszystkich Bohaterów, którzy oddali za nas życie. Przed Mszą Św. o godz. 10:00 Dzieci z naszej Szkoły i Młodzież KSM poprowadzą Akademię Patriotyczną oraz wspólny śpiew żołnierskich pieśni.
 •   Wsp. Św. Marcina z Tours, bp.
 •   Imieniny naszego Organisty, któremu składamy serdeczne życzenia zdrowia, spełnienia marzeń, Bożego bł. i opieki MB Szykowskiej. Szczęść Boże!

2)  Wtorek – Wsp.. Św. Jozafata, bp i m.

3)  Środa – Wsp. ŚŚw. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, I Męczenników Polskich.

 •   Różaniec Fatimski o godz. 17:00.
 •   Nowenna i Msza Św. o godz. 17:30.

4)  Piątek – Msza Św., Wyp. Listopadowe i Koronka o godz. 17:30.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Światowy Dzień Ubogich.

2)  Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi III RM.

4)  Wyp. Listopadowe, Różaniec i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Firma „Janosik” z Męciny rozpoczęła prace remontowe związane z wymianą gontu na dachu naszego kościoła. Koszt robót 600 tyś. zł., pieniądze pozyskała z Unii Europejskiej Organizacja zajmująca się ochroną nietoperzy. Prosimy o ostrożność i modlitwę o szczęśliwy i dobry przebieg robót i w miarę szybkie zakończenie.

2)  Do końca listopada możemy zyskiwać odpusty częściowe za Zmarłych pod tymi samymi warunkami co w Tygodniu Modlitw za Zmarłych. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach listopadowych.

3)  Bóg zapłać Strażakom za kierowanie ruchem w czasie Mszy Św. na cmentarzu i Wszystkim Parafianom, którzy śmieci z grobów swoich bliskich zabierają do domu.

4) Zapraszamy na Mszę Św. przy Pomniku w Święto Niepodległości Sztandary OSP Szyk, SP Szyk, NSZZ Rolników Solidarność oraz Związku Pszczelarzy.

5) Prosimy Strażaków o użyczenie prądu i nagłośnienia na Mszę Św. przy Pomniku Niepodległościowym w Święto Niepodległości.

6)  Prosimy kl. VIII SP Szyk o przygotowanie Pomnika na Święto Niepodległości (biało-czerwone flagi, znicze i kwiaty)

7)  Prosimy o wywieszenie biało-czerwonych flag i modlitwę za żołnierzy, partyzantów, harcerzy i cywilów, którzy oddali życie za Polskę i za nas!

8) W czwartek 14.XI. obchodzimy Święto naszej Szkoły, które rozpocznie się Uroczystą Mszą Św. o godz. 08:30. Zbiórka wszystkich Uczniów w szkole o godz. 08:00, skąd ze Sztandarem przemaszerujemy do kościoła.

9) W Bazylice Limanowskiej 11 listopada o godz. 21:00 odbędzie się Uroczysty Koncert Pieśni Patriotycznych i Maryjnych, wstęp wolny (plakat)

10) Patriotyczny Raban do Kwadratu 15-17.XI.2019 r. . Dom Rekolekcyjny Efez w Czchowie. Zachęcamy Młodzież do udziału (plakat)

11) Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz.: Jacek Nowak, Katarzyna Ranosz, Roman Sewielski i Tomasz Sewielski

12) Zachęcamy do czytania prasy religijnej, która umacnia naszą wiarę. Są kalendarze na 2020 r.,duże-6 zł., dożynkowe-5 zł., średnie-4 zł.,małe-2 zł., różańce-2 zł.

 

WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE…!

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

03.XI.2019 r.

I. Dzisiaj:

1)   I niedziela listopada-adoracyjna.

2)   Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

3)   Składamy ofiary dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

4)   Różaniec z Wyp. Listopadowymi i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)   Poniedziałek – Wsp. Św. Karola Boromeusza, bp.

 •   Imieniny Św. Jana Pawła II.
 •   Wyp. Listopadowe, Różaniec, o godz.17:30 i Msza Św. o godz. 18:00.

2)   Środa – Msza Św., Nowenna,Wyp. Listopadowe i Różaniec, o godz.17:30.

 •   Zapraszamy Młodzież kl. VII z Rodz. i zniczami i prosimy o poprowadzenie Wyp. Listopadowych, Różańca i Mszy Św.
 •   Wszyscy przynosimy znicze.

3)   Czwartek – I miesiąca listopada.

 •   Msza Św., Wyp. Listopadowe i Różaniec, o godz.17:30.
 •   Zapraszamy Młodzież kl. VIII z Rodz. i zniczami i prosimy o poprowadzenie Wyp. Listopadowych, Różańca i Mszy Św.
 •   Wszyscy przynosimy znicze.

4)   Piątek – Kończy się Tydzień Modlitw za Zmarłych i zyskiwania za Nich odpustów zupełnych.

 •   Od soboty do końca listopada zyskujemy odpusty częściowe za zmarłych.
 •   Msza Św., Wyp. Listopadowe i Różaniec, o godz.17:30.

5)   Sobota – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

 •   Katedra Papieża i Matka Wszystkich Kościołów na całym świecie.
 •   Msza Św., Wyp. Listopadowe i Różaniec, o godz.17:30.

III. W przyszłą niedzielę:

1)   Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

2)   Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym i zbiórka do puszek na „Kościół w potrzebie”.

3)   Różaniec przed sumą prowadzi II RM.

4)   Różaniec z Wyp. Listopadowymi i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)   Zachęcamy Wszystkich do udziału w Wyp. Listopadowych, Różańcu za Zmarłych i zyskiwaniu odpustów zupełnych w Tygodniu Modlitw za Zmarłych codziennie o godz. 07:00 i 17:30.

2)   Piękne Bóg zapłać jeszcze raz Ks. Maciejowi Kucharzykowi Saletynowi, za poprowadzenie Renowacji Misji Św. a Wam Drodzy Parafianie za piękny, liczny i pobożny w nich udział. Bóg zapłać!

3)   Bóg zapłać za ofiary złożone na cmentarzu na ogrodzenie naszego cmentarza, zebraliśmy 3800 zł. Dziękujemy.

4) Bóg zapłać za złożone wypominki listopadowe i roczne, oraz ofiary, jest to piękny wyraz Waszej wiary i miłości do Tych którzy już odeszli od nas do wieczności!

5)   W listopadzie prosimy do opieki nad grobem Ks. Kanonika XI RM, a nad Pomnikiem Niepodległościowym  kl. VIII SP Szyk.

6) Zachęcamy do obejrzenia w kinach, filmu pt.”Nieplanowane”, jest to historia nawrócenia się ordynatora największej kliniki aborcyjnej w USA, Planned Parenthood Abby Johnson. Film ukazuje kulisy przemysłu aborcyjnego, w tej klinice zabija się rocznie ponad 300 tyś. Dzieci. Po tym filmie 9 Stanów w USA, zmieniło prawo pozwalające na aborcję, na chroniące nienarodzone dzieci, a kilkuset pracowników klinik aborcyjnych, zwolniło się z pracy!

7)   W poniedziałek za tydzień 11.XI. Święto Niepodległości. Msza Św. za Ojczyznę będzie o godz. 11:00 przy Pomniku. Przed Mszą Św. o godz.10:00, Dzieci z naszej Szkoły i Młodzież KSM, poprowadzą Patriotyczną Akademię i wspólny śpiew żołnierskich pieśni. Serdecznie Wszystkich zapraszamy!

8)   Spotkanie Prf. Zespołu Synodalnego w czwartek o godz. 19:30. Prosimy o 100% frekwencję.

9)   Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, piękne kwiaty oraz ofiarę na kościół. Na sobotę prosimy Rodz.: Jarosław Frey, Wiesław Tomera, Jan Sewielski, Paweł Ligas.

10)   Zachęcamy do lektury prasy religijnej, która umacnia naszą wiarę. Są kalendarze na 2019 r.,duże-6 zł., średnie-4 zł.,małe-2 zł., różańce-2 zł.

11)   Zbiórki:

 •   Sobota, godz. 09:00 – DSM,
 •   Sobota, godz. 10:00 – Aspiranci i chłopcy, którzy chcą być ministrantami,
 •   Sobota, godz. 11:00 – Lektorzy,
 •   Sobota, godz. 12:00 – Ministranci,
 •   Sobota, godz. 19:30 – KSM i Młodzież, która chce czegoś więcej i pragnie działać w parafii.

 

WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE…!

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

375 ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA

27.X.2019 r.

 

I. Dzisiaj:

1)  Rozpoczynamy Renowację Misji Św.

2)  Niedziela Synodalna. Hasło”Współpraca Grup Młodzieżowych z Parafią”.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi III RM.

4)  Różaniec i Msza Św. o godz. 15:00, prowadzi KSM.

5)  Serdecznie witamy w naszej Rodzinie Prf. Ks. Misjonarza Macieja Kucharzyka i polecamy w modlitwach Jego posługę MB Szykowskiej. Szczęść Boże!

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Poniedziałek – Święto ŚŚw. Szymona i Judy Tadeusza, Ap.

2)  Wtorek- Spowiedź Misyjna przed Wszystkimi ŚŚw. i I piątkiem o godz. 14:30-17:30.

3)  Środa – Nowenna, Msza Św. i Różaniec o godz. 17:00.

 •   Zakończenie Renowacji Misji Św.

4)  Czwartek – Zakończenie nabożeństw różańcowych.

 •   Dzieci otrzymają niespodzianki.

5)  Piątek – Uroczystość Wszystkich ŚŚw.

 •   Rozpoczynamy Tydzień Modlitw za Zmarłych.
 •   Msze Św. o godz. 08:00, 11:00 i 14:00 na cmentarzu z różańcem i Wyp. Listopadowymi.
 •   Ofiara na tacę przeznaczona na ogrodzenie naszego cmentarza.
 •   Ministranci zbierają ofiary do puszek na WSD w Tarnowie.
 •   I piątek listopada.
 •   Uroczystość znosi post i można spożywać pokarmy mięsne.

6)  Sobota – Wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych-Dzień Zaduszny.

 •   Msze Św. o godz. 07:00. z Wyp. Listopadowymi i Jutrznią za Zmarłych oraz o godz. 17:00  z Wyp. Listopadowymi i Nieszporami za Zmarłych.
 •   Każdy kapłan odprawia trzy Msze Św.
 •   Msza Św. dodatkowa o godz. 08:00.
 •   I sobota listopada.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  I niedziela listopada-adoracyjna.

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi I RO.

4)  Składamy ofiary dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

5)  Różaniec z Wyp. Listopadowymi i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

Intencja papieska na listopad: „Aby na Bliskim Wschodzie, różne wspólnoty religijne połączył Duch dialogu, spotkania i pojednania”

1)  Odpust zupełny za Zmarłych możemy zyskać w dniach 01.XI.-08.XI. spełniając następujące warunki:

 •   Nawiedzić cmentarz i odmówić dowolną modlitwę za Wszystkich Zmarłych.
 •   Odmówić „Wierzę w Boga…” .
 •   Odmówić „Ojcze nasz…”.
 •   Odmówić dowolną modlitwę w intencjach papieża Franciszka.
 •   Przyjąć Komunię Św.
 •   Oderwać się od przyzwyczajeń do grzechów ciężkich i lekkich.
 •   Odpust zupełny możemy zyskać jeden raz dziennie i ofiarować za jedną duszę w czyśćcu cierpiącą.
 •   Do końca listopada możemy zyskiwać odpusty częściowe za zmarłych.

„Dobry Jezu a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie. Światłość wieczna niech Im świeci, gdzie królują Wszyscy Święci. Gdzie królują z Tobą Panie, aż na wieki wieków. Amen!”

2)  Prosimy Strażaków o pokierowanie ruchem w czasie nabożeństwa na cmentarzu.

3)  Prosimy o udostępnienie działki przy cmentarzu na parking dla osób Starszych i Niepełnosprawnych.

4)  W Tygodniu Modlitw za Zmarłych, codziennie o godz. 07:00, Wyp. Listopadowe i Msza Św. i o godz. 17:00 Wyp. Listopadowe, Różaniec  i Msza Św.

5)  Zachęcamy do udziału w Różańcu za Zmarłych i zyskiwaniu odpustów.

6)  W środę 30.X. o godz. 10:00 na plebani odbędzie się spotkanie w sprawie wymiany gontu na naszym kościele z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Przyrody oraz Ogólnopolskim Inspektorem Ochrony Nietoperzy i Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków. Na spotkanie zapraszamy Radę Prf., Szafarzy, Organistę, Przewodniczących Męskich Róż Różańcowych, Sołtysa. Będzie poczęstunek, który przygotuje Koło Gospodyń, a wszystko organizuje i finansuje Wojewódzki Inspektor Środowiska.

7)  Serdecznie witamy w rodzimej prf. naszych Rodaków, Krewnych i Ziomków, którzy przybyli modlić się na grobach swoich bliskich zmarłych. Z góry dziękujemy za Ich życzliwość dla naszej prf. i wszelką pomoc materialną w naszych prf. inwestycjach. Bóg zapłać!

8)  Bóg zapłać Różom Różańcowych za pobożne prowadzenie nabożeństwa różańcowego, a Wam Wszystkim za liczny udział.

9)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła, a Nowożeńcom za piękne kwiaty. Na czwartek prosimy Rodz.: Marek Żyła, Joanna Kapera, Magdalena Duda, Piotr Natanek. Na sobotę prosimy Rodz.: Józefa Rojek, Sylwester Rojek, Kinga Ociepka, Zofia Lizak.

10)  Zachęcamy do lektury prasy religijnej, która umacnia naszą wiarę. Są kalendarze na 2019r.duże-6 zł., dożynkowe- 5 zł, średnie-4 zł.małe-2 zł., Różańce-2 zł., gazetka misyjna – 2 zł.

WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE!

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

20.X.2019r.

I. Dzisiaj:

1)  Światowy Dzień Misyjny, rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego.

2)  Dzisiaj w całej Polsce liczenie wiernych, „Dominicantes” i „ Communicantes”.

3)  Ofiara na tacę przeznaczona na Misje Św.

4)  Różaniec i Msza Św. o godz. 15:00, prowadzi KSM.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Wtorek- Wsp. Św. Jana Pawła II, pap.

2)  Środa- Msza Św., Różaniec i Nowenna o godz. 18:00.

3)  Piątek- Msza Św. Wyp. Roczne i Różaniec o godz. 18:00.

4)  Sobota- Ślub Słowikowska- Wolski, godz. 13:00

 •   Ślub Mazur- Wąsowicz, godz. 15:00.
 •   Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.
 •   Zmiana czasu na zimowy.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Rozpoczęcie Renowacji Misji Św. Prowadzi Ks. Saletyn Maciej Kucharzyk.

2)  Niedziela Synodalna. Współpraca Grup Młodzieżowych z Parafią.

3)  375 Rocznica poświęcenia naszego kościoła.

4)  Różaniec przed sumą prowadzi II RM.

5)  Różaniec i Mszę Św. o godz. 15:00 prowadzi KSM.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Zachęcamy do udziału kończących się nabożeństwach różańcowych, codziennie o godz. 18:00, w niedzielę o godz. 15:00.

2)  Można zabrać gratis program renowacji Misji św. z tyłu kościoła, jest on również zamieszczony na naszej stronie parafialnej.

3)  Pobożną formą niesienia pomocy naszym bliskim zmarłym są Wypominki Roczne i Listopadowe. Karteczki na Wypominki, można zabrać gratis przy wyjściu z kościoła.

4)  Prosimy o uporządkowanie grobów, także kapłańskich a Firmę Pogrzebową o posprzątanie cmentarza i otoczenia.

5)  Spowiedź przed Uroczystością Wszystkich Św. i Dniem Zadusznym, codziennie przed nabożeństwami różańcowymi.

6)  W tym tyg. Prosimy o poprowadzenie nabożeństwa z rozważaniami, Róże Różańcowe:

 •   Poniedziałek- I, II III Róża Matek
 •   Wtorek- IV, V i VI Róża Matek
 •   Środa- VII, VIII i IX Róża Matek
 •   Czwartek- X, XI Róża Matek i I Róża Misyjna
 •   Piątek-  II Róża Misyjna i I i II Róża Ojców
 •   Sobota- III, IV i V Róża Ojców

7)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.:

Filip Lizak, Marzena Świątko, Hubert Lizak i Maria Ligas.

8)  Zachęcamy do lektury prasy religijnej, która umacnia naszą wiarę. Są kalendarze na 2019r.duże-6 zł., dożynkowe- 5zł, średnie-4zł.małe-2ł. Różańce-2 zł.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU!

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

13.X.2019r.

I. Dzisiaj:

1)  Dzień Papieski Św. Jana Pawła II pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”

2)  Szkolne Caritas zbiera ofiary do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

3)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

4)  Wybory Parlamentarne. Jako Katolicy mamy patriotyczny i chrześcijański obowiązek  wziąć udział w głosowaniu.

5)  Różaniec i Msza Św. o godz. 15:00, prowadzi KSM.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Poniedziałek- Wsp. Św. Marii Małgorzaty Alacoque, zak., Apostołki I piątków miesiąca.

 •   Święto Edukacji Narodowej i Dzień Nauczyciela.
 •   Msza Św. i Różaniec o godz. 18;00.

2)  Wtorek- Wsp. Św. Teresy od Jezusa, zak., i dr Kościoła.

 •   Dzień Dziecka Utraconego.
 •   Dzień Niewidomych.

3)  Środa- Wsp. Św. Jadwigi Śląskiej.

 •  Rocznica wyboru na pap. Jana Pawła II
 •   Msza Św., Różaniec i Nowenna o godz. 18:00.

4)  Czwartek- Wsp. Św. Ignacego Antiocheńskiego, Bp i m.

5)  Piątek- Święto Św. Łukasza Ewangelisty.

 •  Dzień Służby Zdrowia.
 •   Msza Św. Wyp. Roczne i Różaniec o godz. 18:00.

6)  Sobota- Wsp. Bł. Jerzego Popiełuszko, kapł. i m., Kapelana Solidarności.

 •   Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Światowy Dzień Misyjny.

2)  Rozpoczynamy Tydzień  Misyjny.

3)  Ofiara na tacę przeznaczona na Misje Św.

4)  Różaniec przed sumą prowadzi I RM.

5)  Różaniec i Mszę Św. o godz. 15:00 prowadzi KSM.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych, codziennie o godz. 18:00, w niedzielę o godz. 15:00. Za odmówienie różańca w kościele można zyskać odpust zupełny.

2)  Renowacja Misji Św. odbędzie się w dniach 27.X.-30.X. 2019r.

3)  Po 20.X. 2019r. Firma „Janosik’ z Męciny, rozpocznie stawianie rusztowania do wymiany gontu na dachu naszego kościoła.

4)  Bóg zapłać za posprzątanie i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.:

Jakub Lizak, Józef Lizak, Waldemar Lizak i Marek Lizak.

5)  Zachęcamy do lektury prasy religijnej, która umacnia naszą wiarę. Są kalendarze na 2019r.duże-6 zł., dożynkowe- 5zł, średnie-4zł.małe-2ł. Różańce-2 zł.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Renowacja Misji Św. w Szyku

27-30 październik 2019 r.

Oblubienico Ducha Św. módl się za nami!

 

27.10.2019 – Niedziela

8.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

11.00 – Msza św. z kazaniem dla dzieci i rodziców

12.00 – Nauka stanowa dla młodzieży

15.00 – Nabożeństwo różańcowe

15.30 – Msza św. z kazaniem ogólnym

19.00 – Apel Maryjny

 

28.10.2019 – Poniedziałek

9.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

13.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci kl. 0-3

14.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci kl. 4-8

16.30 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

Nauka stanowa dla Rodziców

20.00 – Apel Maryjny

 

29.10.2019 – Wtorek

9.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

13.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci kl. 0-3

14.00 – Nauka rekolekcyjna dla dzieci kl. 4-8

14.30 – 17.30 – Spowiedź św. (przerwa 16.00-16.30)

16.30 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Msza św. z kazaniem ogólnym

20.00 – Apel Maryjny

 

30.10.2019 – Środa

9.00 – Msza św. z kazaniem na zakończenie Renowacji Misji

10:00- Wyjazd do Chorych z Posługą Sakramentalną

11:30- Msza Św. dla Chorych z Sakramentem Namaszczenia i Bł. Lurdzkim

13.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji (kl.0-8)

16.30 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Msza św. z kazaniem na zakończenie Renowacji Misji

 

Renowacje Misji św. poprowadzi i serdecznie zaprasza

Ks. Maciej Kucharzyk Misjonarz Saletyn

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

06.X.2019 r.

I. Dzisiaj:

1)  I niedziela października – adoracyjna.

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

3)  Odpust w Tarnawie. Suma o godz. 11:00.

4)  Rozpoczęcie Tygodniowego Odpustu MB Różańcowej w Bochni.

5)  Składamy ofiary dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

6)  Spotkanie po-pielgrzymkowe Grupy XV Św. Jacka w Lim, godz. 15:45.

7)  Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny w N. Sączu godz. 14:00 (plakat)

8)  Pogrzeb śp. Konstantego Karasia o godz. 14:00, pół godz. wcześniej różaniec.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Poniedziałek – Wsp. NMP Różańcowej.

2)  Środa – Nowenna, Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.

 •   Zapraszamy Młodzież kl. VII SP. z Rodz. i prosimy o poprowadzenie nabożeństwa i różańca.

3)  Piątek – Msza Św., Wyp. Roczne i Różaniec o godz. 18:00.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  XIX Dzień Papieski Św. Jana Pawła II pod hasłem” Wstańcie, Chodźmy”.

2)  Składamy ofiary do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

3)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

4)  Różaniec przed sumą prowadzi II RMis.

5)  Wybory Parlamentarne. Jako Katolicy mamy obowiązek wziąć udział w głosowaniu na ludzi, którzy bronią wartości chrześcijańskich.

6)  Różaniec i Msza Św. o godz. 15:00, prowadzi KSM.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych, codziennie o godz. 18:00, w niedzielę o godz. 15:00. Za odmówienie różańca w kościele można zyskać odpust zupełny.

2)  Prosimy o zebranie ofiar w przyszłą niedzielę, na Dzieło Nowego Tysiąclecia Szkolną Caritas.

3)  Renowacja Misji Św. odbędzie się w dniach 27.X.-30.X. 2019 r.Szczegółowy plan zostanie podany w najbliższym czasie.

4) P. Wójt i Dyrektorzy ZSP w Jodłowniku i Szczyrzycu, zapraszają na Uroczyste Poświęcenie nowych Przedszkoli w poniedziałek 07.X. o godz.11:00.

5)  Po 20.X. 2019 r. Firma „Janosik’ z Męciny, rozpocznie stawianie rusztowania do wymiany gontu na dachu naszego kościoła.

6)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.:Bogumiła Nawieśniak, Zbigniew Mazur, Władysław Lizak, Krzysztof Pazdan.

7)  Zachęcamy do lektury prasy religijnej, która umacnia naszą wiarę. Są kalendarze na 2019r.duże-6 zł, dożynkowe-5 zł, średnie-4 zł,małe-2 zł, Różańce-2 zł.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU!

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

29.IX.2019 r.

I. Dzisiaj:

1)  Niedziela Synodalna. „Parafialna katecheza dorosłych”.

2)  Dzień Modlitw za Głuchoniemych.

3)  Pielgrzymka Trzeźwości do Szczepanowa.

4) Wsp. ŚŚw. Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała.

5)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Poniedziałek – Wsp. Św. Hieronima, kapł. i dr Kościoła.

2)  Wtorek – Wsp. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zak. i dr Kościoła.

 •   Rozpoczynamy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.
 •   Rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe o godz. 18:00.
 •   Za publiczne odmówienie różańca w kościele można zyskać odpust zupełny.
 •   Dzieci systematycznie uczestniczące w różańcu na koniec otrzymają niespodzianki.

3)  Środa – Wsp. ŚŚw. Aniołów Stróżów.

 •   Nowenna, Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.
 •   Zapraszamy Młodzież kl. VIII SP. z Rodz. i prosimy o poprowadzenie nabożeństwa i różańca.
 •   Spowiedź przed I piątkiem dla Dzieci i Młodzieży o godz. 17:00.

4)  Czwartek – I miesiąca października.

 •   Modlimy się za kapłanów i o nowe powołania do Służby Bożej szczególnie z naszej prf.
 •   Msza Św. i Różaniec o godz. 18:00.

5)  Piątek – I miesiąca października.

 •   Wsp. Św. Franciszka z Asyżu, Patrona zwierząt i przyrody.
 •   Msze Św. o godz. 07:00 i 18:00., z Wyp. Rocznymi i Różańcem.
 •   Modlimy się za Misjonarzy i składamy ofiary na Misje Św.
 •   Spowiedź dla starszych przed nabożeństwami.

6)  Sobota – I miesiąca października.

 •   Wsp. Św. Faustyny, zak., Apostołki Bożego Miłosierdzia „Jezu Ufam Tobie”
 •   Msza Św. o NSNMP o godz. 19:30 z Nab. Fatimskim i procesją z lampionami.
 •   Różaniec z rozważaniami prowadzi IX RM.
 •   Zapraszamy Dzieci Pierwszokomunijne z Rodz. na Ich comiesięczne nabożeństwa przed I Komunią Św.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  I niedziela października – adoracyjna.

2)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Matek i Żon.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi  V RO.

4)  Odpust w Tarnawie. Suma o godz. 11:00.

5)  Rozpoczęcie Tygodniowego Odpustu MB Różańcowej w Bochni (plakat)

6)  Składamy ofiary dla Organisty i na ogrodzenie naszego cmentarza.

7) Spotkanie popielgrzymkowe Gr. 15, Św. Jacka w Limanowej o godz. 15:45.

8)  Różaniec i Mszę Św. o godz. 15:00 prowadzi KSM.

9)  Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny w N. Sączu (plakat)

IV.  Ogłoszenia Różne:

Intencja Papieska na październik: „Aby tchnienie Ducha Św. wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele”

Modlitwa pap. Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – Październik 2019 r.

„Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez Dary Twojego Ducha Św., udziel nam łaski abyśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja Kościoła wciąż jeszcze daleka od zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak działali aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Św., przez wszystkie wieki wieków Amen.”

1)  Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych, które w tym roku, zgodnie z decyzją Pap. Franciszka poświęcone są Misjom Św. Codziennie o godz. 18:00, a w niedzielę o godz. 15:00.

2)  Piękne Bóg zapłać Beacie Sewiło, Marii Zając, Sylwii Sewiło, Oli Zając, Marii Sewiło, Julii Zając za pomoc w czasie Kongregacji Dekanalnej w Szyku.

3)  Bóg zapłać za opiekę nad Pomnikiem Niepodległościowym i Grobowcem Ks. Kanonika w październiku prosimy X RM i Kl. VII SP Szyk.

4)  Zachęcamy  Młodzież do udziału w XIV „Pielgrzymce zaufania Młodych przez ziemię”, Synaj 05.X.  Nowy Sącz, godz. 14:00 (plakat)

5)  Zachęcamy Nauczycieli do udziału w Diec. Pielgrzymce do Sanktuarium Św. Szymona w Lipnicy Murowanej, 05.X. o godz. 10:00. Wyjazd z Tymbarku o godz. 08:30, zapisy u Ks. Proboszcza z Podłopienia, tel. 608 682 896. (plakat)

6) P. Wójt informuje, że można skorzystać z pomocy żywnościowej, jeżeli dochód nie przekracza 1402,00, a dla osoby samotnej, 1056,00. Wnioski należy składać w GOPS Jodłownik.

7)  Bóg zapłać za posprzątanie i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.: Andrzej Lizak, Alina Myszka, Wioletta Nowicka i Grzegorz Myszka.

8)  Zachęcamy do czytania prasy religijnej, która umacnia naszą wiarę. Są kalendarze rolnicze na 2020 r.-22 zł. i dożynkowe – 5 zł oraz Różańce -2 zł.

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE W MIESIĄCU RÓŻAŃCOWYM!

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

22.IX.2019 r.

I. Dzisiaj:

1)  Dzień Modlitw o Trzeźwość.

2)  Diecezjalna Pielgrzymka do Szczepanowa.

3)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

4)  XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Poniedziałek – Wsp. Św. Ojca Pio, kapł.

2)  Środa – Różaniec Fatimski o godz. 17:30.

 •   Nowenna i Msza Św. godz. 18:00.

3)  Piątek – Wsp. Św. Wincentego a Paulo, kapł.

 •   Msza Św., Wyp. Roczne i Koronka o godz. 18:00.

4)  Sobota – Święto Św. Wacława, m.

 •   Solenizantom życzymy bł. Bożego i zapraszamy na Eucharystię w dniu imienin.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Niedziela Synodalna pod hasłem „Parafialna katecheza dorosłych”.

2)  Dzień Modlitw za Głuchoniemych.

3)  Różaniec przed sumą prowadzi  I RMis.

4)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  W minionym tygodniu z naszej Rodziny Prf. odeszły do wieczności Śp. Alicja Zając i Śp. Waleria Zając. Wieczne odpoczywanie…..

2)  Spotkanie PZS w środę o godz. 19:00.

3)  Kongregacja Dekanalna w Szyku w czwartek o godz. 19:00 z Ks. Dziekanem.

4)  Spotkanie i zapisy do Chóru Prf. w piątek o godz. 19:00

5)  Spotkanie i zapisy do Orkiestry Prf. w sobotę o godz. 17:00.

6)  Piękne Bóg zapłać Oli Zając, DSM i LSO za liczny udział w sobotę w pielgrzymce do MB Bolesnej w Limanowej.

7)  Zachęcamy do pielgrzymowania do N. Sącza na XI Marsz dla Życia i Rodziny, 06.X.2019 r. godz. 14:00, pod przewodnictwem Bp Ordynariusza Andrzeja Jeża. Zapisy do środy w zakrystii, będzie wspólny wyjazd dekanalny z Tymbarku.

8)  XIV Pielgrzymka zaufania Młodych przez ziemię, Synaj 05.X.  Nowy Sącz, godz. 14:00 (plakat)

9)  Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół oraz wykoszenie trawy, a Nowożeńcom za  piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.: Stanisław Wilczek, Kazimierz Szumański, Jan Lizak, Karolina Juszczak.

10)  Zbiórki:

 •   Sobota, godz. 09:00 – LSO, boisko przy SP Szyk.

11)  Zachęcamy do lektury prasy religijnej, która pomaga nam po Bożemu patrzeć na świat!

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU!

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

15.IX.2019r.

I. Dzisiaj:

 1. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
 2. Rozpoczynamy Tydzień Wychowania w Polsce i modlimy się za Dzieci, Młodzież, Nauczycieli i Katechetów.
 3. Składamy ofiary do puszek na Uniwersytet JP II w Krakowie i Tarnowie.
 4. Rozpoczyna się Tygodniowy Odpust MB Bolesnej w Limanowej(plakat)
 5. Odpust w N. Rybiu. Suma o godz. 11:00.
 6. Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

II. W Ciągu Tygodnia:

 1. Poniedziałek – Wsp. ŚŚw. Korneliusza, pap. i Cypriana, bp i m.
 2. Wtorek – 80 Rocznica Agresji ZSRR na Polskę. Tajny Układ między Stalinem i Hitlerem, Ribbentrop – Mołotow!
 • Dzień Golgoty Wschodu.
 • Dzień Sybiraka.
 1. Środa – Święto Św. Stanisława Kostki, zak., patrona Polski.
 • Imieniny Bp Stanisława Salaterskiego.
 • Różaniec Fatimski o godz. 17:30.
 • Nowenna i Msza Św. godz. 18:00.
 • Zapraszamy Młodzież na nabożeństwo w dniu swojego Patrona.
 1. Piątek – Wsp. ŚŚw. Andrzeja,kapł. i Towarzyszy, m. koreańskich.
 • Msza Św., Wyp. Roczne i Koronka o godz. 18:00
 1. Sobota – Święto Św. Mateusza, Ap. i  Ewangelisty.
 • Msza Św. o godz. 07:00.
 • Ślub Pietroń – Chochół, godz. 15:00.

III. W przyszłą niedzielę:

 1. Różaniec przed sumą prowadzi XI RM.
 2. Dzień Modlitw o Trzeźwość.
 3. Diecezjalna Pielgrzymka Trzeźwości do Szczepanowa.
 4. Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

VI. Ogłoszenia Różne:

 1. XXXV Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, 21- 22. IX.2019 r. (plakat)
 2. XI Marsz dla Życia i Rodziny, 06.X.2019 r. godz. 14:00 w Nowym Sączu, pod przewodnictwem Bp Andrzeja Jeża.
 3. Parafialna Pielgrzymka na Odpust do Sanktuarium MB Bolesnej w Limanowej we wtorek 17.IX. o godz.11:00.
 4. Pogrzeb + Alicji Zając we wtorek 17.IX. o godz.14:00, pół godziny wcześniej różaniec.Wieczne odpoczywanie….
 5. W sobotę 21.IX., wyjazd LSO i DSM na Odpust MB Bolesnej do Limanowej o godz.09:30 z parkingu przy kościele, zapisy w zakrystii do środy, koszt 5 zł..
 6. Zbiórka DSM w środę po Nowennie, a Ministrantów i Lektorów w piątek po nabożeństwie.
 7. Bóg zapłać za posprzątanie i ofiarę na kościół, a Nowożeńcom za piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.: Jan Bieda, Michał Kołodziejczyk, Stanisław Kruczek, Adam Połomski.
 8. P. Wójt informuje że od 16.IX., będzie kursował autobus z Szyku do Szczyrzyca. Szczegóły na str. Internetowej Gminy.
 9. Zarząd Spółki Wodociągowej Jodłownik – Sadek, zaprasza na zebranie w niedzielę 29.IX. w Remizie w Sadku.
 10. Piękne Bóg zapłać P. Annie, Chórowi i Orkiestrze za uświetnienie nabożeństwa w sobotę”Polska pod Krzyżem” oraz za Pasyjny Koncert.
 11. Zapraszamy wszystkich do śpiewania i grania P. Bogu i zapisywania się do Chóru Prf. i Orkiestry w piątek o godz. 17:00. i sobotę o godz.17:00.
 12. Zachęcamy do czytania prasy religijnej, która pomaga nam po Bożemu patrzeć na świat!

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU!

 

 ……………………………………………………………………………………………………………….

 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA NMP

MATKI BOŻEJ SIEWNEJ

08.IX.2019 r.

I. Dzisiaj:

1)  Urodziny Maryi.

2)  Po nabożeństwach poświęcenie ziarna siewnego.

3)  Po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców i Mężów.

4)  Odpust w Tymbarku. Suma o godz. 11:00.

5)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

6)  Zebranie wiejskie w Remizie o godz.12:00.

II. W Ciągu Tygodnia: 

1)  Środa – Różaniec Fatimski o godz. 17:30.

 •   Nowenna i Msza Św. godz. 18:00.
 •   Zapraszamy Młodzież kl. VII z Rodz. i prosimy o poprowadzenie różańca i nabożeństwa.

2)  Czwartek – Wsp. Najświętszego Imienia Maryi.

 •   Imieniny Matki Bożej.
 •   Msza Św. o godz. 07:00

3)  Piątek – Wsp. Św. Jana Chryzostoma, bp i dr Kościoła.

 •   Msza Św., Wyp. Roczne i Koronka o godz. 18:00
 •   Imieniny naszego Księdza Rodaka Jana Zająca, modlimy się o potrzebne łaski dla Niego.

4)  Sobota – Święto Podwyższenia Krzyża Św.

 •   Msza Św. o godz. 18:00 i Droga Krzyżowa z oprawą muzyczną oraz Pasyjny Koncert Rektora Konserwatorium Muzycznego w Warszawie wraz z naszą nową Parafianką P. Anną.
 •   Nasza parafia włącza się do ogólnopolskiej modlitwy „Polska pod Krzyżem”. Po koncercie pasyjnym będzie adoracja Krzyża do godz. 24:00. Porządek adoracji:

–      20:00-21:00 – Działy, Zimna Woda, Barzyńskie.

–      21:00-22:00 – Bucówka, Podkostrza, Rzeki.

–      22:00-23:00 – Lipińskie, Szyk Dolny, Szyk Centrum.

–      23:00-24:00 – KSM i Młodzież.

 • Ślub Toporkiewicz – Nowak, godz. 13:00.
 • Ślub Adamczyk – Niżnik, godz. 15:00.

III. W przyszłą niedzielę:

1)  Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

2)  Rozpoczynamy Tydzień Wychowania w Polsce i modlimy się za Dzieci, Młodzież, Nauczycieli i Katechetów.

3)  Składamy ofiary do puszek na Uniwersytet JP II w Krakowie i Tarnowie.

4)  Różaniec przed sumą prowadzi  X RM.

5)  Nieszpory i Msza Św. o godz. 15:00.

6) Rozpoczęcie Tygodniowego Odpustu ku czci MB Bolesnej w Limanowej(plakat)

7) Odpust w N. Rybiu. Suma o godz. 11:00.

IV.  Ogłoszenia Różne:

1)  Modlimy się za naszych Pielgrzymów, pielgrzymujących do Rzymu.

2)  W czwartek próba i zapisy do Orkiestry o godz. 17:00, próba i zapisy do Chóru o godz. 19:00. W piątek podobnie Orkiestra i Chór.

3)  Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i piękne kwiaty. Na sobotę prosimy Rodz.: Grzegorz Kotara, Grzegorz Świątko, Paweł Świątko, Sylwester Smoleń.

4)  Zachęcamy do lektury prasy religijnej, która pomaga nam po Bożemu patrzeć na świat!

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM I GOŚCIOM

ŻYCZYMY SZCZĘŚĆ BOŻE W NOWYM ROKU SZKOLNYM I KATECHETYCZNYM!